Ino Measure Co., Ltd
 

Giá trị cốt lõi của INO!

Bạn có gặp khó khăn nào khi làm việc với các thiết bị đo kiểm tự động không? Từ việc mua sắm, cách thức sử dụng, bảo trì & cân chỉnh thiết bị cho tới việc thiết lập một hệ thống đo lường hoàn chỉnh (Máy tính kết nối với thiết bị, chương trình điều khiển và kiểm soát quá trình đo lường, lưu trữ dữ liệu đo kiểm lên database, kiểm soát quá trình bằng thống kê...). Ai là người giúp bạn làm việc đó hay bạn tự mày mò nghiên cứu. Bạn có thể chia sẻ những khó khăn bạn gặp phải và mong muốn của bạn cho vấn đề này ở đây? Chúng tôi sẽ tìm cách, phương án trợ giúp bạn vượt qua khó khăn này để đạt được hiệu quả hơn trong công việc.

Tin nổi bật
MicroRay_NXT_280x280

AOIP-Standard IR thermometer - Ideal for HVAC ...

 The infrared thermometer MicroRay NXT is the ideal tool for diagnosis, inspection and control ...
main_dpi_620_pressure_calibratorjgp

DRUCK-Advanced Modular Calibration and HART® ...

 Now ATEX Certified!  The DPI 620 Series an ultra-compact electrical, temperature ...
dpi811

DRUCK-RTD Calibrator/Loop Calibrator ( Model: DPI ...

 The DPI 811/812 Series is a complete range of advanced, robust and simple to use ...
calys_150

AOIP-Multifunction calibrators (Model:CALYS 50 / ...

 Use CALYS documenting process simulator -900g only & large dual display- to accurately ...
sa_om22

BENCHTOP MICRO OHMMETER (OM21/22)

OM 21 / 22 micro-ohmmeters are used for 4-wire resistance measurement of very low values up to 20 ...
520

Hameg-Arbitrary Power Supply Unit (Model HM8143)

Arbitrary Power Supply Unit 2 x 0…30 ...

Google+