Clamp Meter – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị ampe kìm

0
766

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

BK PRECISION – 369B – CLAMP METER

A.W. SPERRY – DSA-2009 – AC CLAMP METER

A.W. SPERRY – DSA-2009 – CLAMP METER

A.W. SPERRY – DSA-2009 – VOLT-OHM-CLAMP METER

A.W. SPERRY – DSA-400 – CLAMP METER

A.W. SPERRY – SR 50 – CLAMP METER

A.W.SPERRY – DSA-600 – CLAMP METER

AEMC – 3711 – CLAMP METER

AEMC – 514 – CLAMP METER

AEMC – 514 – DIGITAL CLAMP METER

AEMC – SD601 A – CLAMP METER

AEMC – SR661 – CLAMP METER

AEMC CORP – SD601 – CLAMP METER

AEMC CORP. – SR 759 – CLAMP METER

AEMC INSTRUMENTS – 514 – CLAMP METER

AEMC INSTRUMENTS – 514 – TRUE RMS CLAMP METER

AMP PROBE – ACDC-620T – CLAMP METER

AMPPROB – ACD-10 ULTRA – CLAMP METER

AMPROB – NONE – CLAMP METER

AMPROBE – – CLAMP METER

AMPROBE – AC/DC 1000 – AC CLAMP METER

AMPROBE – AC/DC 1000 – CLAMP METER

AMPROBE – AC/DC-1000 – AC/DC CLAMP METER

AMPROBE – AC/DC1000 – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-10 – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-10 PRO – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-10 SUPER – AC/DC CLAMP METER

AMPROBE – ACD-10 SUPER – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-10 ULTRA – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-11 – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-12 – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-15 – TRUE RMS CLAMP METER

AMPROBE – ACD-330T – TRUE RMS CLAMP METER

AMPROBE – ACD-41PQ – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-56HPQ – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-6 PRO – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-7 – CLAMP METER

AMPROBE – ACD-9A – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-1000A – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-1000A – DIGITAL CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-3000 – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-600AT – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-600AT – TRUE RMS CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-610 – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-620T – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC-620T – TRUE RMS CLAMP METER

AMPROBE – ACDC1000 – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC3000 – CLAMP METER

