Product
e2a
Product name :

Chuyên tư vấn và cung cấp thiết bị cảm biến công nghiệp

Code : 2061
Manufacturer : AECO Sensori
Category : Sensor
Date update : 23/08/2016
Price : Call

Description

LÀ ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU Ở VIỆT NAM CHUYÊN CUNG CẤP VỀ CÁC LOẠI CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP

-       Cảm biến tiệm cận được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực tự động hoá quá trình sản xuất, trong các dây truyền tự động hoá sản xuất, trong các nơi làm việc khó khăn, độc hại, vì cảm biến tiệm cận dùng để nhận biết có hoặc không các vật thể. Cảm biến tiệm cận thường có một số loại sau Cảm biến tiệm cận điện cảm (Inductive Proximity Sensor), cảm biến tiệm cận điện dung (Capacitive Proximity Sensor), cảm biến tiệm cận siêu âm (Ultrasonic proximity sensor), …

Với những ưu điểm nổi trội:

 - Phát hiện vật không cần tiếp xúc.

 - Tốc độ đáp ứng nhanh.

 - Đầu sensor nhỏ, có thể lắp được ở nhiều nơi.

 - Có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.

    Cảm biến tiệm cận là một thiết bị để nhận biết sự có mặt hay không có

mặt của một vật thể với cảm biến điện tử không công tắc (không đụng chạm),

cảm biến tiệm cận có một vị trí rất quan trọng trong thực tế, ví dụ phát hiện vật

trên dây chuyền để rôbốt bắt giữ lấy, phát hiện chai, lon nhôm trên dây chuyền,

băng chuyền ...vv. Tín hiệu ngõ ra của cảm biến tiệm cận thường ở dạng logic

có hoặc không.

Để được tư vấn về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây cũng như không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối để được tư vấn rõ hơn qua Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

