EUROTRON-Temperature calibrators(Model: MicroCal Series)

0
403
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The calibrators operate on temperature ranges from -50°C (from ambient) up to 1100 °C. 
A low cost series is also available for thermometers testing for daily applications.

Typical applications
Temperature sensors certification Calibration and certification of temperature transmitters, thermometers, etc.

Products Guide

Model

Range

Stability

Note

MicroCal TCS 140

-55 … +140°C

±0.035°C dry block

±0.02°C T. bath

T. Bath

Dry block

MicroCal TCS 650 35° …650°C ±0.02°C  Dry Block 
MicroCal TCS 1200 150° …1200°C ±0.15°C  Dry Block
MicroCal T10 -10 … +110°C ±0.2°C  Dry Block 

MicroCal T100+

-50 … 150°C

±0.03°C

Dry block

MicroCal T200 LO

-30 … 150°C

±0.02°C

T. Bath

MicroCal T200 HI

Amb … 200°C

±0.02°C

T. Bath

MicroCal T350

Amb … 350°C

±0.1°C

Dry block

MicroCal T500+

Amb … 600°C

±0.05°C

Dry block

MicroCal T1100+

200 … 1100°C

±0.3°C

Dry block

Products List

MicroCal 20T

The optimal solution to calibrate all type of thermoelectric sensors, transmitters and temperature switches.

MicroCal T100+

The MicroCal T100 dry-wells is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal T200 Fluid

The MicroCal T200 thermostatic bath is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal T350

The MicroCal T350 dry-wells allow users to easy check the calibration of a wide range of instrumentation including digital thermometers, bi-metal dial thermometers, thermosensors and temperature switches that need calibration check from ambient to 350°

MicroCal T500

The MicroCal T500 dry-wells is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal T1100

The MicroCal T1100 dry-wells is designed to check and calibrate thermometers, temperature transmitters and temperature sensors.

MicroCal TCS 140

The MicroCal TCS Series has been designed to verify and calibrate temperature sensors, thermometers, and process transmitters both in laboratory and in-field.

MicroCal TCS 650

The MicroCal TCS Series has been designed to verify and calibrate temperature sensors, thermometers, and process transmitters both in laboratory and in-field.

MicroCal TCS 1200

The MicroCal TCS Series has been designed to verify and calibrate temperature sensors, thermometers, and process transmitters both in laboratory and in-field.

Working Reference Standard

Rugged, accurate and reliable working standard. Excellent stability and repeatability. High purity homogenous wires and insulating material.


Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EUROTRON-Temperature calibrators(Model: MicroCal Series).