Sản phẩm
cam_bien_sieu_am1_1
Tên sản phẩm :

Nguyên lý và cấu tạo cảm biến siêu âm (tư vấn giải pháp và cung cấp thiết bị cảm biến siêu âm)

Mã số : 2073
Hãng sản xuất : AECO Sensori
Chủng loại sản phẩm : Sensor
Ngày cập nhật : 24/09/2016
Giá : Call

Mô tả Sản phẩm

 

Cảm biến siêu âm

Nguyên lý và cấu tạo cảm biến siêu âm

-      Nguyên lý cảm biến siêu âm: Sóng siêu âm là song cơ học có tần số lơn hơn tần số âm thanh nge thấy (trên 20kHz). Nhưng thính giác con người chi nhận dải tần số âm trầm (vài chục Hz) đên các âm thanh rất cao gần (20kHz). Nguyên lý của song siêu âm dựa theo phản xạ song siêu âm. Nó gồm hai phần chính là phần phát song và phần thu sóng.

-      Cấu tạo cảm biến siêu âm gồm:

1.      Bộ phận phát và nhận song siêu âm

2.      Bộ phận so sánh

3.      Mách phát hiện

4.      Mạch ngõ ra

Nó hoạt động dựa trên mách phát song sẽ phát ra một song siêu âm. Nếu có chướng ngại vật trên đường đi, song siêu âm sẽ phản xa lại tác động lên module nhân sóng. Đo thời gian từ lúc phát đi và nhận sóng lúc về thì ta sẽ tính được khoảng cách từ cảm biến đến chướng ngại vật.

Ưu và nhược điểm của cảm biến siêu âm

-      Ưu điểm của cảm biến siêu âm:

1.      Kết quả đo của cảm biến siêu âm ít bị ảnh hưởng bởi vật liệu và bề mặt

2.      Kết quả đo của cảm biến siêu âm không bị ảnh hưởng bởi màu sắc của vật

3.      Tín hiệu của cảm biến siêu âm thu được tuyến tính với khoảng cách với vật

4.      Cảm biến siêu âm có thể phát hiện vật nhỏ ở khoảng cách xa

-      Nhược điểm của cảm biến siêu âm:

1.      Cảm biến siêu âm thu được tin hiệu về bị pha lẫn sóng tạp âm

2.      Thời gian phát hiện của cảm biến siêu âm chậm hơn các loại cảm biến khác

                  3.Khó phát hiện được vật chất có mật độ thấp ở khoảng cách xa

Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

Modem cảm biến siêu âm:

AECO SUM-P20 I H
AECO SUM-P20 PNP H
AECO SUM-P20 U H
AECO SUC-P150 U/I H
AECO SUC-P150 PNP NO/NC H
AECO SUEL-P15 PNP NO H1
AECO SUEL-P50 PNP NO H1
AECO SUF-40 U H1
AECO SUP-P250 PNP NO I H1
AECO SUP-P250 PNP NO U H1
AECO SUP-P250 PNP NO+NO H1
AECO SUP-P500 PNP NO I H1
AECO SUP-P500 PNP NO U H1
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-032TLTQ0
SICK MPS-064TLTQ0
SICK MPS-096TLTQ0
SICK MPS-128TLTQ0
SICK MPS-160TLTQ0
SICK MPS-192TLTQ0
SICK MPS-224TLTQ0
SICK MPS-256TLTQ0  
SICK MPA-107THTU0
SICK MPA-107THTP0
SICK MPA-143THTU0
SICK MPA-143THTP0
SICK MPA-179THTU0
SICK MPA-179THTP0
SICK MPA-215THTU0
SICK MPA-215THTP0
SICK MPA-251THTU0
SICK MPA-251THTP0
SICK MPA-287THTU0
SICK MPA-287THTP0
SICK MPA-323THTU0
SICK MPA-323THTP0
SICK MPA-359THTU0
SICK MPA-359THTP0
SICK MPA-395THTU0
SICK MPA-395THTP0
SICK MPA-431THTU0
SICK MPA-431THTP0
SICK MPA-467THTU0
SICK MPA-467THTP0
SICK MPA-503THTU0
SICK MPA-503THTP0
SICK MPA-539THTP0
SICK MPA-575THTP0
SICK MPA-611THTP0
SICK MPA-647THTP0
SICK MPA-683THTP0
SICK MPA-719THTP0
SICK MPA-755THTP0
SICK MPA-791THTP0
SICK MPA-827THTP0
SICK MPA-863THTP0
SICK MPA-899THTP0
SICK MPA-935THTP0
SICK MPA-971THTP0
SICK MPA-1007THTP0  
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZT8-03VPS-KP0
SICK MZT8-03VPS-KR0
SICK MZT8-03VPS-KQ0
SICK MZT8-03VPS-KU0
SICK MZT8-03VPS-KUB
SICK MZT8-03VPO-KP0
SICK MZT8-03VPO-KU0
SICK MZT8-03VNS-KP0
SICK MZT8-03VNS-KU0
SICK MZT8-03VNS-KR0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-224TSTU0
SICK RZT6-03ZUS-KQ0
SICK MQ10-60APS-KU0
SICK MQ10-60ANS-KU0
SICK MQ10-60APS-KT0
SICK MQ10-60ANS-KT0
SICK MZR1-03VPS-AU0
SICK MZR1-03VNS-AU0
SICK MZR1-03VPS-AT0
SICK MZR1-03VNS-AT0
SICK MZF1-03VPS-KU0
SICK MZF1-03VPS-KP0
SICK MZR2-03VPS-AU0
SICK MZR2-03VNS-AU0
SICK MZR2-03VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZZ1-03VPS-AU0
SICK MZZ1-03VPS-AC0
SICK MZZ1-03VNS-AC0
SICK MZP3-03VPS-AU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MPS-032TSNP0
SICK MPS-032TSNU0
SICK MPS-032TSTP0
SICK MPS-032TSTU0
SICK MPS-064TSNP0
SICK MPS-064TSNU0
SICK MPS-064TSTP0
SICK MPS-064TSTU0
SICK MPS-096TSNP0
SICK MPS-096TSNU0
SICK MPS-096TSTP0
SICK MPS-096TSTU0
SICK MPS-128TSNP0
SICK MPS-128TSNU0
SICK MPS-128TSTP0
SICK MPS-128TSTU0
SICK MPS-160TSNP0
SICK MPS-160TSNU0
SICK MPS-160TSTP0
SICK MPS-160TSTU0
SICK MPS-192TSNP0
SICK MPS-192TSNU0
SICK MPS-192TSTP0
SICK MPS-192TSTU0
SICK MPS-224TSNP0
SICK MPS-224TSNU0
SICK MPS-224TSTP0
SICK MPS-224TSTU0
SICK MPS-256TSNP0
SICK MPS-256TSNU0
SICK MPS-256TSTP0
SICK MPS-256TSTU0
SICK MZ2Q-CFLPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKP0
SICK MZ2Q-CFSPSKQ0
SICK MZ2Q-CFSPSKR0
SICK MZ2Q-CFSPSKU0
SICK MZ2Q-CSLPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSNSKUA
SICK MZ2Q-CSSPSKP0
SICK MZ2Q-CSSPSKQ0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0
SICK MZ2Q-CSSPSKR0S01
SICK MZ2Q-CSSPSKU0
