Sử dụng bộ nhân lực (Torque multiplier) sao cho đúng ??? | Norbar Việt Nam

0
408

Bộ nhân lực – HANDTORQUE™TORQUE MULTIPLIERS
Bản chất của thiết bị có cấu tạo và nguyên lý hoạt động như hộp giảm tốc, đảm bảo sự nhẹ nhàng trong thao tác đối với các ứng dụng moment siết lớn nhưng vẫn đảm bảo sự chính xác của thiết bị.