THERMOCOUPLES – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị cặp nhiệt điện

0
768

        

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
A.W. Sperry DT-15A Thermocouple Thermometer
Airesearch 287656-1 Thermocouple Test Set
Allison 6799323 Thermocouple Test Set
Allison BE5074 Thermocouple Test Set
Anritsu K Thermocouple 4 Point Check
Atkins 31308-KF Thermocouple Thermometer
Atkins 330 Special Thermocouple Thermometer
Atkins 330 Thermocouple Thermometer
Atkins 386 Thermocouple Thermometer
Atkins 396 Thermocouple Thermometer
Atkins 39658-J Thermocouple Thermometer
Atkins 39658-K Thermocouple Thermometer
Atkins AccuTuff Plus 330 Thermocouple Thermometer
Atkins FW2000MK Thermocouple Thermometer
Atkins FW2000MK-3 Thermocouple Thermometer
Atkins J Thermocouple 2 Point Check
Atkins K Thermocouple 3 Point Check
Barber-Colman K Thermocouple 3 Point Check
Barnant 600-1010 Thermocouple Thermometer
Barnant 600-1040 Thermocouple Thermometer
Barnant 600-1040 Thermocouple Thermometer w/ 2 Probes
Barnant 600-2810 Thermocouple Thermometer
Barnant 600-2830 ThermocoupleThermometer,Digital
Barnant 600-2840 ThermocoupleThermometer,Digital
Biddle 720390 Thermocouple/Millivolt Calibrator
Celesco K Thermocouple Scanner
Cleveland Electric K Thermocouple Probe
Cleveland Electric R Thermocouple 12 Point Check
Cole Parmer 92800-10 Thermocouple Thermometer, Scanning
Cole-Parmer 8528-40 Thermocouple Thermometer "K"
Cole-Parmer 8528-40 Thermocouple Thermometer w/ 3 Probes
Cole-Parmer 91100-00 Thermocouple Thermometer
Cole-Parmer 91100-10 Thermocouple Thermometer
Cole-Parmer 91100-20 Thermocouple Thermometer
Cole-Parmer 91100-40/08516-64 Thermocouple Thermometer w/ Probe
Cole-Parmer 91100-50 Thermocouple Thermometer
Cooper 1410MK-FW Thermocouple Probe
Delta M Corp. S Thermocouple 4 Point Check
Dickson 2500 Thermocouple Thermometer
Dickson TC100 Thermocouple Thermometer
Dickson TC200 Thermocouple Thermometer
Dynomation K Thermocouple 2 Point Check (std)
Electro-therm HT680A Thermocouple Thermometer
Ertco T Thermocouple 2 Point Check (std)
Extech 421502 Thermocouple Thermometer
Extech 421508 Thermocouple Thermometer
Extech EA10 Thermocouple Thermometer "K"
Fenwal 80001-6 Thermocouple Test Unit
Fisher Scientific 15-077-14 Thermocouple Thermometer
Fluke 80PK-2A Thermocouple Probe
Fluke 80PK-4A Thermocouple Probe, Air
Fluke 80TK Thermocouple Module
Fluke K Thermocouple 2 Point Check (std)
Hanna Instruments, Inc. HI 91530K Thermocouple Thermometer
Hart Scientific 2566 Thermocouple Scanner
Hart Scientific 5650 Thermocouple Standard-Type S
Honeywell Electronix 111 Thermocouple Temperature Recorder
Honeywell J Thermocouple 4 Point Check
Industronics K Thermocouple 2 Point Check (std)
Jenco 7000 Series Thermocouple Thermometer-Special Vinings
Jenco 7000APL Thermocouple Thermometer
Jenco 7000PL Thermocouple Thermometer
Jenco Electronics 701 Thermocouple Thermometer
JMS Southeast, Inc. 421508 Thermocouple Thermometer
Leeds & Northrup J Thermocouple 2 Point Check (std)
Leeds & Northrup T Thermocouple 2 Point Check (std)
Marlin 410A Thermocouple Thermometer
Marlin J Thermocouple 2 Point Check (std)
Mitchell Instrument 3114 Thermocouple Simulator/Indicator
Multivac 880419 Thermocouple, Type L
NBS K Thermocouple 0-900�C
Omega 199-KF-XX Thermocouple Thermometer
Omega 727C Thermocouple Thermometer
Omega CF-090-K-2-108-2 Thermocouple 5 Point Check
Omega CF-090-K-2-60-2 Thermocouple 5 Point Check
Omega DP116-KF1 Thermocouple Thermometer
Omega DP18-EC-1030VDC Thermocouple Indicator
Omega DP460 Thermocouple Thermometer
Omega E Thermocouple 2 Point Check (std)
Omega HH 611PC Thermocouple Thermometer
Omega HH-70KF Thermocouple Thermometer
Omega HH-K-24S Thermocouple, Type K
Omega HH200 Thermocouple Thermometer
