Ưu điểm và nhược điểm của cảm biến điện dung

0
3234
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 ĐIỆN DUNG

* Các yếu tố ảnh hưởng đến tầm phát hiện của cảm biến tiệm cận điện
dung.
– Kích thước của điện cực cảm biến.

– Vật liệu và kích thước đối tượng.
– Nhiệt độ môi trường.
– Đối tượng tiêu chuẩn và hằng số điện môi: Đối tượng tiêu chuẩn được
chỉ định riện với từng loại cảm biến tiệm cận điện dung, thông thường chất liệu
của đối tượng tiêu chuẩn được định nghĩa là kim loại hoặc nước.
* Ưu nhược điểm của cảm biến tiệm cận điện dung:
– Ưu điểm:
+ Có thể cảm nhận vật dẫn điện và không dẫn điện.
+ Tính chất tuyến tính và độ nhạy không tuỳ thuộc vào vật liệu kim
loại.
+ Nó có thể cảm nhận được vật thể nhỏ, gọn, nhẹ.
+ Vận tốc hoạt động nhanh.
+ Tuổi thọ cao và độ ổn định cũng cao đối với nhiệt độ.
– Nhược điểm:
+ Bị ảnh hưởng bởi độ ẩm.
+ Dây nối với sensor phải ngắn để điện dung dây không ảnh hưởng
đến độ cộng hưởng của bộ dao động.
* Một số ứng dụng của cảm biến tiệm cận điện dung:
– Dùng trong công nghiệp thực phẩm.
– Dùng đo mực chất lỏng.
– Dùng trong sản xuất chế biến gỗ.

Để được tư vấn kỷ hơn về sản phẩm và về giải pháp mua sắm thiết bị cũng như cung cấp thiết bị được liệt kê dưới đây hay không được liệt kê dưới đây hãy liên hệ với chúng tối qua Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184Với sự tư vấn của chung tôi bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của thiết bị mà bạn cần mua.