AMPROBE – ACDC620T – CLAMP METER

AMPROBE – AD40B – CLAMP METER

AMPROBE – CT600 – CLAMP METER

AMPROBE – CT600 AC/DC – CLAMP METER

AMPROBE – DLC-100 – CLAMP METER

AMPROBE – FS-3 – CLAMP METER

AMPROBE – N/A – CLAMP METER

AMPROBE – NA – AC & DC CLAMP METER

AMPROBE – NA – CLAMP METER

AMPROBE – PMM-C – CLAMP METER

AMPROBE – RS-1 – CLAMP METER, AC

AMPROBE – RS-1000 – AC CLAMP METER

AMPROBE – RS-1000 – AMP CLAMP METER

AMPROBE – RS-10005 – CLAMP METER

AMPROBE – RS-3 – CLAMP METER

AMPROBE – RS-3 – CLAMP METER, AC

AMPROBE – RS-3 – VOLTAGE CLAMP METER

AMPROBE – ULTRA – CLAMP METER

AMPROBE INSTRUMENT – ACD-10 – CLAMP METER

AMPROBE INSTRUMENT – ACDC-610 – CLAMP METER

APPA – A 10 PLUS – CLAMP METER

APPA – A9 – CLAMP METER

AW SPERRY – DSA-2003 – CLAMP METER

AW SPERRY – DSA-7610A – CLAMP METER

AWS – DSA-2002 – CLAMP METER

AWS – DSA-2007 – CLAMP METER

AWS – DSA-7610 – CLAMP METER

AWS – DSA2007 – CLAMP METER

AYA – P75.3C – CLAMP METER

BECKMAN – CT-232 – CLAMP METER

BECKMAN – CT-232 – CURRENT CLAMP METER

BECKMAN – CT-233 – CLAMP METER

BECKMAN IND – CT232 – CLAMP METER

BEHA – 93-8010 – CLAMP METER

BEHA – 93-8010 – DIGITAL CLAMP METER

BENNING – CM 7 – CLAMP METER

BENNING – CM3 – CLAMP METER

BENNING – CM7 – CLAMP METER

BK PRECISION – 2000A – AC/DC CLAMP METER

BK PRECISION – 316 – MILLI-AMP CLAMP METER

BK PRECISION – 330B – CLAMP METER

BK PRECISION – 350 – CLAMP METER

BK PRECISION – 350A – CLAMP METER

BK PRECISION – 350B – CLAMP METER

BK PRECISION – 367 – AC/DC CLAMP METER

BK PRECISION – 367 – CLAMP METER

BK PRECISION – 369B – CLAMP METER

BLUE GIZMO – BG51 – CLAMP METER

CEN-TECH – 3129923 – CLAMP METER, DIGITAL

CEN-TECH – P41080 – CLAMP METER

CHAUVIN – C103 – CLAMP METER

CHAUVIN ARNOUX – F05 – CLAMP METER

CHAUVIN ARNOUX – F07 – CLAMP METER

CHAUVIN ARNOUX – F15 – TRUE RMS DIGITAL CLAMP METER

CHAUVIN ARNOUX – F3N – CLAMP METER TRUE RMS

COLUMBIA ELECTRIC – TONG TEST – CLAMP METER

COMMERCIAL ELECTRIC – HDSA500 – CLAMP METER

CRAFTSMAN – 73756 – CLAMP METER

CRAFTSMAN – 82011 – CLAMP METER

CRAFTSMAN – 82014 – CLAMP METER

CRAFTSMAN – 82014 – CLAMP METER, TRUE RMS

CRAFTSMAN – 82062 – CLAMP METER

DI-LOG – DL231 – CLAMP METER

DI-LOG – DL235 – CLAMP METER

DICKSON – N/A – CLAMP METER

DIGICON – DM-670 – AC/DC DIGITAL CLAMP METER

DIGICON – DM-689 – CLAMP METER

DIGISNAP – DSA-1000 – CLAMP METER

EDISON – DCM998A – CLAMP METER

ESTERLINE ANGUS – PM111B – CLAMP METER

EXETECH – 380946 – CLAMP METER

EXTECH – 380920 – CLAMP METER

EXTECH – 380920 – CLAMP METER,DIGITAL AC/DC

EXTECH – 380922 – DIGITAL CLAMP METER

EXTECH – 380926 – CLAMP METER

EXTECH – 380940 – RMS AC/DC CLAMP METER

EXTECH – 380941 – CLAMP METER

EXTECH – 380942 – CLAMP METER

EXTECH – 380947 – CLAMP METER

EXTECH – 380976 – CLAMP METER, TRUE RMS

EXTECH – 38389 – TRUE RMS AC/DC CLAMP METER

EXTECH – DL49 – CLAMP METER

EXTECH – EX830 – TRUE RMS AC/DC CLAMP METER

EXTECH – MA200 – CLAMP METER, AC

EXTECH – MA220 – AC/DC CLAMP METER

EXTECH – MA220 – CLAMP METER

EXTECH – N/A – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 30975 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380652 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380911F – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380926 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 38093F – AC/DC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380940 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380941 – AC/DC MINI CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380941 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380942 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380943 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380945 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380947 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380947 – MINI CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 38095F – AC/DC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 38095F – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380974 – AC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380975 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380975 – TRUE RMS POWER CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 380976 – CLAMP METER, TRUE RMS

EXTECH INSTRUMENTS – 382004 – AC/DC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 382065 – AC/DC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 382065 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 382075 – 3-PHASE POWER CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 382075 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 38389 – AC/DC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 38389 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 388113 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – 390652 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – AC/DC – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – CAT III – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – EX720 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – EX730 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – EX830 – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – M032321 – AC/DC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – MA200 – AC CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – N/A – CLAMP METER

