Cờ lê lực Norbar – 15144 – Torque Wrenches – Norbar Việt Nam

2
488

Model 100 3/8″, lbf·ft only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet

Part number: 15144
EAN Bar Code: 5060207564625
NATO number: –
Accuracy: +/-3%
Operates between:

15.0 – 75.0 lbf·ft

TECHNICAL SPECIFICATIONS

  • Length: 367 mm
  • Square Size: 3/8″
  • Weight: 0.76 Kg
  • Ratchet Teeth: 72
  • Ratchet Type: Reversible
  • Ratchet Diameter: 30 mm
  • Packed Length: 505 mm
  • Packed Weight: 1.21 Kg

Catalogue                 : Download
Operators handbook: Download

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0969 593 763
Website: http://www.ino.com.vn
15012 Torque Wrenches Model 50 3/8″, N·m/lbf·ft, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15013 Torque Wrenches Model 50 1/2″, N·m/lbf·ft, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15014 Torque Wrenches Model 100 3/8″, N·m/lbf·ft, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15015 Torque Wrenches Model 100 1/2″, N·m/lbf·ft, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15016 Torque Wrenches Model 200 1/2″, N·m/lbf·ft, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15022 Torque Wrenches Model 50 3/8″, N·m only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15023 Torque Wrenches Model 50 1/2″, N·m only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15024 Torque Wrenches Model 100 3/8″, N·m only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15025 Torque Wrenches Model 100 1/2″, N·m only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15026 Torque Wrenches Model 200 1/2″, N·m only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15142 Torque Wrenches Model 50 3/8″, lbf·ft only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15143 Torque Wrenches Model 50 1/2″, lbf·ft only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15144 Torque Wrenches Model 100 3/8″, lbf·ft only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15145 Torque Wrenches Model 100 1/2″, lbf·ft only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15146 Torque Wrenches Model 200 1/2″, lbf·ft only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15032 Torque Wrenches Model 50 3/8″, lbf·in only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15033 Torque Wrenches Model 50 1/2″, lbf·in only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15034 Torque Wrenches Model 100 3/8″, lbf·in only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15035 Torque Wrenches Model 100 1/2″, lbf·in only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet
15036 Torque Wrenches Model 200 1/2″, lbf·in only, ‘Automotive’ Reversible Ratchet

 

2 COMMENTS