AECO SC30M-A20 NO/NC K
AECO SC30M-AE25 NO/NC K
AECO SC30M-C20 NPN NO+NC K
AECO SC30M-C20 PNP NO+NC K
AECO SC30M-CE25 NPN NO+NC K
AECO SC30M-CE25 PNP NO+NC K
AECO SC30P-AE25 NO/NC K
AECO SC30P-CE25 NPN NO+NC K
AECO SC30P-CE25 PNP NO+NC K
AECO SC30P-RE25
AECO SC30P-RE25 LC10
AECO SC30P-RE25 LC5
AECO SC30P-RE25 T1'
AECO SC30P-RE25 T1' LC10
AECO SC30P-RE25 T1' LC5
AECO SC30P-RE25 T10'
AECO SC30P-RE25 T10' LC10
AECO SC30P-RE25 T10' LC5
AECO SC30SM-A20 NO/NC
AECO SC30SM-A20 NO/NC H
AECO SC30SM-A20 NO/NC LC10
AECO SC30SM-A20 NO/NC LC5
AECO SC30SM-AE25 NO/NC
AECO SC30SM-AE25 NO/NC H
AECO SC30SM-AE25 NO/NC LC10
AECO SC30SM-AE25 NO/NC LC5
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC H
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC LC10
AECO SC30SM-C20 NPN NO+NC LC5
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC H
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC LC10
AECO SC30SM-C20 PNP NO+NC LC5
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC H
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC10
AECO SC30SM-CE25 NPN NO+NC LC5
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC H
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC10
AECO SC30SM-CE25 PNP NO+NC LC5
AECO SC30SP-A20 NO/NC
AECO SC30SP-A20 NO/NC H
AECO SC30SP-A20 NO/NC LC10
AECO SC30SP-A20 NO/NC LC5
AECO SC30SP-A20 TD1' NO/NC
AECO SC30SP-A20 TD1' NO/NC H
AECO SC30SP-A20 TD1' NO/NC LC5
AECO SC30SP-A20 TD10' NO/NC
AECO SC30SP-A20 TD10' NO/NC H
AECO SC30SP-A20 TD10' NO/NC LC5
AECO SC30SP-A20 TE1' NO/NC
AECO SC30SP-A20 TE1' NO/NC H
AECO SC30SP-A20 TE1' NO/NC LC5
AECO SC30SP-A20 TE10' NO/NC
AECO SC30SP-A20 TE10' NO/NC H
AECO SC30SP-A20 TE10' NO/NC LC5
AECO SC30SP-AE25 NO/NC
AECO SC30SP-AE25 NO/NC H
AECO SC30SP-AE25 NO/NC LC10
AECO SC30SP-AE25 NO/NC LC5
AECO SC30SP-AE25 TD1' NO/NC
AECO SC30SP-AE25 TD1' NO/NC H
AECO SC30SP-AE25 TD1' NO/NC LC5
AECO SC30SP-AE25 TD10' NO/NC
AECO SC30SP-AE25 TD10' NO/NC H
AECO SC30SP-AE25 TD10' NO/NC LC5
AECO SC30SP-AE25 TE1' NO/NC
AECO SC30SP-AE25 TE1' NO/NC H
AECO SC30SP-AE25 TE1' NO/NC LC5
AECO SC30SP-AE25 TE10' NO/NC
AECO SC30SP-AE25 TE10' NO/NC H
AECO SC30SP-AE25 TE10' NO/NC LC5
AECO SC30SP-C20 NPN NO+NC
AECO SC30SP-C20 NPN NO+NC H
AECO SC30SP-C20 NPN NO+NC LC10
AECO SC30SP-C20 NPN NO+NC LC5
AECO SC30SP-C20 PNP NO+NC
AECO SC30SP-C20 PNP NO+NC H
AECO SC30SP-C20 PNP NO+NC LC10
AECO SC30SP-C20 PNP NO+NC LC5
AECO SC30SP-CE25 NPN NO+NC
AECO SC30SP-CE25 NPN NO+NC H
AECO SC30SP-CE25 NPN NO+NC LC10
AECO SC30SP-CE25 NPN NO+NC LC5
AECO SC30SP-CE25 PNP NO+NC
AECO SC30SP-CE25 PNP NO+NC H
AECO SC30SP-CE25 PNP NO+NC LC10
AECO SC30SP-CE25 PNP NO+NC LC5
AECO SC18SM-A5 NO/NC
AECO SC18SM-A5 NO/NC H
AECO SC18SM-A5 NO/NC LC10
AECO SC18SM-A5 NO/NC LC5
AECO SC18SM-AE10 NO/NC
AECO SC18SM-AE10 NO/NC H
AECO SC18SM-AE10 NO/NC LC10
