LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG INO
– INO MEASURE CO.,LTD –

Địa chỉ: S2-G2, Tòa nhà SunView, Đường Cây Keo, Phường Tam Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại    : +84 2873 000 184
Hotline         : +84 0947 200 184
Email            :  info@ino.com.vn
Website        : www.ino.com.vn