Anritsu- Fading Simulator (Model:MF6900A)

0
203
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

  • High reproducibility and maintainability due to full digital baseband processing
  • One unit supports LTE 4×2 MIMO or 2×2 MIMO 2-cell testing
  • Supports LTE 2×2 MIMO to W-CDMA inter-system handover tests
  • Easy fading settings with MD8430A/MD8480C test scenarios
  • Extendible hardware platform with up to four input and four output ports

        
Description

The MF6900A Fading Simulator connects to the MD8430A Signalling Tester via a dedicated digital interface to easily simulate an LTE base station and run fading simulation tests required by 3GPP LTE 2×2 MIMO and 4×2 MIMO tests.

It supports all fading propagation tests defined by 3GPP TS36.521 and uses full digital baseband processing to assure fading processing with high reproducibility at the same settings, while greatly simplifying difficult MIMO power control and achieving high accuracy.
One MF6900A unit supports both LTE 2×2 MIMO 2-cell as well as 4×2 MIMO tests and combination with the MD8430A Signalling Tester with LTE support makes it easy to configure an LTE 2×2 MIMO system for handover tests. In addition, LTE/W-CDMA inter-system handover tests are supported by connection with the MD8480C Signalling Tester with W-CDMA option.

  Interface   Digital I/F (LVDS)
  Channel
  Configuration
  SISO
  2×2 MIMO, 2×1 MISO, 1×2 SIMO (Enabled with MX690010A and when MD8430A connected)
  4×2 MIMO, 4×1 MISO (Enabled with MF6900A-001, MX690010A, MX690010A-001 and when
  MD8430A connected)
  Moving, Birth-Death, Tx/TRx Diversity (Enabled with MX690020A and when MD8430A connected)
  Number of Path   12 paths/channel
  Relative Path
  Delay
  0 to 600 µs, 0.1 ns resolution, 0.1 ns setting accuracy (Based on delay 0)
  Relative Path Gain   –50 to 0 dB, 0.1 dB resolution, 0.05 dB setting accuracy
  Doppler
  Frequency
  0 or 0.1 Hz to 20 kHz, 0.01 Hz resolution
  Fading Type   Constant Phase, Pure Doppler, Rayleigh, Rice

▦ Fading Profile

  SISO   Case1, Case2, Case3, Case4, Case5, Case6, Case8, VA3, VA30, VA120, PA3, PB3
  [3GPP TS25.101 V8.9.0 (2009-12), TS34.121-1 V8.9.0 (2009-12)]
  EPA, EVA, ETU [3GPP TS36.101 V8.8.0 (2009-12)]
  2×2 MIMO / 1×2 SIMO   EPA, EVA, ETU [3GPP TS36.101 V8.8.0 (2009-12)]
  4×2 MIMO / 4×1 MISO   EPA, EVA, ETU [3GPP TS36.101 V8.8.0 (2009-12)]
  2×2 HST / 1×2 HST /
  1×1 HST
  High Speed Train scenario
  [3GPP TS25.101 V8.9.0 (2009-12), TS34.121 V8.9.0 (2009-12), TS36.101 V8.8.0 (2009-12)]
  1×2 CQI / 1×1 CQI   Conditions for CQI tests [3GPP TS36.101 V8.8.0 (2009-12)]
  Moving   Moving propagation conditions [3GPP TS25.101 V8.8.0 (2009-12)]
  Birth-Death   Birth-Death propagation conditions [3GPP TS25.101 V8.8.0 (2009-12)]
  Tx/TRx Diversity   Case1, Case2, Case3, Case4, Case5, Case6, Case8, VA3, VA30, VA120, PA3, PB3
  [3GPP TS25.101 V8.9.0 (2009-12), TS34.121-1 V8.9.0 (2009-12)]
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Anritsu- Fading Simulator (Model:MF6900A).