AECO SC18SM-AE10 NO/NC LC5
AECO SC18SM-C5 NPN NO+NC
AECO SC18SM-C5 NPN NO+NC H
AECO SC18SM-C5 NPN NO+NC LC10
AECO SC18SM-C5 NPN NO+NC LC5
AECO SC18SM-C5 PNP NO+NC
AECO SC18SM-C5 PNP NO+NC H
AECO SC18SM-C5 PNP NO+NC LC10
AECO SC18SM-C5 PNP NO+NC LC5
AECO SC18SM-CE10 NPN NO+NC
AECO SC18SM-CE10 NPN NO+NC H
AECO SC18SM-CE10 NPN NO+NC LC10
AECO SC18SM-CE10 NPN NO+NC LC5
AECO SC18SM-CE10 PNP NO+NC
AECO SC18SM-CE10 PNP NO+NC H
AECO SC18SM-CE10 PNP NO+NC LC10
AECO SC18SM-CE10 PNP NO+NC LC5
AECO SC18SP-A5 NO/NC
AECO SC18SP-A5 NO/NC H
AECO SC18SP-A5 NO/NC LC10
AECO SC18SP-A5 NO/NC LC5
AECO SC18SP-AE10 NO/NC
AECO SC18SP-AE10 NO/NC H
AECO SC18SP-AE10 NO/NC LC10
AECO SC18SP-AE10 NO/NC LC5
AECO SC18SP-AE10 TD1' NO/NC
AECO SC18SP-AE10 TD1' NO/NC H
AECO SC18SP-AE10 TD10' NO/NC
AECO SC18SP-AE10 TD10' NO/NC H
AECO SC18SP-AE10 TE1' NO/NC
AECO SC18SP-AE10 TE1' NO/NC H
AECO SC18SP-AE10 TE10' NO/NC
AECO SC18SP-AE10 TE10' NO/NC H
AECO SC18SP-C5 NPN NO+NC
AECO SC18SP-C5 NPN NO+NC H
AECO SC18SP-C5 NPN NO+NC LC10
AECO SC18SP-C5 NPN NO+NC LC5
AECO SC18SP-C5 PNP NO+NC
AECO SC18SP-C5 PNP NO+NC H
AECO SC18SP-C5 PNP NO+NC LC10
AECO SC18SP-C5 PNP NO+NC LC5
AECO SC18SP-CE10 NPN NO+NC
AECO SC18SP-CE10 NPN NO+NC H
AECO SC18SP-CE10 NPN NO+NC LC10
AECO SC18SP-CE10 NPN NO+NC LC5
AECO SC18SP-CE10 PNP NO+NC
AECO SC18SP-CE10 PNP NO+NC H
AECO SC18SP-CE10 PNP NO+NC LC10
AECO SC18SP-CE10 PNP NO+NC LC5
PA18CAB20NAM1SA
PA18CAB20NASA
PA18CAB20PAM1SA
PA18CAB20PASA
PH18CNB20NAM1SA
PH18CNB20NASA 
PD30CNB20NAM5SA
PD30CNB20NASA
PD30CNB20PAIS
PD30CNB20PAM5IS
PD30CNB20PAM5SA
PD30CNB20PASA
PD30CND10NAM5SA
PD30CND10NASA
PD30CND10PAM5SA
PD30CND10PASA
PD30CNP60NAM5SA
PD30CNP60NASA
PD30CNP60PAM5SA
PD30CNP60PASA
PD30CNR60NAM5SA
PD30CNR60NASA
PD30CNR60PAM5SA
PD30CNR60PASA
PD30CNT15
PD30CNT15M5
PD30CNT15NAM5SA
PD30CNT15NASA
PD30CNT15PAM5SA
PD30CNT15PASA
UA18CAD04NPM1TI
UA18CAD04NPTI
UA18CAD04PGM1TI
UA18CAD04PGTI
UA18CAD04PKM1TI
UA18CAD04PKTI
UA18CAD04PPM1TI
UA18CAD04PPTI
UA18CAD09NGM1TI 
RS1A40D40C
RS1A48D10C
RS1A48D25C
RS1A48D40C
RS1A23LA10C
RS1A23LA25C
RS1A48LA10C
RS1A23A2-25C
RS1A23A2-40C
RS1A23A4-25C
RS1A23A4-40C
RS1A40A2-40C
RS1A23D40S18C
RS1A40D25EC
RS1A40D40EC
RS1A48D25EC
RS1A48D40EC 
RM1A60A50C
RM1A60A75C
RM1A23D100C
RM1A23D25C
RM1A23D50C
RM1A23D75C
RM1A40D100C
RM1A40D25C
RM1A40D50C
RM1A40D75C
RM1A48D100C
RM1A48D25C
RM1A48D50C
RM1A48D75C
RM1A60D100C
RM1A60D125C
RM1A60D25C
RM1A60D50C
RM1A60D75C
RM1B23D25C
RM1B23D50C
RM1B40D25C
RM1B48D100C
RM1B48D50C
RM1A40M50C
RM1A48M25C
RM1A48D50H3C
RM1A48D50S60C
RM1A40D25S06C
RM1A60A50S106C
RM1C40D25C
RM1C40D50C
RM1C40D75C
RM1C60D100C
RM1C60D25C
RM1C60D50C
DSB52CA275N
EM2172DAV53XOSPFAD
EM2172DAV53XOSPFAP
EM2172DAV53XOSPFBD
EM2172DAV53XOSPFBP
EM2172DAV53XOXPFAD
EM2172DAV53XOXPFAP
EM2172DAV53XOXPFBD
EM2172DAV53XOXPFBP
EM2172DAV63XOSPFAD
EM2172DAV63XOSPFAP
EM2172DAV63XOSPFBD 