EXTECH INSTRUMENTS – NA – AC/DC CLAMP METER

EXTECK INSTRUMENTS – 380922 – CLAMP METER

FATO – GT201 – CLAMP METER

FIELD PIECE – HS24 – VOM/CLAMP METER

FIELD PIECE – SC66 – CLAMP METER

FIELD PIECE – SC76 – CLAMP METER

FIELDPEICE – SC66 – CLAMP METER

FIELDPIECE – SC66 – CLAMP METER

FLUKE . – 337 – CLAMP METER

FLUKE – 11010 – CLAMP METER

FLUKE – 189 – CLAMP METER

FLUKE – 2343 – CLAMP METER

FLUKE – 30 – AC CLAMP METER

FLUKE – 30 – CLAMP METER

FLUKE – 31 – CLAMP METER

FLUKE – 31 – TRUE RMS CLAMP METER

FLUKE – 32 – CLAMP METER

FLUKE – 32 – DIGITAL CLAMP METER

FLUKE – 321 – CLAMP METER

FLUKE – 322 – CLAMP METER

FLUKE – 322 – DIGITAL CLAMP METER

FLUKE – 33 – AC CLAMP METER

FLUKE – 33 – CLAMP METER

FLUKE – 33 – CLAMP METER, TRUE RMS

FLUKE – 33 – TRUE RMS CLAMP METER

FLUKE – 332 – CLAMP METER

FLUKE – 333 – CLAMP METER

FLUKE – 333A – CLAMP METER

FLUKE – 334 – AC CLAMP METER

FLUKE – 334 – CLAMP METER

FLUKE – 334 – DIGITAL CLAMP METER

FLUKE – 335 – AC CLAMP METER

FLUKE – 335 – CLAMP METER

FLUKE – 335 – TRU RMS CLAMP METER

FLUKE – 335 – TRUE CLAMP METER

FLUKE – 335 – TRUE RMS CLAMP METER

FLUKE – 336 – AC CLAMP METER

FLUKE – 336 – CLAMP METER

FLUKE – 336 – DIGITAL CLAMP METER

FLUKE – 336 – TRUE RMS CLAMP METER

FLUKE – 337 – AC/ DC CLAMP METER

FLUKE – 337 – AC/DC CLAMP METER

FLUKE – 337 – AMP CLAMP METER

FLUKE – 337 – CLAMP METER

FLUKE – 337 – CLAMP METER, TRUE RMS

FLUKE – 337 – DC CLAMP METER

FLUKE – 337 – DIGITAL AC/DC CLAMP METER

FLUKE – 337 – DIGITAL CLAMP METER

FLUKE – 337 – RMS CLAMP METER

FLUKE – 337 – TRUE CLAMP METER

FLUKE – 337 – TRUE RMS AC/DC CLAMP METER

FLUKE – 337 – TRUE RMS CLAMP METER

FLUKE – 337 – TRUE RMS- CLAMP METER

FLUKE – 345 – CLAMP METER

FLUKE – 345 – PQ CLAMP METER

FLUKE – 36 – AC/DC CLAMP METER

FLUKE – 36 – CLAMP METER

FLUKE – 36 – DIGITAL CLAMP METER

FLUKE – 36 – TRUE RMS CLAMP METER

FLUKE – 377 – CLAMP METER

FLUKE – 522 – CLAMP METER

FLUKE – 77 – CLAMP METER

FLUKE – 771 – CLAMP METER

FLUKE – 771 – CLAMP METER, MILLIAMP PROCESS

FLUKE – 771 – MILLIAMP CLAMP METER

FLUKE – 771 – MILLIAMP PROCESS CLAMP METER

FLUKE – 771 – MILLIAMP PROCESS CLAMP METER, DIGITAL

FLUKE – 773 – MILLIAMP PROCESS CLAMP METER

FLUKE – 80I-1000 – CLAMP METER

FLUKE – 80I-1010 – CLAMP METER

FLUKE – 80I-400 – CLAMP METER

FLUKE – 80I-410 – CLAMP METER

FLUKE – 80I-600 – CLAMP METER

FLUKE – 80I-600-1 – AC CLAMP METER

FLUKE – 80I-600A – CLAMP METER

FLUKE – 80I-600A – CURRENT CLAMP METER

FLUKE – 902 – CLAMP METER

FLUKE – 902 – HVAC CLAMP METER

FLUKE – 93 – CLAMP METER

FLUKE – FLUKE 336 – CLAMP METER

FLUKE – I1010 – CLAMP METER

FLUKE – I200 – AC CLAMP METER

FLUKE – I200 – CLAMP METER

FLUKE – I400 – CLAMP METER

FLUKE – I410 – AC/DC CLAMP METER

FLUKE – I410 – CLAMP METER

FLUKE – N/A – CLAMP METER

FLUKE – T5-1000 – CLAMP METER

FLUKE – T5-600 – CLAMP METER

FLUKE – T5600 – CLAMP METER

FLUKE – Y8101 – CLAMP METER

FLUKE 31 – NA – CLAMP METER