SICK MZ2Q-FTZNS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KP0
SICK MZ2Q-FTZPS-KQ0
SICK MZ2Q-FTZPS-KR0
SICK MZ2Q-FTZPS-KU0
SICK MZ2Q-FTZPS-KUB
SICK MZ2Q-TSLPSKQ0
SICK MZC1-2V2NS-KP0
SICK MZC1-2V2NS-KR0
SICK MZC1-2V2NS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KP0
SICK MZC1-2V2PS-KQ0
SICK MZC1-2V2PS-KR0
SICK MZC1-2V2PS-KRD
SICK MZC1-2V2PS-KU0
SICK MZC1-2V2PS-KUB
SICK MZC1-2V2PS-KW0
SICK MZC1-2V2PS-KWB
SICK MZC1-4V3NS-KP0
SICK MZC1-4V3NS-KU0
SICK MZC1-4V3PS-KP0
SICK MZC1-4V3PS-KQ0
SICK MZC1-4V3PS-KR0
SICK MZC1-4V3PS-KU0
SICK MZK1-02VPS-AT0
SICK MZK1-02VPS-AU0
SICK MZK1-02VPS-AUB
SICK MZK3-02VPS-AT0
SICK MZK3-03VPS-AT0
SICK MZN1-06VNS-KP0
SICK MZN1-06VNS-KU0
SICK MZN1-06VPO-KR0
SICK MZN1-06VPS-KP0
SICK MZN1-06VPS-KP0S06
SICK MZN1-06VPS-KQ0
SICK MZN1-06VPS-KRD
SICK MZN1-06VPS-KRDS05
SICK MZN1-06VPS-KRDS07
SICK MZN1-06VPS-KU0
SICK MZN1-06VPS-KU0S04
SICK MZN1-06VPS-KUB
SICK MZR1-03VNS-AT0
SICK MZR1-03VNS-AU0
SICK MZR1-03VNS-AUB
SICK MZR1-03VPS-AT0
SICK MZR1-03VPS-AU0
SICK MZR1-03VPS-AWD
SICK MZR2-03VNS-AT0
SICK MZR2-03VNS-AU0
SICK MZR2-03VPS-AT0
SICK MZR2-03VPS-AU0
SICK MZR2-03V-N-AW0
SICK MZT1-03VNO-KW0
SICK MZT1-03VNS-KP0
SICK MZT1-03VNS-KR0
SICK MZT1-03VNS-KU0
SICK MZT1-03VPS-KP0
SICK MZT1-03VPS-KQ0
SICK MZT1-03VPS-KQD
SICK MZT1-03VPS-KQDS07
SICK MZT1-03VPS-KR0
SICK MZT1-03VPS-KRA
SICK MZT1-03VPS-KU0
SICK MZT1-03VPS-KUB
SICK MZT1-03VPS-KW0
SICK MZT6-02VPS-KW0
SICK MZT6-03VNS-KP0
SICK MZT6-03VNS-KW0
SICK MZT6-03VPO-KP0
SICK MZT6-03VPO-KRD
SICK MZT6-03VPO-KWD
SICK MZT6-03VPS-KP0
SICK MZT6-03VPS-KPD
SICK MZT6-03VPS-KQ0
SICK MZT6-03VPS-KR0
SICK MZT6-03VPS-KRB
SICK MZT6-03VPS-KRD
SICK MZT6-03VPS-KU0
SICK MZT6-03VPS-KW0
SICK MZT6-03VPS-KWAS06
SICK MZT6-03VPS-KWB
SICK MZT6-03VPS-KWD
SICK MZT6-03VPS-KPX
SICK MZT6-03VPS-KQX
SICK MZT6-03VPS-KWX
SICK MZT8-03VNS-KP0
SICK MZT8-03VNS-KR0
SICK MZT8-03VNS-KU0
SICK MZT8-03VNS-KW0
SICK MZT8-03VPO-KP0
SICK MZT8-03VPO-KU0
SICK MZT8-03VPS-KP0
SICK MZT8-03VPS-KPD
SICK MZT8-03VPS-KQ0
SICK MZT8-03VPS-KQD
SICK MZT8-03VPS-KR0
SICK MZT8-03VPS-KRB
SICK MZT8-03VPS-KRD
SICK MZT8-03VPS-KU0
SICK MZT8-03VPS-KUA
SICK MZT8-03VPS-KUB
SICK MZT8-03VPS-KUD
SICK MZT8-03VPS-KUDS08
SICK MZT8-03VPS-KUDS09
SICK MZT8-03VPS-KW0
SICK MZT8-03VPS-KWB
SICK MZT8-19VPS-KP0
SICK MZT8-28VPS-KP0
SICK MZT8-28VPS-KQ0
SICK MZT8-28VPS-KQD
SICK MZT8-28VPS-KR0
SICK MZT8-28VPS-KU0
SICK MZT8-28VPS-KWB
SICK MZU2-03VPS-DCM
SICK MZU2-03VPS-TCM
SICK MZZ1-03VNS-AC0
SICK MZZ1-03VPS-AC0
SICK MZZ1-03VPS-ATS
SICK MZZ1-03VPS-ATSS01
SICK MZZ1-03VPS-AU0
SICK MZZ1-03VPS-AUD
SICK MZZ1-03V-N-AC0
SICK MZZ1-03V-N-AW0
SICK RZC1-04ZRS-KP0
SICK RZC1-04ZRS-KQ0
SICK RZC1-04ZRS-KR0
SICK RZC1-04ZRS-KRD
SICK RZC1-04ZRS-KU0
SICK RZC1-04ZRS-KUB
SICK RZC1-04ZUS-KP0
SICK RZC1-04ZUS-KU0
BALLUFF BUS M12E0-NPXCR-O2O-SO4G BUS0006
BALLUFF BUS M12EÙ-PPXCR-020-S04G BUS0005
BALLUFF BUS M18KONSXEP-030-EP00,3-GS92 BUSOOOY