EM27072DMV53XOSX
EM27072DMV53X2SX
EM27072DMV63XOSX
EM27072DMV63X2SX
TCD1X16080CMX
TCD2X25080CMX
TCD3X63080CMX
AMB12-A
AMB12-A316L
AMB12-S
AMB12-S316L
AMB18-A
AMB18-A316L
AMB18-S
AMB18-S316L
AMB30-A
AMB30-S
AMB8-A
AMB8-S
CA30CLN12MT
CA30CLN12MU10M
CA30CLN12MV10M
PD86HNP12QPMU-01C
PF74CNT30BC
PF74CNT30BO
UA30CAD60NGM1TI
UA30CAD60NGTI
UA30CAD60NKM1TI
UA30CAD60NKTI
UA30CAD60NPM1TI
UA30CAD60NPTI
UA30CAD60PGM1TI
UA30CAD60PGTI
UA30CAD60PKM1TI
UA30CAD60PKTI 
SPPC151501
SPPC151501F
SPPC241501
SPPC241501F
SPPC481501
SPPC481501F
SPPC51501
SPPC51501F
EM2172VMV53XOSX
EM2172VMV53XOXX
EM2172VMV63XOSX
EM2172VMV63XOXX
CTV1X60A333MV
CTV2X100A333MV
CTV3X200A333MV
CTV4X400A333MV
CTV8X800A333MV
BALLUFF BCS M08EG-NSC30G-S49G
BALLUFF BCS M08EG1-NOC15C-S49G
BALLUFF BCS M08EG-NOC30G-S49G
BALLUFF BCS M08EG1-POC15C-S49G
BALLUFF BCS M08EG-POC30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E1-PSM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-POM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NSM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NOM15C-EP02
BALLUFF BCS M08T4E2-PSM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-POM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NSM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NOM15C-S49G
BALLUFF BCS M08T4E1-PSM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-POM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NSM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E1-NOM30G-EP02
BALLUFF BCS M08T4E2-PSM30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-POM30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NSM30G-S49G
BALLUFF BCS M08T4E2-NOM30G-S49G
BALLUFF BCS R08KE-NSC80C-EP00,2-GS49 
BALLUFF BCS M30KN2-NSC18G-AV02 
BALLUFF BCS M18KM3-PSC80G-S04G 
BALLUFF BCS M08EG1-NSC15C-S49G 
BALLUFF BCS G34KN2-NSC24G-AV02 
BALLUFF BCS G06T4E1-PSM15C-EP02 
BALLUFF BCS F50-GA-1-Y-PU-02 
BALLUFF BCS D30B4M3-PPC20C-EP02
BALLUFF BCS D22V4M1-PSC10C-EV02 
BALLUFF BCS 012-NO-1-Y-02 
BALLUFF BCS 010-NOB-1-L-PU-02 
BALLUFF BCS R08KE-NSC80C-EP00 ,2-GS49 
BALLUFF BCS M30KN2-NSC18G-AV02
BALLUFF BCS M18KM3-PSC80G-S04G 
BALLUFF BCS M08EG1-NSC15C-S49G
BALLUFF BCS G34KN2-NSC24G-AV02
BALLUFF BCS G06T4E1-PSM15C-EP02 
BALLUFF BCS F50-GA-1-Y-PU-02 
BALLUFF BCS D30B4M3-PPC20C EP02
BALLUFF BCS D22V4M1 PSC10C-EV02 
BALLUFF BCS 012 – NO-1-Y-02 BCS 010 NOB-1-L-PU-02

Lưu ý: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tối không hổ trợ được bạn, công ty chúng tối chuyên  tư vấn giải pháp mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp cho các công ty trong và ngoài nước, hãy đến với chúng tối để có giải pháp tốt nhất cho nhà máy của bạn. Tel: (+84) 028 73000184 – Hotline: 0947200184

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Ưu điểm và nhược điểm của cảm biến điện dung.