Temperature Meter – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị nhiệt kế

0
313

        

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Abbott Diagnostics Unknown
Advanced Dynamics 457
Ametek DT8350
Amprobe DPH2000
Amprobe DT-156
Atkins 33033F
Atkins 33034-C
Atkins 33034F
Atkins 33035F
Atkins 36036-F/C
Bailey Ins BAT-8
BCR ET20
Beckman 461
China -40° to +122°F
Cincinatti -40° to +122°F
Cole-Parmer 8110-10
Cole-Parmer 8110-30
Cole-Parmer 8112-20
Cole-Parmer 8528-10
Cole-Parmer 8528-15
Cole-Parmer 8529-00
Cole-Parmer 90205-00
Cole-Parmer 90225-00
Cole-Parmer Digi Sense
Cole-Parmer ET-20
Control Company 4049
Control Company 4052
Control Company 4352
Control Company 4354
Control Company TC 116
Control Company TC 117
Control Power Systems T-500
Cooper Instruments TM99A
Cooper Instruments TM99A-UL
Curtin 4000
Curtin 5D4792
Dickson B2500
Doric 450-ET
EDSYN, Inc MS402
Electronic Development Labs BMD-24KN
Eutechnics 4200
Eutechnics 4400
Eutechnics 4500 w/SP230 Probe
Eutechnics 4500 w/SP640 Probe
Eutechnics 4500NV w/SP640 Probe
Eutechnics 4500NV w/SP642 Probe
Extech 421305
Extech 421307
Fisher Scientific 14-648-12
Fisher Scientific 14-648-45
Fisher Scientific 15-077-29
Fisher Scientific 15-078-2
Fluke 2165A
Fluke 2166A
Fluke 2175A
Fluke 2175A Type "K"
Fluke 2176A
Fluke 2180A
Fluke 2189A
Fluke 2190A
Fluke 2190A/AMK
Fluke 50D
Fluke 50S
Fluke 51
Fluke 51 Series II
Fluke 52
Fluke 52 Series II
Fluke 53 Series II
Fluke 54 II
Gordon 5200
Hanna Instruments, Inc. HI 9063
Hanna Instruments, Inc. HI93510
Henry Mann HLC-80P
Janke and Kunkel IKA DTM 11 S1
Kane-May KM452
Kane-May KM900
Keithley 865
Labcraft Unknown
Leeds & Northrup 933
Mausner ACT 7000
Micro Elec Gamma FS
Newport 205-KF1
Newport Q2001T
Omega 115
Omega 199
Omega 199-TC-X-X
Omega 200-TC1-02-DS
Omega 2175A
Omega 383
Omega 450 APT
Omega 450AJT
Omega 450AKT
Omega 450ATH
Omega 450ATT
Omega 670JX
Omega 869C
Omega 871
Omega 871A
Omega 872A
Omega 873F
Omega DP30J2
Omega DP41
Omega DP41-TC
Omega DP41-TC-MDSS
Omega DP462
Omega HH-25TF
Omega HH-52
Omega HH-71 K1
Omega HH-99A-K
Omega HH-99K
Omega HH11
Omega HH12
Omega HH2
Omega HH21
Omega HH22
Omega HH25KC
Omega HH25KF
Omega HH26J
Omega HH26K
Omega HH503
Omega HH507R
Omega HH51
Omega HH62TH-KF
Omega HH70TF
Omega HH73T
Omega HH81
Omega HH82
Omega HH82A
Omega (Fluke) 2168A
Red Lion IMR00102
Rkc DP48C
Snap On ACT7000
Sper Scientific 800013C
Stow Lab 921A PL-F/C
Stow Lab 921A PL-F/C w/3 probes
Taylor 5395
Taylor 9700
Taylor 9842 Calibration
Tegam 819
Tegam 820
Tegam 871
Tegam 871A
Tektronix DTM900
Tektronix DTM920
Telatemp 4400T
Testo 110
Testo 720
Testo 9200
Testo Term 1100
Tif 7000AC
VWR 15551-004
VWR 23226-658
VWR 61161-310
VWR 61220-601
VWR NIST
VWR Type K, -50°C to 750°C
Watlow 6406-00C1-0601
Yokogawa 2455-12
YSI 4600
Anderson DART
Cole-Parmer 8527-30 Thermometer,Digital Thermocouple
Testo 925 Thermometer,Digital Thermocouple
Omega DP86T (Special Cal) Thermometer,Digital w 2 Probes
Omega DP462 Thermometer,Digital w 4 Probes
Omega HH603 w/ THSS-316G-RSC-12 Thermometer,Digital w/ "T" Thermocouple
Eutechnics 4500NV w/SP212 Probe Thermometer,Digital w/ 2 Probes
Fluke 52 Series II Thermometer,Digital w/ 3 Probes
Fluke 51 w/ J/K TCs Thermometer,Digital w/ 3 TCs
Cole-Parmer 8110-10 Thermometer,Digital w/ 4 Probes
Omega HH41 w/ ON-403-PP Thermometer,Digital w/ Sensor
Omega HH41 w/ ON-408-PP Thermometer,Digital w/ Sensor
Anderson DART Thermometer,Digital w/1 Probe
Omega HH25KC/7PT Thermometer,Digital, Special Cal.
YSI 4600 Thermometer,Digital, with Probe
Cole-Parmer Digi Sense/Probe Thermometer,Digital/ 08516-55 Probe
Hart Scientific 1502 Thermometer Indicator
Hart Scientific 1502A Thermometer Indicator
Systemeknik S1224 w/ PT100 Thermometer w/ 2 Probes
Hart Scientific 1521 w/ 5610-9 Thermometer w/ Thermistor Probe
Hart Scientific 1521 w/ 5674 Thermometer w/ Thermistor Probe
Pacific Transducer 313F Thermometer,Surface
Pacific Transducer 314F Thermometer,Surface
Pacific Transducer 315F Thermometer,Surface
Omega 5830 Thermometer,Thermistor
Omega 5831A-23725 Thermometer,Thermistor

 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.