Warning: Creating default object from empty value in /home/ino/public_html/modules/service/popup/popup_detail.php on line 11

Notice: Use of undefined constant about - assumed 'about' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 9

Notice: Use of undefined constant announce - assumed 'announce' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 10

Notice: Use of undefined constant banner_footer - assumed 'banner_footer' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 11

Notice: Use of undefined constant btn_search - assumed 'btn_search' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 12

Notice: Use of undefined constant contact - assumed 'contact' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 13

Notice: Use of undefined constant copyright - assumed 'copyright' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 14

Notice: Use of undefined constant download - assumed 'download' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 15

Notice: Use of undefined constant error - assumed 'error' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 16

Notice: Use of undefined constant f_support - assumed 'f_support' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 17

Notice: Use of undefined constant faqs - assumed 'faqs' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 18

Notice: Use of undefined constant homepage - assumed 'homepage' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 19

Notice: Use of undefined constant key_search_empty - assumed 'key_search_empty' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 20

Notice: Use of undefined constant key_search_invalid - assumed 'key_search_invalid' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 21

Notice: Use of undefined constant keyword_default - assumed 'keyword_default' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 22

Notice: Use of undefined constant mess_redirect - assumed 'mess_redirect' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 23

Notice: Use of undefined constant news - assumed 'news' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 24

Notice: Use of undefined constant online - assumed 'online' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 25

Notice: Use of undefined constant pages - assumed 'pages' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 26

Notice: Use of undefined constant product - assumed 'product' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 27

Notice: Use of undefined constant search - assumed 'search' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 28

Notice: Use of undefined constant service - assumed 'service' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 29

Notice: Use of undefined constant vistited - assumed 'vistited' in /home/ino/public_html/language/vn/global.php on line 30

Notice: Use of undefined constant back - assumed 'back' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 9

Notice: Use of undefined constant detail - assumed 'detail' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 10

Notice: Use of undefined constant f_navation - assumed 'f_navation' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 11

Notice: Use of undefined constant mess_list - assumed 'mess_list' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 12

Notice: Use of undefined constant mess_no_service - assumed 'mess_no_service' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 13

Notice: Use of undefined constant other_service - assumed 'other_service' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 14

Notice: Use of undefined constant read_more - assumed 'read_more' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 15

Notice: Use of undefined constant service - assumed 'service' in /home/ino/public_html/language/vn/modules/service.php on line 16
Dự án đo lường

Bạn cần gì?

+ Bạn là sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu hoặc người làm công tác khoa học, doanh nghiệp sản xuất liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp hay nông nghiệp? Bạn cần sự giúp đỡ để triển khai các ý tưởng về:
-          Lập trình phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực đo lường thử nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm
-          Lập trung tâm thu nhận dữ liệu từ PLC
-          Thiết kế hệ thống tự động hoá, kiểm tra chất lượng sản phẩm cho dây chuyển
-          Lập trình các phần mềm điều khiển thiết bị, máy móc, các phần mềm thu thập dữ liệu từ các thiết bị, cảm biến trong nhà máy
-          Xây dựng hệ thống đo kiểm, bài thí nghiệm trong các phòng thí nghiệm & trung tâm nghiên cứu
-          Xây dựng các công cụ phục vụ cho việc vận hành hệ thống
+ Bạn đang phân vân không biết sẽ bắt đầu với hệ thống đo kiểm, tự động hoá, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong nhà máy của mình như thế nào
+ Bạn không đủ nhân sự, thời gian để triển khai dự án liên quan đến tự động hoá, kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình cho đúng tiến độ?
+ Bạn có ý tưởng nâng cấp, cải tiến hệ thống nhưng gặp khó khăn với công tác tìm hiểu thiết bị, viết phần mềm, tích hợp hệ thống?
Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hoá các ý tưởng đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn hoàn thành dự án của mình. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cả về công nghệ, kỹ thuật và tài chính để thực hiện dự án của bạn.
Chúng tôi giúp bạn như thế nào?
Chúng tôi sẽ giúp bạn thẩm định lại ý tưởng. Đưa ra các giải pháp để thực thi ý tưởng đó. Hỗ trợ bạn lập trình và thiết kế, tích hợp hệ thống. Hợp tác với bạn trong việc hoàn thành dự án.
Hãy nói với chúng tôi về ý tưởng và khó khăn của bạn!
Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ của bạn. Chúng tôi sẵn sàng gánh lấy phần khó khăn về tự động hoá trong dự án của bạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay! 

 

Bạn cũng có thể download form đăng ký sử dụng dịch vụ của INO rồi gửi lại cho chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.

- File : phieu_dang_ky_su_dung_dich_vu.doc
- Type : doc
- Size : 57.5 KB