BALLUFF BES M18MI-PSC80B-S04K

BALLUFF BCS M08EG-NSC30G-S49G

BALLUFF BES M08MH1-PSC15B-S04G

BALLUFF BCS M08EG1-NOC15C-S49G

BALLUFF BES M08MI-PSC15B-S49G

BALLUFF BCS M08EG-NOC30G-S49G

BALLUFF BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3

BALLUFF BCS M08EG1-POC15C-S49G

BALLUFF BES 516-3007-G-E4-C-PU-02

BALLUFF BCS M08EG-POC30G-S49G

BALLUFF BES M08MH1-PSC30B-S49G

BALLUFF BCS M08T4E1-PSM15C-EP02

BALLUFF BES 516-3040-I02-C-PU05

BALLUFF BCS M08T4E1-POM15C-EP02

BALLUFF BES M12MF1-PSC10F-S04G

BALLUFF BCS M08T4E1-NSM15C-EP02

BALLUFF BES 516-326-G-E5-C-S4

BALLUFF BCS M08T4E1-NOM15C-EP02

BALLUFF BES 516-3044-G-E4-C-PU-02

BALLUFF BCS M08T4E2-PSM15C-S49G

BALLUFF BES M12MI-PSC40B-BV03

BALLUFF BCS M08T4E2-POM15C-S49G

BALLUFF BES M08MI-PSC20B-BP02

BALLUFF BCS M08T4E2-NSM15C-S49G

BALLUFF BES 516-3005-G-E4-C-S49-003

BALLUFF BCS M08T4E2-NOM15C-S49G

BALLUFF BES M12MI-NSH80B-S04G

BALLUFF BCS M08T4E1-PSM30G-EP02

BALLUFF BES M30MI-PSC15B-S04G

BALLUFF BCS M08T4E1-POM30G-EP02

BALLUFF BES 516-371-G-E5-C-S49

BALLUFF BCS M08T4E1-NSM30G-EP02

BALLUFF BES 12-HW-1

BALLUFF BCS M08T4E1-NOM30G-EP02

BALLUFF BES M18MG1-PSC12B-S04G

BALLUFF BCS M08T4E2-PSM30G-S49G

BALLUFF BES M18MI-PSC50B-S04K

BALLUFF BCS M08T4E2-POM30G-S49G

BALLUFF BES 516-327-S4-C

BALLUFF BCS M08T4E2-NSM30G-S49G

BALLUFF BES 516-3005-E4-C-PU-02

BALLUFF BCS M08T4E2-NOM30G-S49G

BALLUFF BES 516-113-S4-c

BALLUFF BCS R08KE-NSC80C-EP00,2-GS49 

BALLUFF BES M30MI-PSC10B-S04K

BALLUFF BCS M30KN2-NSC18G-AV02 

BALLUFF BES M12MG1-PSC60B-S04G

BALLUFF BCS M18KM3-PSC80G-S04G 

BALLUFF BES M08EE-PSC15B-S04G

BALLUFF BCS M08EG1-NSC15C-S49G 

BALLUFF BES M18MI-PSC80B-BV03

BALLUFF BCS G34KN2-NSC24G-AV02 

BALLUFF BES 516-3007-G-E5-C-S49

BALLUFF BCS G06T4E1-PSM15C-EP02 

BALLUFF BES 516-346-H2-Y

BALLUFF BCS F50-GA-1-Y-PU-02 

BALLUFF BES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11

BALLUFF BCS D30B4M3-PPC20C-EP02

BALLUFF BES 516-133-MO-C-S4-00,2

BALLUFF BCS D22V4M1-PSC10C-EV02 

BALLUFF BES M12EI-PSC40B-S04G-S01

BALLUFF BCS 012-NO-1-Y-02 

IFM IM511A | IMC4040-CPKG/US/3D/3G

BALLUFF BCS 010-NOB-1-L-PU-02 

IFM IGK3008BBPKG/M/US-104-DPS

BALLUFF BCS R08KE-NSC80C-EP00 ,2-GS49

IFM II502A | IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D

BALLUFF BCS M30KN2-NSC18G-AV02

IFM IN511A | IN-3004-BPKG/10M/3D

BALLUFF BCS M18KM3-PSC80G-S04G

IFM ID002A | IDE2060-FBOA/3D

BALLUFF BCS M08EG1-NSC15C-S49G

IFM IGB3005-APOG/US-100-DPO

BALLUFF BCS G34KN2-NSC24G-AV02

IFM IGB3008BBPKG/M/V4A/US-104-DPS

BALLUFF BCS G06T4E1-PSM15C-EP02

AECO SI8-C1 NPN NC

BALLUFF BCS F50-GA-1-Y-PU-02

AECO SI8-C1 NPN NC H

BALLUFF BCS D30B4M3-PPC20C EP02

AECO SI8-C1 NPN NC H1

BALLUFF BCS D22V4M1 PSC10C-EV02

AECO SI8-C1 NPN NC H1 S

BALLUFF BCS 012 - NO-1-Y-02 BCS 010 NOB-1-L-PU-02

AECO SI8-C1 NPN NC LC10

BALLUFF BUS M12E0-NPXCR-O2O-SO4G BUS0006

AECO SI8-C1 NPN NC LC5

BALLUFF BUS M12EÙ-PPXCR-020-S04G BUS0005

AECO SI8-C1 NPN NC S

BALLUFF BUS M18KONSXEP-030-EP00,3-GS92 BUSOOOY

AECO SI8-C1 NPN NC S LC10

BALLUFF BUS M18K0-NSXEP-060-EP00,3-GS92 BUSOOOW

AECO SI8-C1 NPN NC S LC5

BALLUFF BUS M18K0-NSXEP-160-EP00 3-GS92 BUSOOOU

AECO SI8-C1 NPN NO

BALLUFF BUS M18K0-NWXER-040-S92K BUS0002

AECO SI8-C1 NPN NO H

BALLUFF BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 BUSOOOT

AECO SI8-C1 NPN NO H1

BALLUFF BUS M18KO-PSXEP-060-EP00,3-GS92 BUSOOOR

AECO SI8-C1 NPN NO H1 S

BALLUFF BUS Ml8K0-PSXEP-150-EP0a3-GS92 BUSOOOP

AECO SI8-C1 NPN NO LC10

BALLUFF BUS M18K0-PWXER-040-S92K BUS0001

AECO SI8-C1 NPN NO LC5

BALLUFF BUS M18KO-XAER-040-S92K BUS0003

AECO SI8-C1 NPN NO S

BALLUFF BUS M18KO-XAFX-030-S04K BUSOOOK

AECO SI8-C1 NPN NO S LC10

BALLUFF BUS M18KO-XAFX-060-S04 K BUSOOOJ

AECO SI8-C1 NPN NO S LC5

BALLUFF BUS M18K0-XAFX-150-S04 K BUSOOOH

AECO SI8-C1 PNP NC

BALLUFF BUS M18K0-XBER-040-S92K BUS0004

AECO SI8-C1 PNP NC H

BALLUFF BUS M18K0-XBFX-O3O-SO4K BUSOOON

AECO SI8-C1 PNP NC H1

BALLUFF BUS M18K0-XBFX-060-S04K BUSOOOM

AECO SI8-C1 PNP NC H1 S

BALLUFF BUS M18K0-XBFX-150-S04K BUSOOOL

AECO SI8-C1 PNP NC LC10

BALLUFF BUS M30KO-NSXER-25O-SO4K BUS0010

AECO SI8-C1 PNP NC LC5

BALLUFF BUS M30KO-NWCET-150-S92K BUS0018

AECO SI8-C1 PNP NC S

BALLUFF BUS M3GK0-NWCET-350-S92K BUS0017

AECO SI8-C1 PNP NC S LC10

BALLUFF BUS M30K0-PSXER-25O-SO4K BUSOOOZ

AECO SI8-C1 PNP NC S LC5

BALLUFF BUS M30KO-PWCET-150-S92K BUSO016

AECO SI8-C1 PNP NO

BALLUFF BUS M30KO-PWCET-350-S92K BUS0015

AECO SI8-C1 PNP NO H

BALLUFF BUS Q80KO-NWXER-600-S92K BUSOOOC

AECO SI8-C1 PNP NO H1

BALLUFF BUS Q80KD-PWXER-600-S92K BUSOOOA

AECO SI8-C1 PNP NO H1 S

Resource & Download


Your request

Google+