Khoá học lập trình LabVIEW B

Thứ sáu, 24/06/2011, 13:56 GMT+7

Dưới đây là thông tin chi tiết về khoá học LabVIEW trong hệ thống đo lường và kiểm tra tự động.

Thời gian gần đây, công ty INO nhận được nhiều yêu cầu của các khách hàng, các bạn sinh viên về việc tổ chức các khoá học LabVIEW tập trung để đáp ứng được nhu cầu cần thực hiện đề tài, đồ án và dự án trong khoảng thời gian đã đặt ra.

LABVIEW TRONG HỆ THỐNG ĐO KIỂM TỰ ĐỘNG


Tổng quan

Khoá học ứng dụng LabVIEW trong hệ thống đo kiểm tự động giới thiệu về môi trường LabVIEW, nét đặc trưng và lập trình theo lưu đồ dữ liệu. Khoá học này trang bị cho học viên các kiến thức để có thể lập trình được các phần mềm kiểm soát thiết bị đo lường, truy xuất dữ liệu, ghi chép và lưu trữ dữ liệu, phân tích và thống kê sự ổn định của hệ thống đo lường.

Thời gian học: 40h

Yêu cầu đối với học viên

Có kinh nghiệm về Microsoft windows, LabVIEW cơ bản

Có kinh nghiệm và tư duy viết thuật toán dạng lưu đồ (Flowcharts) hay sơ đồ khối (Block Diagram)

Sau khi tham dự khoá học, học viên có thể

·         Sử dụng LabVIEW để tạo ra các ứng dụng truy xuất dữ liệu, phân tích và hiển thị

·         Kết nối với database (SQL, My SQL, Access…) và lưu trữ, truy xuất dữ liệu từ LabVIEW với Database

·         Sử dụng cấu trúc lập trình và các dạng dữ liệu tồn tại trong LabVIEW

·         Sử dụng kỹ năng biên tập (Editing) và gỡ rối (Debugging) khác nhau

·         Kết nối và điều khiển các thiết bị thông qua các cổng giao tiếp GPIB, Serial.

Chứng chỉ đề nghị

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM

Đề cương:

Chapter 1: LabVIEW Environment

Bài học này giới thiệu về môi trường LabVIEW. Trong bài học này, học viên sẽ được giới thiệu các thao tác cài đặt, tìm hiểu LabVIEW thông qua các ví dụ. Khám phá các cửa sổ, danh mục và công cụ trong môi trường LabVIEW. Tìm hiểu các thuật ngữ và khái niệm về môi trường làm việc LabVIEW bao gồm

·         Front panel, Block diagram, Menu, tool palette, function palette, control palette…

·         Dataflow programming, Control, indicator, VI, Sub VI…

·         Các tính năng trợ giúp trong LabVIEW như context Help, LabVIEW Help và LabVIEW example Finder.

Section 1: LabVIEW Environment

A.      LabVIEW environment

·         Front panel/ Block diagram

·         Toolbar/Tool palette-Control Palette/Function Palette

B.      Components of a LabVIEW Application

·         Creating a VI

·         Control/ Indicator- Connector pane

C.      Addition Help

·         Finding Functions

·         Context Help/LabVIEW Help

·         LabVIEW example Finder

D.      Dataflow programming&Debiug Skill

·         Dataflow Execution

·         Debug technique

Section 2: Elements of Typical Programs

A.      Loops

·         While Loop

·         For Loop

B.      Functions and SubVIs

·         Types of Functions

·         Creating Custom Functions (subVI)

·         Functions Palette and Searching

C.      Decision Making and File I/O

·         Case Structure

·         Select (simple If statement)

·         File I/O

Section 3: Presenting Your Results

A.      Displaying Data on the Front Panel

·         Controls and Indicators

·         Graphs and Charts

·         Loop Timing

B.      Signal Processing

·         Arrays

·         Clusters

·         Waveforms

·         Express VI

Chapter 2: Instrument control

Bài học này mô tả cách sử dụng LabVIEW để điều khiển và truy xuất dữ liệu từ một thiết bị giao tiếp bằng cổng nối tiếp (Serial port) và GPIB. Học viên sẽ học cách sử dụng NI VISA. Nội dung bài học bao gồm

·         Sử dụng cổng nối tiếp và các giao tiếp khác để liên lạc với thiết bị

·         VISA

·         Sử dụng Driver thiết bị để thu nhận tín hiệu, điều khiển và kiểm soát một thiết bị đo lường có thể lập trình được (Programable instrument)

·         Các vấn đề cài đặt và cấu hình MAX (Measurement and Automation Explore)

Section 1: Overview of Instrument Control

·         Which Types of Instruments Can Be Controlled?

