Tektronix, Tds420 4 Channel Digital Realtime Oscilloscope

0
106
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Tektronix TDS420 4 Channel Digital real time Oscilloscope in excellent cosmetics and working condition.

The TDS420 Digital Storage Oscilloscope features 150 MHz bandwidth, 100MS/s sampling rate on 4 channels, 4 digitizers, a sensitivity of 1 mVto 10 V/div (with calibrated fine adjust) and 25 automaticmeasurements.

Signal Acquisition System

Bandwidth – 150 MHz
Channels – 4
Digitizers – 4
Sample Rate – 100 MS/s on all channels
Sensitivity – 1 mV to 10 V/div
Position Range – ? 5 Divisions
Vertical Resolution – 8-bits (256 levels over 10.24 vertical divisions).
Analog Bandwidth Selections – 20 MHz, 100 MHz, and full.
Input Coupling – AC, DC, or GND
Input Impedance Selections – 1 M ohm in parallel with 15 pF, or 50 ohms (AC and DC coupling).
Maximum Input Voltage – ? 400 V (DC + peak AC).
Acquisition Modes

Peak Detect
Sample
Envelope
Average
Hi-Res
Time Base System

Time Bases – Main, Delayed
Time/Division Range – 1 ns to 20 s/div
Record Length (real time and equivalent time) – Sample points per channel: 500 to 15,0000, Opt. 1M offers 60,000 points.
Pre-Trigger Position – Selectable from 0 to 100% of record.
Triggering System

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 0869421303 | 02873000184 | Tektronix, Tds420 4 Channel Digital Realtime Oscilloscope.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here