VACUUM GAGE-Tư vấn mua sắm và cung cấp dụng cụ đo chân không

0
318

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

3D – 25255-21B52 – VACUUM GAGE
AIRSERCO – 9044-SM – HIGH VACUUM GAGE
AIRTECH – N/A – VACUUM GAGE
AIRTECH – NA – VACUUM GAGE
AIRTECH – VAC-GAGE 30 – VACUUM GAGE
AIRTECH – VAC-GAUGE 30 – VACUUM GAGE
AIRTECH INTERNATIONAL INC – 0 – -30 IN/HG – VACUUM GAGE
AIRTECH INTERNATIONAL INC – 0- -30 IN/HG – VACUUM GAGE
AIRTECH INTERNATIONAL INC. – 0 – -30IN/HG – VACUUM GAGE
AIRTECH INTERNATIONAL INC. – 0- -30 IN/HG – VACUUM GAGE
AIRTECH INTERNATIONAL INC. – 30 – VACUUM GAGE
ANDERSON – 30/60 – PRESSURE VACUUM GAGE, DIAL
ANDERSON – 30/60 – PRESSURE VACUUM GAGE, DIAL
ASHCROFT – -30 – 60 PSI – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 0 – -30 IN/HG – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 0-30 IN HG – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 0-30 IN. HG – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 0-30 IN/HG – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 0-30 INHG – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 0-30INHG – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 054-18 – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 1080AV – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 1082 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 2089 – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 250-2362-B – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 2C783 – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 30 IN/HG – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 302089SD02L30V – DIGITAL TEST VACUUM GAGE
ASHCROFT – 316 – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 355-35 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 405-20 – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 4118P – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 436-13R – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – 436-36 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – 593-24 – PRESSURE/VACUUM GAGE,DIAL
ASHCROFT – 68930-32 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – A36-36 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – GRADE 3A – VACUUM GAGE
ASHCROFT – GV30/0-30 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – N/A – VACUUM GAGE
ASHCROFT – N/A – VACUUM GAGE 0-30INHG DADE
ASHCROFT – N/A – VACUUM GAGE, DIAL
ASHCROFT – NA – PRESSURE/VACUUM GAGE
ASHCROFT – NA – VACUUM GAGE
ASHCROFT – Q-8208 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – Q-8451 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – Q8451 – VACUUM GAGE
ASHCROFT – T1082 – VACUUM GAGE, DIAL
BALZERS – PKR 250 – VACUUM GAGE HEAD
BALZERS – PKR 251 – VACUUM GAGE HEAD
BALZERS – PKR250 – VACUUM GAGE HEAD
BALZERS – PKR251 – VACUUM GAGE HEAD
BALZERS – TPG 251 – VACUUM GAGE CONTROLLER
BALZERS – TPG 251 A – VACUUM GAGE CONTROLLER
