Sản phẩm

Kết quả tìm kiếm : có 2 sản phẩm

DAC_HAS_5

Soken-C & tanδ Automatic Measuring Set ( Model: DAC-HAS-5)

DAC-HAS-5 is available to the outgoing inspection of Insulators, Transformers, Bar Coils (HV ...
DAC_ASM_7

Soken-C & tanδ Automatic Measuring Set ( Model: DAC-ASM-7)

Hãng sản xuất: Soken – Nhật bản Dùng để đo tổn thất ...Google+