Omega HH23 Thermocouple Thermometer
Omega HH309 Thermocouple Thermometer, Logging
Omega HH611PL4C Thermocouple Thermometer
Omega HH81A Thermocouple Thermometer
Omega J Thermocouple 10 Point Check
Omega J Thermocouple 2 Point Check (std)
Omega J Thermocouple 3 Point Check
Omega J Thermocouple 4 Point Check
Omega K (Special Limits of Error) Thermocouple 4 Point Check
Omega K Thermocouple 10 Point Check
Omega K Thermocouple 2 Point Check (std)
Omega K Thermocouple 3 Point Check
Omega K Thermocouple 4 Point Check
Omega K Thermocouple 5 Point Check
Omega K Thermocouple 7 Point Check
Omega K Thermocouple 9 Point Check
Omega K-60" Thermocouple 60"
Omega KMQSS-020U-12 Thermocouple, 0.58 Gram Copper Slug
Omega KMQSS-020U-12 Thermocouple, 1.76 Gram Copper Slug
Omega MP1-K-36SMPW-M Thermocouple 10 Point Check
Omega PRS-GP-E-12 Thermocouple 6 Point Check
Omega S Thermocouple
Omega S Thermocouple 4 Point Check
Omega SC-TT-K-30-36 Thermocouple 7 Point Check
Omega T Thermocouple 10 Point Check
Omega T Thermocouple 2 Point Check (std)
Omega TJ36-ICSS-18U12 Thermocouple 2 Point Check (std)
Omega TJ48NNSS14U48 Thermocouple,standard,type N
Omega TT-K-24-SLE Thermocouple, Type K
Omega Unknown Thermocouple 2 Point Check (std)
Omega XC-14-K-12 Thermocouple 0-1000�C
Omega XC-14-K-18 Thermocouple 4 Point Check
Omega XC-20-K-36 Thermocouple, Type K
Omega XS-K-24 Thermocouple, Type K
Omega XT-K-20 Thermocouple 5 Point Check
Omega XT-K-24 Thermocouple, Type K
Plastic Process Equipment, Inc. 313K Thermocouple Thermometer
Plastic Process Equipment, Inc. 32322-K Thermocouple Thermometer
Plastic Process Equipment, Inc. 39658-J Thermocouple Thermometer
Precision Digital S Thermocouple 4 Point Check
Process Engineering Products T-805-M Thermocouple Probe
Pyromation K Thermocouple 5 Point Check
Pyrometer Instrument Co. SDT141S Thermocouple Thermometer
Sensor Tec K Thermocouple 3 Point Check
Sensor Tec K/J Thermocouple 3 Point Check – Dual
Sensor Tec M1K0E-GW54A-47-G Thermocouple 3 Point Check
SensorTec K Thermocouple 3 Point Check, High Temp
Sper Scientific 800011 (High Temp > 350�C) Thermocouple Thermometer "K" w/ Probe
Sper Scientific 800011 Thermocouple Thermometer "K" w/ Probe
Stromquist J Thermocouple 4 Point Check
Stromquist K Thermocouple 3 Point Check
Stromquist Unknown Thermocouple 4 Point Check
Supco TA3 Thermocouple Temperature Indicator
Tegam 821 Thermocouple Thermometer
Tegam M821 Thermocouple Thermometer
Thermocouple Probe – 3 point
Thermocouple Probe – 4 point
Thermocouple Probe – 7 point
Thermocouple Probe – 9 point
UEI TA1 Thermocouple Module
Unknown Glow Wire Tester Thermocouple, Glow Wire
Unknown J Thermocouple 2 Point Check (std)
Unknown J Thermocouple 3 Point Check
Unknown J Thermocouple 4 Point Check
Unknown J Thermocouple 5 Point Check
Unknown J Thermocouple Probe, Penatration 3 Pt Chk
Unknown J Thermocouple Probe, Surface 3 Pt Check
Unknown K Thermocouple 2 Point Check (std)
Unknown K Thermocouple 3 Point Check
Unknown K Thermocouple 3 Point Check, High Temp
Unknown K Thermocouple 4 Point Check
Unknown K Thermocouple Probe, Surface
Unknown K Thermocouple, High Temperature
Unknown T Thermocouple 2 Point Check (std)
Unknown T Thermocouple 3 Point Check Special
VWR (Control Company) 23226-656 Thermocouple Thermometer "K" w/ Probes
VWR 61220-605 Thermocouple Thermometer
Wahl 1370MX Thermocouple Thermometer
Wahl TP-S Thermocouple Probe – Special Cal
Watlow AC-2003587 Thermocouple "K" 4 Point Check
Watlow Gordon ARMDF0Q300U4000 Thermocouple, Precision 3 Point Check
Watlow Gordon Unknown Thermocouple 2 Point Check (std)
Wavetek Meterman TMD90 Thermocouple Thermometer
YFE K Thermocouple Probe, 3 Point Check

 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.