BALLUFF BUS M18K0-NSXEP-060-EP00,3-GS92 BUSOOOW
BALLUFF BUS M18K0-NSXEP-160-EP00 3-GS92 BUSOOOU
BALLUFF BUS M18K0-NWXER-040-S92K BUS0002
BALLUFF BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 BUSOOOT
BALLUFF BUS M18KO-PSXEP-060-EP00,3-GS92 BUSOOOR
BALLUFF BUS Ml8K0-PSXEP-150-EP0a3-GS92 BUSOOOP
BALLUFF BUS M18K0-PWXER-040-S92K BUS0001
BALLUFF BUS M18KO-XAER-040-S92K BUS0003
BALLUFF BUS M18KO-XAFX-030-S04K BUSOOOK
BALLUFF BUS M18KO-XAFX-060-S04 K BUSOOOJ
BALLUFF BUS M18K0-XAFX-150-S04 K BUSOOOH
BALLUFF BUS M18K0-XBER-040-S92K BUS0004
BALLUFF BUS M18K0-XBFX-O3O-SO4K BUSOOON
BALLUFF BUS M18K0-XBFX-060-S04K BUSOOOM
BALLUFF BUS M18K0-XBFX-150-S04K BUSOOOL
BALLUFF BUS M30KO-NSXER-25O-SO4K BUS0010
BALLUFF BUS M30KO-NWCET-150-S92K BUS0018
BALLUFF BUS M3GK0-NWCET-350-S92K BUS0017
BALLUFF BUS M30K0-PSXER-25O-SO4K BUSOOOZ
BALLUFF BUS M30KO-PWCET-150-S92K BUSO016
BALLUFF BUS M30KO-PWCET-350-S92K BUS0015
BALLUFF BUS Q80KO-NWXER-600-S92K BUSOOOC
BALLUFF BUS Q80KD-PWXER-600-S92K BUSOOOA
BALLUFF BUS Q8UKO-XAER-600-S92K BUSOOOE
BALLUFF BUS Q80KO-XBER-600-S92K BUSOOOF
BALLUFF BUS R05KO-NPXCR-025-S75G BUS0008
BALLUFF BUS R05KO-PPXCR-025-S75G BUS0007
BALLUFF BUS R05KO-XACR-025-S75G BUS0009
BALLUFF BUS M18K0-PWXER-040-S92K BUS0001
BALLUFF BUS M18K0-NWXER-040-S92K BUS0002
BALLUFF BUS M18K0-XAER-040-S92K BUS0003
BALLUFF BUS M18K0-XBER-040-S92K BUS0004
BALLUFF BUS M12E0-PPXCR-020-S04G BUS0006
BALLUFF BUS M12E0-NPXCR-020-S04G BUS0006
BALLUFF BUS R05KO-PPXCR-025-S75G BUS0007
BALLUFF BUS R05KO-NPXCO-026-S75G BUS0008
BALLUFF BUS R06K0-XACR-025-S7 5G BUS0009
BALLUFF BUS Q80K0-PWXER-600-S92K BUS000A
BALLUFF BUS Q80K0-NWXER-600-S92K BUS000C
BALLUFF BUS Q80K0-XAER-600-S92K BUSoooE
BALLUFF BUS Q80k0-XBER-600-S92K BUS000F
BALLUFF BUS M18K0-XAFX-150-S04K BUS000H
BALLUFF BUS M18K0-XAFX-060-S04K BUS000
BALLUFF BUS M18K0-XAFX-030-S04K BUS000K
BALLUFF BUS M18K0-XBFX-150-S04K BUS000L
BALLUFF BUS M18K0-XBFX-060-S04 K BUS000M
BALLUFF BUS M18K0-XBFX-030-S04K BUS00CN
BALLUFF BUS M18K0-PSXEP-150-EP00,3-GS92 BUS000P
BALLUFF BUS M18K0-PSXEP-060-EP00,3-GS92 BUS000R
BALLUFF BUS M18K0-PSXEP-030-EP00,3-GS92 BUS000T
BALLUFF BUS M18K0-NSXEP-150-EP00,3-GS92 BUS000U
BALLUFF BUS M18K0-NSXEP-060-EP00,3-GS92 BUS000W
BALLUFF BUS M18K0-NSXEP-030-EP00,3-GS92 BUS000Y
BALLUFF BUS M30K0-PSXER-250-S04K BUS000Z
BALLUFF BUS M30K0-NSXER-250-S04K BUS0010
BALLUFF BUS M30K0-PWCET-350-S92K BUS0015
BALLUFF BUS M30K0-PWCET-150-S92K BUS0016
BALLUFF BUS M30K0-NWCET-350-S92K BUS0017
BALLUFF BUSM30K0-NWCET-150-S92K BUS0018

Lưu ý: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tối không hổ trợ được bạn, công ty chúng tối chuyên  tư vấn giải pháp mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước, hãy đến với chúng tối để có giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn. Tel: 083.7200184 – Hotline: 0947200184


Resource & Download


Yêu cầu của bạn

Google+