BALZERS – TPG251 – VACUUM GAGE CONTROLLER
BALZERS – PKR 250 – VACUUM GAGE HEAD
BRAUN – NA – PRESSURE/VACUUM GAGE
BRIGHT MFG. – D070606042 – PRESSURE VACUUM GAGE, DIAL
CECOMP ELECTRONICS – DPG1000B301NHGG-5 – DIGITAL VACUUM GAGE
COLE PARMER – CPI9675 – PRESSURE/VACUUM GAGE
DEWIT – 0601-01-01 – VACUUM GAGE
DIGIVAC – DVG-6 – VACUUM GAGE W/DV-6M SENSOR
DIGIVAC – DVG6 – VACUUM GAGE W/DV-6 TUBE
DIXON – GL305 – VACUUM GAGE
DIXON – N/A – VACUUM GAGE
DUN RITE – V112 – VACUUM GAGE
DUN-RITE – V112 – VACUUM GAGE
DUNIWAY – JE120031-127 – TC VACUUM GAGE
DURO UNITED INST. – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
DURO-UNITED – N/A – VACUUM GAGE
DWYER – DWY9675 – PRESSURE / VACUUM GAGE
ERL – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
GAST – 169-08 – VACUUM GAGE
GRANDVILLE-PHILLIPS – 275 – VACUUM GAGE W/SENSOR
GRANVILLE – 275 – VACUUM GAGE
GRANVILLE PHILLIPS – 275 – VACUUM GAGE HEAD
GRANVILLE-PHILLIPS – 316 – VACUUM GAGE CONTROLLER
GRANVILLE-PHILLIPS – 316001 – CONTROLLER / VACUUM GAGE
GRANVILLE-PHILLIPS – 340 – VACUUM GAGE CONTROLLER
GRANVILLE-PHILLIPS – 375 – VACUUM GAGE/CONVECTRON
HASTINGS – 25-05-001 – VACUUM GAGE
HASTINGS – DB-20 – VACUUM GAGE
HASTINGS – N/A – VACUUM GAGE
HASTINGS – TV-4A – VACUUM GAGE
HASTINGS – VT-4 – VACUUM GAGE
HASTINGS – VT-6 – VACUUM GAGE
HASTINGS – VT-6 – VACUUM GAGE READOUT
HASTINGS – VT-6 – VACUUM GAGE W/1 TUBE
HASTINGS – VT-6 – VACUUM GAGE W/3 TUBES
HASTINGS – VT-6/DV6M – VACUUM GAGE W/1 TUBE
HASTINGS – VT-6/DV6M – VACUUM GAGE W/3 TUBES
HASTINGS – VT-6B – VACUUM GAGE
IMPERIAL – 425-CB – PRESSURE/VACUUM GAGE
IMPERIAL EASTMAN – A2-14 – DIGITAL VACUUM GAGE
J/B INDUSTRIES INC. – DV-22N – DIGITAL VACUUM GAGE
JB INDUSTRIES – DV-20 – ELECTRONIC VACUUM GAGE
JB INDUSTRIES INC. – DV-20 – VACUUM GAGE
JUMBO – KI.1,6 – VACUUM GAGE
JUMO – KI.1,6 – VACUUM GAGE
JUST BETTER – DV-22N – VACUUM GAGE
KELLER – LEO 2 – PRESSURE / VACUUM GAGE
KEYENCE – AP34K – VACUUM GAGE
KURT J LESKER – 500TC – THERMCOUPLE VACUUM GAGE
KURT J LESKER – 500TC – THERMOCOUPLE VACUUM GAGE
KURT J LESKER COMPANY – KJL-205BM – VACUUM GAGE
KURT J. LESKER – 500 TC – THERMOCOUPLE VACUUM GAGE
L.J. ENGINEERING, INC. – DVG-3 – VACUUM GAGE, DIGITAL
MAGNEHELIC – N/A – VACUUM GAGE
MARS INSTRUMENT – N/A – VACUUM GAGE, DIAL
MARSH – 100KA – VACUUM GAGE
MARSH – B1 – VACUUM GAGE
MARSH – N/A – VACUUM GAGE
MARSH INSTRUMENT – 210C – VACUUM GAGE
MARSH INSTRUMENT CO. – TYPE101 – VACUUM GAGE
MARSHALL – 91267 – VACUUM GAGE
MARSHALL – N/A – VACUUM GAGE
MARSHALL TOWN – -30-30 PSI – PRESSURE/VACUUM GAGE
MARSHALL TOWN – 90989 – VACUUM GAGE
MARSHALL TOWN – 90989 – VACUUM GAGE, DIAL
MARSHALL TOWN – 90989 – VACUUM GAGE,DIAL
MARSHALL TOWN – N/A – VACUUM GAGE
MARSHALLTOWN – 0-30 – VACUUM GAGE
MARSHALLTOWN – 0-30INHG – VACUUM GAGE
MARSHALLTOWN – 16875 – VACUUM GAGE, DIAL
MARSHALLTOWN – 84078 – PRESSURE /VACUUM GAGE
MARSHALLTOWN – 90989 – VACUUM GAGE
