Bạn cần gì?

+ Bạn là sinh viên, kỹ sư, nhà nghiên cứu hoặc người làm công tác khoa học, doanh nghiệp sản xuất liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, công nghiệp hay nông nghiệp? Bạn cần sự giúp đỡ để triển khai các ý tưởng về:
-          Lập trình phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực đo lường thử nghiệm và kiểm tra chất lượng sản phẩm
-          Lập trung tâm thu nhận dữ liệu từ PLC
-          Thiết kế hệ thống tự động hoá, kiểm tra chất lượng sản phẩm cho dây chuyển
-          Lập trình các phần mềm điều khiển thiết bị, máy móc, các phần mềm thu thập dữ liệu từ các thiết bị, cảm biến trong nhà máy
-          Xây dựng hệ thống đo kiểm, bài thí nghiệm trong các phòng thí nghiệm & trung tâm nghiên cứu
-          Xây dựng các công cụ phục vụ cho việc vận hành hệ thống
+ Bạn đang phân vân không biết sẽ bắt đầu với hệ thống đo kiểm, tự động hoá, kiểm tra chất lượng sản phẩm trong nhà máy của mình như thế nào
+ Bạn không đủ nhân sự, thời gian để triển khai dự án liên quan đến tự động hoá, kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình cho đúng tiến độ?
+ Bạn có ý tưởng nâng cấp, cải tiến hệ thống nhưng gặp khó khăn với công tác tìm hiểu thiết bị, viết phần mềm, tích hợp hệ thống?
Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hoá các ý tưởng đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để bạn hoàn thành dự án của mình. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cả về công nghệ, kỹ thuật và tài chính để thực hiện dự án của bạn.
Chúng tôi giúp bạn như thế nào?
Chúng tôi sẽ giúp bạn thẩm định lại ý tưởng. Đưa ra các giải pháp để thực thi ý tưởng đó. Hỗ trợ bạn lập trình và thiết kế, tích hợp hệ thống. Hợp tác với bạn trong việc hoàn thành dự án.
Hãy nói với chúng tôi về ý tưởng và khó khăn của bạn!
Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ của bạn. Chúng tôi sẵn sàng gánh lấy phần khó khăn về tự động hoá trong dự án của bạn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay! 

 

Bạn cũng có thể download form đăng ký sử dụng dịch vụ của INO rồi gửi lại cho chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ.

- File : phieu_dang_ky_su_dung_dich_vu.doc
- Type : doc
- Size : 57.5 KB