Dimensional – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị đo Dimensional

0
373

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Surface Plates Calibration Microscopes Calibration
Surface Analyzers Calibration Hardness Testers Calibration
Durometers Calibration Levels Calibration
V-Blocks Calibration Weights Calibration
Sine Plates Calibration Angle Blocks Calibration
Coordinate Measurement Machines Calibration Parellel Bar Sets Calibration
Measuring Wire Sets Calibration Level Meter Calibration
Caliper Calibration Dial Indicator Calibration
Depth Gauge Calibration Force Gage Calibration
Graduated Cylinder Calibration Hole Gage Calibration
Micrometer Calibration Protractor Calibration
Rule Calibration Taper Gage Calibration
Thickness Gage Calibration Thickness Standard Calibration
Typical equipment manufacturers we calibrate:
 • Brown & Sharpe
 • Deltronic
 • Fisher
 • Fowler
 • Glastonbury Gage
 • Hemco
 • JS Technology
 • Mahr
 • Mercury Gage
 • Meyer
 • Mitutoyo
 • NSK
 • Rahn
 • Scherr Tumico
 • Sheffield
 • SPI
 • Southern Gage
 • Starrett
 • Tesa
 • Van Keuren
 • Vermont Gage
 • and much more
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.