PRESSURE SENSOR-Tư vấn mua sắm và cung cấp cảm biến áp suất các loại

0
252

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

EUROTRON Pressure Sensor range:

 • From -100 to 100 mbar (gauge) – res. 0,001mbar
 • from -500 to 500 mbar (gauge) – res. 0,01mbar
 • from -0,95 to 1bar (gauge) – res. 0,01mbar
 • from -0,95 to 2bar (gauge) – res. 0,01mbar
 • 2bar (absolute) – res. 0,01mbar
 • from -0,95 to 7bar (gauge) – res. 0,1mbar
 • from -0,95 to 20 bar (gauge) – res. 0,1mbar
 • 20bar (absolute) – res. 0,1mbar

EUROTRON External gauge pressure module – AISI316SS

 • EE812009 ±100 mbar (1,5 PSI) res. 0,001 mbar exBB480009
 • EE812010 ± 500 mbar (7 PSI) res. 0,01 mbar exBB480010
 • EE812011 da -0,95 a 1bar (15 PSI) res. 0,01 mbar exBB480011
 • EE812012 da -0,95 a 2bar (30 PSI) res. 0,01 mbar exBB480012
 • EE812013 da -0,95 a 7bar (100 PSI) res. 0,1 mbar exBB480013
 • EE812014 da -0,95 a 20bar (300 PSI) res. 0,1 mbar exBB480014
 • EE812015 da -0 a 35bar (500 PSI) res. 1 mbar exBB480015
 • EE812016 da 0 a 70bar (1000 PSI) res. 1 mbar exBB480016
 • EE812017 da 0 a 150bar (2000 PSI) res. 1 mbar exBB480017
 • EE812018 da 0 a 350bar (5000 PSI) res. 10 mbar exBB480018
 • EE812019 da 0 a 700bar (10000 PSI) res. 10 mbar exBB480019

EUROTRON External absolute pressure module – AISI316SS

 • EE812020 da 0 a 2 bar (30 PSI) res. 0,01 mbar exBB480020
 • EE812021 da 0 a 20 bar (300 PSI) res. 0,1 mbar exBB480021

EUROTRON INTERNAL SENSOR AISI316SS

 • from -1 to 1 mbar (gauge) – res. ,1mbar
 • from -5 to 5 mbar (gauge) – res. ,1mbar
 • from -,95 to 1bar (gauge) – res. ,1mbar
 • from -,95 to 2bar (gauge) – res. ,1mbar
 • 5A 2bar (absolute) – res. ,1mbar
 • from -,95 to 7bar (gauge) – res. ,1mbar
 • from -,95 to 2 bar (gauge) – res. ,1mbar
 • 2bar (absolute) – res. ,1mbar
 • from  to 35 bar (gauge) – res. 1mbar
 • from  to 7 bar (gauge) – res. 1mbar
 • from  to 15 bar (gauge) – res. 1mbar
 • from  to 35 bar (gauge) – res. 1mbar
 • from  to 7 bar (gauge) – res. 1mbar

Beta 130/230 Pressure Module 130/230

Hydac Electronic 4475-B-5000-000 Pressure Sensor

Mks Instruments 390HA-10000 w/ 270A Pressure Sensor,Baratron

Mks Instruments 690A11TRA W/270D4 Pressure Sensor,Baratron

PCB Piezotronics 108B01 Pressure Sensor

Pi Research SA Pressure Sensor

Transmation SS1510G/ 1090 Flexitester Pressure Module 0 – 300 PSIG

Transmation SS1610G/ 1090 Flexitester Pressure Module 0 – 500 PSIG

Transmation 90-30D Pressure Module

Transmation SS2110G/ 1090 Flexitester Pressure Module 0 – 1000 PSIG

Unomat MCX-PM#601 Pressure Module

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

PRESSURE