PH Meter – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị đo PH

0
1012

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

CORNING – 340 – PH METER

ACCUMET – AP61 – PH METER

ACCUMET – AR20 – PH METER

ACCUMET – AR25 – PH METER

ACCUMET RESEACH – AR15 – PH METER

ACCUMET RESEARCH – AR 20 – PH METER

BECKMAN – 10 – PH METER

BECKMAN – 123132 – PH METER

BECKMAN – 200 – PH METER

BECKMAN – 200PH – PH METER

BECKMAN – 210 – PH METER

BECKMAN – 240 – PH METER

BECKMAN – 240 PH – PH METER

BECKMAN – 310 – PH METER

BECKMAN – 34 – PH METER

BECKMAN – 340 – PH METER

BECKMAN – 340PH – PH METER

BECKMAN – 350 – PH METER

BECKMAN – 350 PH – PH METER

BECKMAN – 350PH – PH METER

BECKMAN – 360 – PH METER

BECKMAN – 360 – PH METER, DIGITAL

BECKMAN – 390 – PH METER

BECKMAN – 511203 – PH METER

BECKMAN – 720 – PH METER

BECKMAN – PH-132 – PH METER

BECKMAN – PHI 34 – PH METER

BECKMAN – PHI31 – PH METER

BECKMAN COULTER – PHI 510 – PH METER, DIGITAL

BEXKMAN – 350 – PH METER

C!S – CP200 – PH METER

COLE PALMER – 57050-10 – PH METER

COLE PALMER – 59003-00 – PH METER

COLE PARMER – 0-14PH – PH METER

COLE PARMER – NA – PH METER

COLE PARMER – PHTESTR2 – PH METER

COLE-PARMER – 59002-00 – PH METER

COLE-PARMER – 59002-10 – PH METER

COLE-PARMER – 6071N – PH METER

CONDUCTRONIC – PC18 – DIGITAL PH METER

CONDUCTRONIC – PC18 – PH METER

CONDUCTRONIC – PC45 – PH METER

CONDUCTRONIC – PH 10 – PH METER

CONDUCTRONIC – PH1 – PH METER

CONDUCTRONIC – PH10 – DIGITAL PH METER

CORNING – 10 – PH METER

CORNING – 220 – PH METER

CORNING – 240 – PH METER

CORNING – 320 – PH METER

CORNING – 3201 – PH METER

CORNING – 340 – PH METER

CORNING – 350 – PH METER

CORNING – 360I – PH METER

CORNING – 430 – PH METER

CORNING – 440 – PH METER

CORNING – 530 – PH METER

CORNING – CHEKMITE PH-10 – PH METER

CORNING – PH-30 – PH METER

CORNING – PH103 – PH METER

DENVER INSTRUMENT – UP-5 – PH METER

Denver Instruments – UB-5 – pH Meter- Ultra Basic

DIGICON – PH-201 – PH METER

DKK-TOA – HM-20P – PH METER

DKK-TOA – WM-22EP – EC/PH METER

DOUBLE JUNCTION – PHTESTR 10 – PH METER

ECO – NA – PH METER

EUTECH – ALPHA-PH800 – PH METER

EUTECH – OAKTON – PH METER

EUTECH – PHTESTR20 – PH METER

EUTECH INSTRUMENTS – ALPHA-PH800 – PH METER

EUTECH INSTRUMENTS – PH510 – PH METER

EUTECH SINGAPORE – PH510 – PH METER

EXTECH – PH100 – PH METER

EXTECH INSTRUMENTS – – PH METER

EXTECH INSTRUMENTS – 120505 – ECONOMY PH METER

EXTECH INSTRUMENTS – 4030 – PH METER

EXTECH INSTRUMENTS – 407228 – PH METER

EXTECH INSTRUMENTS – OYSTER – PH METER

EXTECH INSTRUMENTS – PH100 – PH METER

EXTECH INSTRUMENTS – PH220 – PH METER

FISHER SCIENTIFIC – 15 – PH METER

FISHER SCIENTIFIC – AB15 – PH METER

FISHER SCIENTIFIC – ACCUMET – PH METER

FISHER SCIENTIFIC – ACUMET BASIC – PH METER

FISHER SCIENTIFIC – XL25 – PH METER

FOXBORO – 874PH-AI – PH METER

FUJI ELECTRIC – PYH9 – PH METER W/ SENSOR

FUJI SEIMETSU – DCM-3-C – PH METER W/ SENSOR

GLI – 53 – PH METER

GLI INTERNATIONAL – 53 – PH METER

HACH – EC10 – PH METER

HACH – SENSION 1 – PH METER

HACH – SENSION 4 – PH METER

HACK – SESION 378 – PH METER

HANA – 8520 – PH METER

HANNA – CHECKER – PH METER

HANNA – H18711E – PH METER

HANNA – HI 1270 – PH METER

HANNA – HI 8314 – PH METER

HANNA – HI 9024 – MICROCOMPUTER PH METER

HANNA – HI 9025 – PH METER

HANNA – HI 931001 – PH METER CALIBRATOR

HANNA – HI 98127 – PH METER

HANNA – HI 98128 – PH METER

HANNA – HI 99131 – PH METER

HANNA – HI8711E – PH METER

HANNA – N/A – PH METER

HANNA – PH210 – PH METER

HANNA – PHEP – PH METER

HANNA – PHEP+ – PH METER

HANNA INST. – HI 8314 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – H198108 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – HI 8014 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – HI 8424 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – HI 87IIE – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – HI 9024 – MICROCOMPUTER PH METER

HANNA INSTRUMENTS – HI 9210N – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – HI 931001 – PH METER CALIBRATOR

HANNA INSTRUMENTS – HI9214 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – HI98151 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – M-14196 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – NONE – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – PH 210 – PH METER

