Ứng dụng LabVIEW trong nghiên cứu quang phổ học Laser

Chủ nhật, 20/03/2016, 08:38 GMT+7

Với ngôn ngữ lập trình LabVIEW, các nhà nghiên cứu, giảng viên và kỹ thuật viên trong các phòng thí nghiệm có thể tạo những phần mềm ứng dụng để điều khiển và thu thập tín hiệu từ những thiết bị, máy móc trong các phòng thí nghiệm của các trường Đại học, viện nghiên cứu theo yêu cầu nghiên cứu riêng của mình

Khách hàng đặt ra yêu cầu hỗ trợ việc bố trí, kết nối và tích hợp các thiết bị phần cứng hiện đại để xây dựng một ứng dụng nhằm nghiên cứu về lĩnh vực quang phổ học laser. Trên cơ sở các thiết bị của khách hàng hiện có, INO measure Co., Ltd thiết kế một phần mềm để điều khiển hệ thống đo phổ của các phân tử kim loại kiềm bằng kĩ thuật phổ laser đánh dấu phân cực. Sơ đồ và một số thiết bị của hệ thống được mô tả như sơ đồ và hình ảnh dưới đây:

Hình 1. Arrangement for V-type PLS using the Frequency doubler-OPO/OPA system as the pump laser.Hình 1. Sơ đồ hệ thí nghiệm PLS cấu hình chữ V. Laser 1 và laser 2 tương ứng là laser bơm và laser dò. F-Fresnel rhomb, P-polarizer, MC-monochromator, PMT-photomultiplier tube, W-wavelength meter, FP-Fabry-Pérot interferometer, PD-photodiode, bxc-boxcar, HC-hollow cathode lamp, C-microcomputer.F - bản l/4, P1,P2 - kính phân cực, MC - máy đơn sắc, PMT - ống nhân quang điện, FP - giao thoa kế Fabry-Perot, PD - photodiode, bxc – bộ tích hợp boxcar, HC- đèn Holow cathode.

May do buoc song

Hình 2. Máy đo bước sóng Wavemaster của hãng Coherent.

Các tín hiệu từ ống nhân quang điện, từ đèn Hollow cathode, và giao thoa kế Fabry-Perot đồng bộ hóa qua ba bộ tích phân boxcar loại SR 2245 của hãng Standford Rerearch Systems (hình 3). 

Boxcar

Hình 3. Các bộ boxcar (model RS 245) và bộ giao diện máy tính (model RS 250) của hãng Standford Research System.

Laser bom(trong)

Hình 4. Laser màu Narrowscan của hãng Randiant được sử dụng tạo chùm bơm trong hệ thống PLS.

Yêu cầu của việc thiết kế phần mềm mà khách hàng đặt ra: Trong quá trình đo, máy tính ghi nhận đồng thời các tín hiệu từ đèn Holow cathode, giao thoa kế Fabry-Perot và ống nhân quang điện (thông qua 3 boxcar đã nói ở trên). Các số liệu này được ghi lại theo các “bước” của mô tơ điện điều khiển bước sóng laser. Việc điều khiển nguồn Laser quét theo bước sóng cũng được máy tính điều khiển để đồng thời với việc thu nhận tín hiệu từ các boxcar.

Hình ảnh của chương trình khi hoàn thiện

PLS Program Main_Pic.jpg

Mã nguồn của chương trình

Blog Digram.jpg

Hình ảnh khi nghiệm thu hệ thống

Nghiem thu.jpg

INO Measure Co.,Ltd

98/31B, Linh Dong Street, Linh Dong Ward

Thu Duc District, Ho Chi Minh City,  Vietnam

Web : ww.ino.com.vn

Mail: info@ino.com.vn

Tel:   (84) (8) 37200184

Fax:  (84) (8) 37200197Người viết : Dung nv & Dang Lam


Copyright © 2011 INO VIỆT NAM