MC – 30-200 – PRESSURE/VACUUM GAGE
MC DANIEL CONTROL INC – 316 – PRESSURE/VACUUM GAGE
MC DANIEL CONTROLS INC. – N/A – VACUUM GAGE
MC DANIELS – NA – VACUUM GAGE
MCDANIEL – KS-GF – VACUUM GAGE
MCDANIEL – KS-GS – VACUUM GAGE
MCDANIEL CONTROLS INC. – 316 – VACUUM GAGE
MCDANIEL CONTROLS INC. – 316SS – VACUUM GAGE
MCDANIEL CONTROLS INC. – 316SS TUBE & SOCKET – VACUUM GAGE
MCDANIELS – KS-GF – VACUUM GAGE
MEDICAL – 60-60 – PRESSURE / VACUUM GAGE
MENSOR – DPG 2400 – VACUUM GAGE
MIGISHITA – N/A – VACUUM GAGE
MILLIPORE – 01-0138-D – PRESSURE / VACUUM GAGE
MILLIPRORE – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
MITIVAC – ETO84 – VACUUM GAGE
MITYVAC – 0 – -30 INHG – VACUUM GAGE
MITYVAC – N/A – VACUUM GAGE
MKS – 110A – VACUUM GAGE
N/A – 0 TO -30INHG – VACUUM GAGE
N/A – 584-01 – VACUUM GAGE
N/A – 80-55 – DIGITAL VACUUM GAGE
N/A – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
N/A – N/A – VACUUM GAGE
N/A – R-134A – PRESSURE – VACUUM GAGE
NA – NA – PRESSURE/VACUUM GAGE
NETECH – 11801 – PRESSURE VACUUM GAGE
NETECH – 11801 – VACUUM GAGE
NETECH – DIGIMANO – VACUUM GAGE – INACTIVE IS NOW UNDER AQ0050
NETECH – N/A – PRESSURE VACUUM GAGE
NETECH – UNIMANO – PRESSURE/VACUUM GAGE
NOSHOK – 0-30 INHG – VACUUM GAGE
NOSHOK – 25-900-30ZVAC/KPA – VACUUM GAGE
NOSHOK – 316 SS – VACUUM GAGE
NOSHOK – 717 – VACUUM GAGE, DIAL
NOSHOK – HCS2018 – VACUUM GAGE
NOSHOK – HCS2027-03 – VACUUM GAGE
NOSHOK – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE UNIT
NOSHOK – N/A – VACUUM GAGE
NOSHOK – N/A – VACUUM GAGE, GLYCERINE FILLED
OMEGA – DVG64 – VACUUM GAGE
OMEGA ENFINEERING INC. – GRADE 3A – VACUUM GAGE
PERMA-CAL – 120FIB27A01-OC – VACUUM GAGE
PIAB – N/A – VACUUM GAGE
PRECISION – N/A – VACUUM GAGE
PRESICION – N/A – VACUUM GAGE
PSI TRONIX – PG200 – VACUUM GAGE
PSI TRONIX – PG2000 – VACUUM GAGE
PSI TRONIX – PG2000-30-INHG-V – VACUUM GAGE
RAOBINAIR – 11692 – PRESSURE/VACUUM GAGE
RCL – 0 TO -30 INHG – VACUUM GAGE
RDN – N/A – VACUUM GAGE
REOTEMP – 30-0 INHG – VACUUM GAGE
REOTEMP – 30-0 INHG 0-30 PSI – PRESSURE/VACUUM GAGE
REOTEMP – 316 – PRESSURE/VACUUM GAGE
REOTEMP – N/A – VACUUM GAGE
ROBIAIR – N/A – THERMISTOR VACUUM GAGE
ROBINAIR – 11692 – PRESSURE – VACUUM GAGE
ROBINAIR – 14830A – THERMISTOR VACUUM GAGE
ROBINAIR – 14830A – VACUUM GAGE
ROBINAIR – 9399-03 – PRESSURE/VACUUM GAGE
ROBINAIR – 9480-01F – PRESSURE/VACUUM GAGE
ROBINAIR – NA – THERMISTOR VACUUM GAGE
SAN – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
SI – LFS220 – VACUUM GAGE
SMC – N/A – VACUUM GAGE
SPAN – LFS 220 – VACUUM GAGE
SPAN – LFS220 – VACUUM GAGE
SPAN INSTRUMENT – LFS220 – VACUUM GAGE
SPAN INSTRUMENT – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
SPAN INSTRUMENTS – 01-0266-B – PRESSURE/VACUUM GAGE
SPAN INSTRUMENTS – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
SUN X – DP2-40N – DIGITAL VACUUM GAGE
SUN X – DP2-40N – VACUUM GAGE
SUNX – DP2-40 – VACUUM GAGE
