Sản phẩm

Kết quả tìm kiếm : có 4 sản phẩm

Schneider_TeSys_LRD

Schneider - Thermal overload relays up to 75 kW/400 V (Model: TeSys LRD)

TeSys LRD - Thermal overload relays up to 75 kW/400 V Manual and automatic reset ...
Schneider_LC1D18

Schneider : Thiết bị đóng ngắt (Model: TeSys D Series)

Contactors and reversing contactors up to 75 kW/400V and 250A/AC1 » AC, DC, ...
9007TUB4M12

Schneider: Limit Switch | Công tắc hành trình (Model:9007FTSB1)

Features and Specifications CCW Position A: Open - ...
5B056A_lres

Schneider: Limit Switch | Công tắc hành trình (Model:9007TUB4M12)

Features and Specifications CCW Position A: Closed ...Google+