NEWS

Download

Come to INO Measure, customers also have a chance to access to a bank information and document about LabVIEW which our staffs have collected after years of working experience in the field of LabVIEW programming.
LabVIEW software, LabVIEW documentation and LabVIEW lectures of measurement technology may have listed and posted here. Please do not hesitate to contact us to get the support and the best advice.

Result search : have 29 item

Tổng hợp kiến thức về cảm biến quang

 Chắc mọi người cũng biết tầm quan trọng của cảm biến quang trong công nghiệp, mà cụ thể hơn là cảm biến quang có vị thế như thế nào trong dây chuyền tự động hóa công nghiệp. Và cũng rất nhiều người đang dung, sắp tới sẽ dùng có nhiều câu hỏi và vấn đề đặt ra cho cảm biến quang. Sau đây mình sẽ trả lời từng câu hỏi đó cho các bạn đang dùng và thời gian tới sẽ  dùng hiểu hơn về cảm biến quang.

The Replacement instrument for Fluke 753 & 754 competitive price

 

 

Fluke model 753 / 754,  741, 725 / 726


AOIP Product Series

 •  
 •     CALYS 150 Microcal 16+
 •     Microcal 20 DPC XP (IS) CALYS 120 IS
 •     CALYS 100 Microcal 16
 •     Microcal 20 DPC Plus (IS) CALYS 80 IS
 •     CALYS 75 Microcal 8+
 •     CALYS 50 Microcal 8
 •     Microcal 20 DPC Basic (IS) CALYS 60 IS


AOIP Product features
 

 •     More accurate and broader range in temperature
 •     calibration
 •     More accurate in resistance calibration
 •     More accurate in frequency calibration
 •     More accurate in voltage and current calibration
 •     Internal pressure sensors on some instruments
 •     Thermistor calibration feature on some instruments
 •     Lower price


 

Điều khiển LabVIEW từ iPhone, iPad hoặc iPod Touch

Ví dụ về ứng dụng iPhone, iPad or iPod Touch để điều khiển các ứng dụng LabVIEW trên máy tính và ngược lại

Có bao giờ bạn đã thử điều khiển một ứng dụng bằng LabVIEW trên máy tính của mình từ Iphone, I Pad hay Ipod hay chưa? Có bao giờ bạn kết nối và truyền nhận dữ liệu từ các máy tính đến các thiết bị Media như điều khiển một nhạc cụ, một máy tính khác…thông qua giao tiếp UDP, thông qua wifi…

Bài viết này cho bạn một cái nhìn cơ bản về cách thức sử dụng LabVIEW trong các ứng dụng nói trên.Google+