HANNA INSTRUMENTS – PHEP 2 – PH METER

HORIBA – F-51 – PH METER

HORIBA – HP-480 – PH METER

INDEX – ID1000 – PH METER

IQ SCIENTIFIC – IQ150 – PH METER SYSTEM W/ PH07 PROBE

JENCO – 3675 – PH METER

JENCO – 3676 – PH METER

JENCO – 5001 – PH METER

JENCO – 6071 – PH METER

JENCO – 613 – PH METER

JENCO – 6209 – PH METER

JENCO – 6230 – PH METER

LUTRON – PH-222 – PH METER

LUTRON – YK-21PH – PH METER

MANNIX – 8601 – PH METER

MANNIX – DPH8601K – PH METER

MESA LABS – NEO-2 – CONDUCTIVITY, TEMP., PRESSURE & PH METER

METLER TOLEDO – 8603 – PH METER

METROHM – 704 – PH METER

METTLE TOLEDO – SEVENMULTI – METTLER TOLEDO PH METER

METTLER – S20 SEVEN EASY – PH METER

METTLER – XS8603S – PH METER

METTLER TOLEDO – 520 – PH METER

METTLER TOLEDO – 8603 – PH METER

METTLER TOLEDO – DELTA 320 – PH METER

METTLER TOLEDO – M300 – PH METER

METTLER TOLEDO – MP120 – PH METER

METTLER TOLEDO – MP125 – PH METER

METTLER TOLEDO – MP220 – PH METER

METTLER TOLEDO – SEVEN MULTI – CONDUCTIVITY / PH METER

METTLER-TOLEDO – PH2050E – PH METER

MILWAUKEE – PH600 – PH METER

MYRON – 6P – PH METER

MYRON – T6/PH – PH METER

MYRON L – T6/PH – PH METER

MYRON L COMPANY – 6P – PH METER

MYRON L COMPANY – NA – PH METER

MYRON L COMPANY – ULTRAMETER 3P – PH METER

MYRON L. COMPANY – 6P – PH METER

N/A – 220 – PH METER

N/A – N/A – PH METER

N/A – PHTESTER2 – PH METER

N/A – PHTESTR1 – PH METER

NA – NA – PH METER

OAKTON – 2 – PH METER

OAKTON – 35108-00 – PH METER

OAKTON – 35634 – PH METER

OAKTON – 54X002608 – PH METER

OAKTON – PH 100 SERIES – PH METER

OAKTON – PH 2100 SERIES – PH METER

OAKTON – PH 5 – PH METER

OAKTON – PH 5 SERIES – PH METER, DIGITAL

OAKTON – PH 6 – PH METER

OAKTON – PH2100 SERIES – PH METER

OAKTON – PH5 – PH METER

OAKTON – PH510 – PH METER/W PROBE

OAKTON – PHTESTR – PH METER

OAKTON – PHTESTR 1 – PH METER

OAKTON – PHTESTR 2 – PH METER

OAKTON – PHTESTR1 – PH METER

OAKTON – RS-232 – PH METER

OAKTON – WD-35624-82 – PH METER

OMEGA – PHB-305 – PH METER

OMEGA – PHCN-61 – PH METER

OMEGA – PHH-257 – PH METER

OMEGA – PHH-47 – PH METER

ORIOIN – 320 – PH METER

ORIOIN – 720A+ – PH METER

ORION – 230 – PH METER

ORION – 3 STAR – PH METER

ORION – 310 – PH METER

ORION – 320 – PH METER

ORION – 320 – pH meter

ORION – 350 PH – PH METER

ORION – 4 STAR – PH METER

ORION – 410A – PH METER

ORION – 420 – PH METER

ORION – 420 + – PH METER