·         What Type of Device Should I Use?

Section 2: GPIB/Serial

A.      GPIB

·         General Purpose Interface Bus (GPIB)

·         GPIB Hardware Specifications

·         GPIB Communication

B.      Serial

·         Serial Communication

·         Serial Hardware Connection

·         Serial VIs and Functions

·         Serial I/O Example

Section 3: VISA/Instrument I/O Assistant

A.      Virtual Instrument Software Architecture

B.      VISA Terminology

·         Resource

·         Session

·         Instrument Descriptor

C.      VISA Functions

·         VISA Read

·         VISA Write

·         Sample VISA application

Section 4: Instrument Drivers and IDNet

A.      Instrument Drivers

·         Installing and Finding Instrument Drivers

·         Instrument Driver Inputs and Outputs

·         VISA Sessions

B.      MAX configuration

·         Data Neighborhood

·         Devices and Interfaces

·         Scales

·         Software

C.      IDNet

·         Instrument Driver Network (IDNet)

·         Instrument Driver Finder within LabVIEW

Chapter 3: LabVIEW and Database

Bài học này trang bị cho học viên kiến thức lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu với một database (SQL, My SQL hay Access). Học viên có thể tự tạo một cơ sở dữ liệu, dùng LabVIEW kết nối với cơ sở dữ liệu và lưu trữ, truy xuất các dữ liệu từ LabVIEW với cơ sở dữ liệu ấy. Bài học có các nội dung

·         Giới thiệu về cơ sở dữ liệu (Kết nối, truy vấn cơ bản, thiết lập cơ sở dữ liệu)

·         Ứng dụng cơ sở dữ liệu trong hệ thống đo lường

·         Nguyên tắc làm việc với cơ sở dữ liệu

·         Các hàm kết nối và giao tiếp với cơ sở dữ liệu trong LabVIEW

·         Ví dụ về ứng dụng LabVIEW với cơ sở dữ liệu.

Section 1: Database Terminology

·         What is Database

·         What is SQL?

·         Creates a new database

·         Creates a new table in an existing database

Section 2: SQL statement

·         Select/update/delete Commands

·         Insert command

·         Other popular command in SQL

Section 3: LabVIEW and Database

·         Connecting database

·         Easy SQL VIs

·         Advanced SQL VIs

·         Dynamic SQL

·         Misc VIs for SQL

·         Troubleshooting Tips

Chapter 4: Tips and trick in LabVIEW

Trong nội dung này, học viên sẽ được tìm hiểu một số thủ thuật khi làm việc với LabVIEW, sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm khi thiết lập một hệ thống đo lường và kiểm nghiệm.

·         Thủ thuật tạo giao diện người dùng

·         Thủ thuật tối ưu hoá hoạt động của chương trình

·         Các kinh nghiệm thực tiễn đối với một chương trình điều khiển thiết bị và đo lường kiểm nghiệm.

·         Một số chương trình đo lường và kiểm nghiệm mẫu

·         Vấn đề checksheet điện tử, kiểm soát chất lượng quy trình bằng phương pháp thống kê

Section 1: How to make User Interface

·         Create Background/ decorate tool

·         Customize Control/Indicator

·         Chart/Graph

·         Introduce UI tips/UI add-ons

Section 2: Some advanced programming technique in LabVIEW

·         Design pattern

·         Even-driven

·         References, Property Nodes and Invoke Node

·         DLL and using external code in LabVIEW

·         Most common mistake in LabVIEW

Section 3: Some sample program in automation measurement

·         Vibration system

·         Optical loss inspection system,

·         Diameter measure system,

·         Return loss system…

Chapter 5: Luyện tập, giải đáp thắc mắc và thi cử

Trong quá trình đào tạo, cuối mỗi bài học đều có hệ thống bài tập rèn luyện và trắc nghiệm kiến thức của nội dung đào tạo. Học viên sẽ nhận được hệ thống bài tập (Ở đầu khoá học) và lời giải (Ở cuối khoá học) cũng như sự giải đáp các khúc mắc và khó khăn cho công việc hiện tại.

Liên lạc ngay với chúng tôi để biết thêm chi tiết và ghi danh khoá học. Liên hệ


Khoá học LabVIEW, Lập trình LabVIEW, phần mềm LabVIEW, Dạy và Học LabVIEW, Đào tạo LabVIEW
Người viết : INO team


Copyright © 2011 INO VIỆT NAM