HMI Siemens – Biến Tần Siemens – Simatic Siemens – Module Siemens – Siemens Việt Nam

0
614
Simatic ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0 Siemens Việt Nam
SIMATIC ET200M/LINK 6ES7153-2BA10-0XB0 Siemens Viet Nam
SIMATIC ET 200M 6ES7153-4BA00-0XB0 Biến tần Siemens
SIMATIC FIELD DEVICE COUPLER 6ES7157-0AC85-0XA0 Module Siemens
SIMATIC DP/DP COUPLER 6ES7158-0AD01-0XA0 PLC Siemens
DI32XDC24V 6ES7321-1BL00-0AA0 HMI Siemens
DI16XDC24 6ES7321-1BH02-0AA0 Contactor Siemens
DI16XDC24 6ES7321-1BH50-0AA0 Encoder Siemens
DI8/DO8XDC24V 6ES7323-1BH01-0AA0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens
DO32XDC24V/0.5A 6ES7322-1BL00-0AA0 Thiết bị đo mức Siemens
DO16XDC24/0.5A 6ES7322-5HD01-0AB0 Siemens Việt Nam
DO16XDC24V;0.5A 6ES7332-1BH01-0AA0 Siemens Viet Nam
AI8X12 BIT 6ES7331-7NF02-0AB0 Biến tần Siemens
AI8X12 BIT 6ES7331-7KF02-0AB0 Module Siemens
AI2X12BIT 6ES7331-7KB02-0AB0 PLC Siemens
AI 8X13 BIT 6ES7331-1KF02-0AB0 HMI Siemens
A0 8X12 BIT 6ES7332 SHF00-0AB0 Contactor Siemens
AO 4X12 BIT 6ES7332-5HD01-0AB0 Encoder Siemens
AO 2X12 BIT 6ES7332-5HB01-0AB0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens
AO 8×12 Bit 6ES7322-5HF00-0AB0 Thiết bị đo mức Siemens
SM338 POS-INPUT 6ES7338-4BC01-0AB0 Siemens Việt Nam
FM355 C 6ES7355-0VH10-0AE0 Siemens Viet Nam
CP343-1 6ES7343-1EX30-0XE0 Biến tần Siemens
SIMATICNET   Module Siemens
CPU 414-3 6ES7443-1EX30-0XE0 PLC Siemens
DI 32xDC24V 6ES7421-1BL01-0AA0 HMI Siemens
FM 458-1DP 6ES76DD1607-0AA2 Contactor Siemens
CP443-1 6ES7443-1EX20-0XE0 Encoder Siemens
Rack UR2 6ES7400-1JA01-0AA0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens
PS407 10A 6ES7407-0KA02-0AA0 Thiết bị đo mức Siemens
CPU 224CN AC/DC PLY 6ES7214-1BD23-0XB8 Siemens Việt Nam
EM227 PROFIBUS-DP 6ES7277-0AA22-0XA0 Siemens Viet Nam
SCALANCEX208 DC 24V 0.19A 208-0BA10-2AA3 Biến tần Siemens
RF485-REPEATER 6ES7972-0AA02-0XA0 Module Siemens
SIMATIC HMI 6AV2123-2GA03-0AX0 PLC Siemens
SIMATIC HMI 6AV2123-2MA03-0AX0 HMI Siemens
SITOP300S DC 24V, 40A 6EP1437-2BA20 Contactor Siemens
SITOP PSU100S Output: DC 24V/6.2A 6EP1333-1LD00 Encoder Siemens
PS307 10A 6ES7307-1KA01-0AA0 Thiết bị đo lưu lượng Siemens