GB – GCM-306 – CLAMP METER

GB INSTRUMENTS – GCM 500 – CLAMP METER

GREENLEE – 93-8010 – CLAMP METER

GREENLEE – CM-1050 – CLAMP METER

GREENLEE – CM-1200 – CLAMP METER

GREENLEE – CM-310 – AC CLAMP METER

GREENLEE – CM-330 – CLAMP METER

GREENLEE – CM-600 – CLAMP METER

GREENLEE – CM-850 – CLAMP METER

GREENLEE – CM-950 – CLAMP METER

GREENLEE – CM-950 – TRUE RMS CLAMP METER

GREENLEE – CM1050 – CLAMP METER

GREENLEE – CM400D – CLAMP METER

GREENLEE – CM650 – CLAMP METER

GREENLEE – CMI-100 – CLAMP METER

GREENLEE – CMI-200 – CLAMP METER

GREENLEE TEST INSTRUMENTS – CM-650 – TRUE RMS CLAMP METER

GW – GWM-037 – CLAMP METER

GW – GWM-037 – DIG CLAMP METER

HIOKI – 3109 – CLAMP METER

HIOKI – 3283 – CLAMP METER

HIOKI – 3284 – CLAMP METER

HIOKI – 3285 – CLAMP METER

HIOKI – 3286-20 – CLAMP METER

HIOKI CORP. – 3286-20 – CLAMP METER

HJ HIRTZER – 600B – AC CLAMP METER

IDEAL – 61-702 – CLAMP METER

IDEAL – 61-710 – ANALOG CLAMP METER

IDEAL – 61-734 – CLAMP METER

IDEAL – 61-736 – TRUE RMS CLAMP METER

IDEAL – 61-764 – CLAMP METER

IDEAL – 61-766 – CLAMP METER

IDEAL – 61-774 – CLAMP METER

IDEAL INDUSTRIES INC. – 61-736 – CLAMP METER

IDEAL INDUSTRIES, INC. – 61-732 – CLAMP METER

IDEAL INDUSTRIES, INC. – 61-732 – DIGITAL CLAMP METER

IDEAL INDUSTRIES, INC. – 61-766 – DIGITAL CLAMP METER

IDEAL SPERRY – 61-742 – TRUE RMS AC/DC CLAMP METER

ISO-TECH – ICM 33RII – DIGITAL CLAMP METER

JENSEN – JTM-30 – CLAMP METER

JENSEN – JTM-39A – CLAMP METER

JOHNSTONE – H24-677 – CLAMP METER

KEITHLEY INSTRUMENTS – 1685 – CLAMP METER

KIYORITSU – 2007 – DIGITAL CLAMP METER

KONSTAR – KSR-266 – CLAMP METER

KYORITSU – 2002 – DIGITAL CLAMP METER

KYORITSU – 2002PA – DIGITAL CLAMP METER

KYORITSU – 2003A – DIGITAL CLAMP METER

KYORITSU – 2009A – DIGITAL CLAMP METER

KYORITSU – 2009A – TRUE RMS AC/DC CLAMP METER

KYORITSU – 2017 – CLAMP METER

KYORITSU – 2017 – DIGITAL CLAMP METER

KYORITSU – 2037 – CLAMP METER

KYORITSU – 2056R – CLAMP METER

KYORITSU – KEW SNAP 2007 – DIGITAL CLAMP METER

KYORITSU – KEW SNAP 2007A – CLAMP METER

KYORITSU – KEW SNAP 2007A – DIGITAL CLAMP METER

KYORITSU – KEW SNAP 2009A – AC/DC CLAMP METER

KYORITSU – KEW SNAP 2017 – DIGITAL CLAMP METER

LEM – LH 41 – CLAMP METER

LEM – LH1060 – CLAMP METER

LEM HEME – LH1035 – CLAMP METER

LUTRON – CM-9930 – CLAMP METER

LUTRON – DM-6055F – CLAMP METER

LUTRON – MIT7604 – AC/DC CLAMP METER

MASTECH – MS2001 – DIGITAL CLAMP METER

MASTECH – MS2138R – AC/DC CLAMP METER

MATCO TOOLS – CM600 – CLAMP METER

MECO – 2727 – TRMS CLAMP METER

MEGGER – DCM 300E – CLAMP METER

MEGGER – DCM204R – TRUE RMS DIGITAL CLAMP METER

MEGGER – MMC850 – DIGITAL AC CLAMP METER

MERCER ELECTRONICS – 9701 – CLAMP METER

METERMAN – AC40A – CLAMP METER

METERMAN – AD105 – CLAMP METER

MIDTRONICS – PDF40 – CLAMP METER,AC/DC

MITCHELL INS. – 266 – CLAMP METER

MITUTOYO – 322 – CLAMP METER

NONE – DC802A – CLAMP METER

OMEGA – HHM59 – CLAMP METER

OMEGA – HHM59 – DIGITAL CLAMP METER