SUNX – DP2-40N – VACUUM GAGE
SUPCO – 404-286-0495 – VACUUM GAGE
SUPCO – PG 25V – VACUUM GAGE
SUPCO – VG-6O – VACUUM GAGE
SUPCO – VG60 – VACUUM GAGE
SUPCO – VG64 – VACUUM GAGE
TC – 531 – VACUUM GAGE
TELEDYNE – DIGITAL VT-6 – DIGITAL VACUUM GAGE
TELEDYNE – HPM 4/6 – VACUUM GAGE
TELEDYNE HASTINGS INSTRUMENTS – VT-6B – VACUUM GAGE
TELEVAC – COMPACT2A – VACUUM GAGE
TELEVAC – MV2A – VACUUM GAGE
TERRANOVA – 906 – VACUUM GAGE CONTROLLER
TERRANOVA – 906A – CONVECTION VACUUM GAGE CONTROLLER
TERRANOVA – 906A – VACUUM GAGE
THERMIONICS LABORATORY INC. – 500 – VACUUM GAGE
TLI – 500 – VACUUM GAGE
TOAKO – GENERIC – VACUUM GAGE
TRERICE – N/A – VACUUM GAGE, DIAL
U.S. GAGE – N/A – VACUUM GAGE, DIAL
U.S. GAGE CO. – N/A – VACUUM GAGE
U.S. GAUGE – IN HG VAC – PRESSURE/VACUUM GAGE
U.S. GAUGE OR GOMCO – N/A – VACUUM GAGE
UKN – R-502 – VACUUM GAGE
UKN. – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
ULVAC – GP-2A – PIRANI VACUUM GAGE CONTROL
ULVAC – GP-2A – VACUUM GAGE
ULVAC – GP-2A – VACUUM GAGE CONTROL
ULVAC – GP-2ARY – VACUUM GAGE CONTROLLER
ULVAC – GP-2G – VACUUM GAGE CONTROL
UMA INC – 7-300-50 – VACUUM GAGE
UNKNOWN – 0 – -30 HG – VACUUM GAGE
UNKNOWN – 0-30 IN/HG – VACUUM GAGE
US GAGE – 0-60 PSI/ 0-30 HG – PRESSURE/ VACUUM GAGE
US GAGE – P555L-30 – VACUUM GAGE
US GAGE – V500K – VACUUM GAGE
US GAUGE – NA – VACUUM GAGE
USG – 0 – -30 IN/HG – VACUUM GAGE
USG – 0 – -30 INHG – VACUUM GAGE
USG – 0 – 30 IN/HG – VACUUM GAGE
USG – 0-30 INHG – VACUUM GAGE
USG – 150021DM – PRESSURE/VACUUM GAGE
USG – 30 INHG – VACUUM GAGE,DIAL
USG – 656201AA4 CD3BOG – VACUUM GAGE
USG – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
USG – N/A – VACUUM GAGE
USG – NA – PRESSURE/VACUUM GAGE
USG – NA – VACUUM GAGE
USG – V119 – VACUUM GAGE
USG – V508 – VACUUM GAGE
VACOON – DPS-1110 – VACUUM GAGE
VACUUM RESEARCH – 912008 – VACUUM GAGE CALIBRATOR
VARIAN – 0531 – VACUUM GAGE
VRC – 1500 – VACUUM GAGE
VWR – 33500-084 – MANOMETER/PRESSURE/VACUUM GAGE
WALLACE & TIERMAN – FA145552 – VACUUM GAGE, DIAL
WEISS – 114814 – PRESSURE / VACUUM GAGE
WEKSLER – 0 TO -30IN/HG – VACUUM GAGE
WEKSLER – N/A – 30 INHG VACUUM GAGE
WEKSLER – N/A – PRESSURE/VACUUM GAGE
WEKSLER – N/A – VACUUM GAGE
WEKSLER INSTRUMENTS – GP2-3A-3 – PRESSURE/VACUUM GAGE
WICA – 9690357 – VACUUM GAGE
WIKA – 0- -30 IN/HG – VACUUM GAGE
WIKA – 0-30 IN/HG – VACUUM GAGE
WIKA – 213.40 2.5 INCH – VACUUM GAGE
WIKA – 30-IN/HG – VACUUM GAGE, DIAL
WIKA – 316 SS – PRESSURE/VACUUM GAGE
WIKA – 316 SS – VACUUM GAGE, DIAL
WIKA – 316SS – VACUUM GAGE
WIKA – 9318070 – VACUUM GAGE
WIKA – 9767002 – VACUUM GAGE
WIKA – N/A – 30 INHG VACUUM GAGE
WIKA – N/A – VACUUM GAGE
WIKA – NA – VACUUM GAGE
WIKAI – N/A – VACUUM GAGE
WINTERS – 30 INHG-0-30 PSI – PRESSURE/VACUUM GAGE
WINTERS – N/A – VACUUM GAGE
WINTERS – N/A – VACUUM GAGE, GLYCERINE FILLED
YELLOW JACKET – R-502 – PRESSURE/VACUUM GAGE

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.

PRESSURE