ORION – 420+ – PH METER

ORION – 420A – PH METER

ORION – 420A – PH METER, DIGITAL BENCH TOP

ORION – 520A – PH METER

ORION – 525A – PH METER

ORION – 611 – PH METER

ORION – 620 – PH METER

ORION – 701-A – PH METER

ORION – 710A – PH METER

ORION – 720 – PH METER

ORION – 720A – PH METER

ORION – 720A+ – PH METER, DIGITAL BENCH TOP

ORION – EA920 – PH METER

ORION – NA – PH METER

ORION – ORION3STAR – PH METER

ORION – SA520 – PH METER

ORION – THERMO 350 – PH METER

ORION RESEARCH – 301 – PH METER

ORION RESEARCH – 901 – PH METER

PERPHECT – 330 – PH METER

PHTESTR1 – N/A – PH METER

PHTESTR1 – NA – PH METER

PROMINENT – DICAWOP20000G210E – PH METER

RADIOMETER/COPENHAGEN – PHM84 – PH METER

RESEARCH – 211 – PH METER

ROSEMOUNT ANALYTICAL – 2001553 – PH METER

SCIENTIFIC INSTRUMENTS – IQ170 – PH METER

SCIENTIFIC PRODUCTS – 2100 – PH METER

SIGNET – 3-5700 – PH METER

SIGNET – 3-9030 – PH METER

SIGNET – 8750-2 – PH METER

SPER SCIENTIFIC – 840087 – BASIC PH METER

SUNTEX – PIC-310 – PH METER

SYMPHONY – SB80PI – PH METER

SYMPHONY – SP 21 – PH METER

TDA-DK – HB-121DA – PH METER

TDA-DK – HBM-100A – PH METER

THE LONDON COMPANY – PHA 860A – PH METER

THERMO – 520A – PH METER

THERMO – ORION 210A+ – PH METER/W PROBE

THERMO – ORION 320 – PH METER

THERMO – ORION 420A+ – PH METER

THERMO – ORION 525A+ – PH METER

THERMO ELECTRON – 520A+ – PH METER

THERMO ELECTRON – 550A – PH METER

THERMO ELECTRON – ORION 106 – PH METER

THERMO ELECTRON – ORION 3 STAR – PH METER

THERMO ELECTRON – ORION 720A+ – PH METER

THERMO ELECTRON CORP – ORION 720A+ – PH METER, DIGITAL

THERMO ELECTRON CORPORATION – ORION 4STAR – PH METER

THERMO ORION – 320 – PH METER

THERMO ORION – 410 – PH METER

THERMO ORION – 420+ – PH METER

THERMO SCIENTIFIC – ORION 3 STAR – PH METER

THERMOMELECTRONIC CORPORATION – ORION 3 STAR BENCHTOP – PH METER

TOA – HM-12P – PH METER

TOA – HM-20P – PH METER

TOKO – TPX-90I – PH METER

VWR – 2100 – PH METER

VWR – 55 – PH METER KIT

VWR – SB20 – PH METER

VWR – SB70P – PH METER

VWR – SP80PC – PH METER

VWR – SP90M5 – PH METER

VWR SCIENTIFIC – 8000 – PH METER

VWR SCIENTIFIC PRODUCTS – 3150 – PH METER

WATER PROOF – PH TESTER 30 – PH METER

WATER PROOF – PH TESTR 2 – PH METER

WATERPROOF – PHTESTR2 – PH METER

YOKOGAWA – PH 82 – PH METER

YOKOGAWA – PH71 – PH METER
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Electrical test