OMEGA – HHM591 – CLAMP METER

ORLOG – DL235 – CLAMP METER

PROAM – MUL-100 – CLAMP METER

PROTEK – 304 – CLAMP METER

RCC – 305 – CLAMP METER

RCC ELECTRONICS – 15 – CLAMP METER

REED – C-212 – CLAMP METER, AC/DC TRUE RMS

S.S.W.I.P. – 186-Y – CLAMP METER

SANWA – CAM600S – CLAMP METER

SANWA – DCL1200R – AC CLAMP METER

SANWA – DCM 400 – CLAMP METER

SANWA – DCM 400AD – CLAMP METER

SANWA – DCM 60 – CLAMP METER

SANWA – DCM-20A – DIGITAL CLAMP METER

SANWA – DCM2000 – DIGITAL CLAMP METER

SANWA – DCM2000AD – CLAMP METER

SANWA – DCM2000AD – DIGITAL CLAMP METER

SANWA – DCM2000R – CLAMP METER

SANWA – DCM2000R – DIGITAL CLAMP METER

SANWA – DCM600 – CLAMP METER

SANWA – DCM60L – CLAMP METER

SANWA – DMC 60L – CLAMP METER

SEARS – 982404 – CLAMP METER

SEW CO. LTD – ST-3620 – DIGITAL AC CLAMP METER

SIMPSON – HE94 – CLAMP METER

SINOMETER – DT-266 – CLAMP METER

SPERRY – 61-741 – CLAMP METER

SPERRY – DSA-1020 TRMS – CLAMP METER

SPERRY – DSA-2003 – CLAMP METER,DIGITAL AC/DC

SPERRY – DSA-2003A – AC/ DC CLAMP METER

SPERRY – DSA-2003A – AC/DC CLAMP METER

SPERRY – DSA-2003A – CLAMP METER

SPERRY – DSA-2009TRMS – CLAMP METER

SPERRY – DSA-500 – CLAMP METER W/PROBES

SPERRY – DSA-500 – CLAMP METER, DIGITAL

SPERRY – EXP300 – CLAMP METER

SPERRY – SNAP DSA-500 – CLAMP METER

STEREN – MUL-100 – CLAMP METER

SUNWA – 266 – CLAMP METER

SURTEK – 111004 – CLAMP METER

SURTEK – 111005 – CLAMP METER

TEKTRONIX – A621 – AC CLAMP METER

TEKTRONIX – TCP 202 – CURRENT CLAMP METER

TEMMA – 72-6185 – CLAMP METER

TENMA – 72-6130 – CLAMP METER

TENMA – 72-6132 – CLAMP METER

TENMA – 72-6174 – CLAMP METER

TENMA – 72-6185 – AC/DC CLAMP METER

TENMA – 72-6185 – CLAMP METER

TENMA – 72-6612 – CLAMP METER

TENMA – 72-6614 – CLAMP METER

TENMA – 72-6614 – MINI AC/DC CLAMP METER

TENMA – 72-7228 – CLAMP METER

TENMA – 726185 – AC/DC CLAMP METER

TES – 3012 – CLAMP METER

TESTMATE – 960 – CLAMP METER

TIF – 1000 DC – CLAMP METER

TIF INSTRUMENTS – 1000 – CLAMP METER

TIF INSTRUMENTS INC – 2300 – CLAMP METER

TPI – 255 – CLAMP METER

TPI – A256 – CLAMP METER

TULMEX – 16-100 – CLAMP METER

UEI – DL235 – DIGITAL CLAMP METER

UEI – DL250 – CLAMP METER

UEI – DL289 – CLAMP METER

UEI – DL49 – DIGITAL CLAMP METER

UEI – DL99 – CLAMP METER

UEI – DL99B – CLAMP METER

UEI – MCP4 – CLAMP METER

UNI-T – UT201 – CLAMP METER

UNI-T – UT202 – CLAMP METER

UNI-T – UT207 – CLAMP METER

URREA – UD337 – CLAMP METER

VELLEMAN – DCM268 – CLAMP METER

WAVETEK – AC40A – CLAMP METER

WAVETEK – AC68 – CLAMP METER

WAVETEK – AC68 – DIGITAL CLAMP METER

WAVETEK – AD-15 – CLAMP METER

WAVETEK – CDM600 – CLAMP METER

WESTON – 749 – AC CLAMP METER

WESTON – 749 – CLAMP METER

WESTWARD – 39AR – CLAMP METER

YOKOGAWA – 234304 – CLAMP METER

YOKOGAWA – 30020 – CLAMP METER

YOKOGAWA – CL-612 – CLAMP METER

YOKOGAWA – CL220 – CLAMP METER

YU FONG – YF-8010 – CLAMP METER
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Electrical test