9035KB Telescopic High Voltage Detector

0
216
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Model: This Model 9035KB detects the presence of voltage in AC lines. An elongate insulation rod permits checking of high tension circuits at safe distance for voltage. The equipment is compact, light weight, and easy to handle,and is also available for voltage detection in low-tension circuits.

Features
• Telescopic, compact, light-weight 
   The length is elastic from 230mm to 880mm,The Equipment is light-weight (140g), easy to handle, and handy to carry.
• Non-contact high-voltage detection 
   The equipment, whether in stretched state is available for voltage detection in high-tension circuits(1.0kV ~ 35kV) whether the wires involved are naked or insulated.
• Low-voltage detectable
   The equipment can be used for voltage detection in low-tension circuits (80V ~ 1.0kV) by holding the nameplate portion of the detecting head. Before-use check can easily be done by plugging in an AC 230V plug socket,without using a tester.
• Easy to recognize indication
   Intermittent lighting in red of a high intensity lightemitting diode and intermittent audible sound of an electronic buzzer are readily recognizable at a full daylight, noisy location.
• Waterproof
   The detecting head, being tightly enclosed, is free from any trouble due to dust, dirt, water or the like.
• Dielectric Strength :
   (a)Between Sensing tip ~ Grip portion : 50kV AC, 1 min (The detector has to be stretched)
   (b)Between Sensing tip ~ Nameplate portion : 4kV AC,1min.
• Construction :
   Waterproof (detecting head impervious to water).
• Insulation resistance :
   Measure the insulation resistance with the high voltage insulation tester.
   The areas we measure are the same as Dielectric
• strength test.
   (a)Between Sensing tip ~ Grip portion : 1kV (The detector has to be stretched) The insulation resistance has to be more than 2000 MΩ
   (b) Between Sensing tip ~ Nameplate portion : 1kV The insulation resistance has to be more than 2000 MΩ
• Leakage Current Test :
   Put high voltage on the parts listed below.
   (a) Between Sensing tip ~ Grip portion : 50kV AC, 1 min (The detector has to be stretched) The leakage current has to be 100 uA or less than 100 uA
   (b) Between Sensing tip~Nameplate portion : 4kV AC,1min. The leakage current has to be 100 uA or less than 100 uA.
• Working temperature range : -10°C ~ +50°C
• Battery : 2 button-cells LR44(1.5V)
• Meets EN 61010-1 / EN 50081-1 / EN 55082-1 / EN 55022 / EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3

Ratings And Specifications
• Working voltage range :
   H.V. : 3kV~35kV AC….. hold grip portion to detect.
   M.V. : 1kV~3kV AC….. hold grip portion to detect.
   L.V. : 80V~1KV AC….. hold nameplate portion to detect.
• Frequency : 50Hz / 60Hz
• Operation Test : ( Initial voltage )
   (a)When stretched, hold the grip portion.Put the sensing tip in contact with the voltage : 230V AC ±0V the LED and buzzer should work.
   (b)When retracted, hold the nameplate portion.Put the sensing tip in contact with the voltage :80VAC or below the LED and buzzer should work.
• Operation start distance
   Distance at which operation starts when front metal is brought near Ø5mm O.C. wire with grip portion meld by hand.
   Where 35kV / Ø3mm(voltage to ground) ……abt 20cm.
   Where 6.0kV / Ø3mm (voltage to ground) ……abt 3cm.
   Where 3.0kV / Ø3mm (voltage to ground) ……abt 1cm.
Scope of Supply
1 pc 9035KB
3 pc button-cells LR44(1.5V) 
1 pc Leather goods package
1 pc Metal hook

1 pc Instruction Manual9035KB

 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | 9035KB Telescopic High Voltage Detector.