Monitor tool – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị theo dõi/giám sát

0
268

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

MS-250 Satellite Detector. 
PROLINK-3C Premium Color TV & Satellite Level Meter. Upgradable with QPSK/QAM/COFDM and FTA M 
PROLINK 4C Premium TV & Satellite Signal Level Meter with Color Display 
OP-004-15 5-2150 MHz band extension including coverage of GSM band for PROLINK-4 and PROLINK-4C Premium 
OP-004-19 Rackmount for PROLINK-4 
SATHUNTER Satellite Hunter 
TV EXPLORER Automatic TV & Satellite Level Meter including Auto-Identification and Explorer (European Model) 
US TV EXPLORER Automatic TV & Satellite Level Meter including Auto-Identification and Explorer for American standards. Includes MPEG demodulator 
OP-005-19 Rack mount option for TV EXPLORER range 
TV Explorer HD High Definition Automatic TV & Analyzer 
TV Explorer II Automatic TV & Satellite Level Meter including Auto-Identification and Explorer. 16:9 Large LCD (European Model) 
US TV Explorer II Automatic TV & Satellite Level Meter including Auto-Identification and Explorer for American standards. Includes MPEG demodulator 
TV Explorer II+ Automatic Advanced TV & Satellite Level Meter including Auto-Identification and Explorer. 16:9 Large LCD (European Model) 
PROLINK1C TV/CATV Signal Level Meter – Special Price! 
OP-101-16 Supply Voltage for PROLINK-1B 
OP-101-67 5-45 MHz Return Channel Extension for PROLINK-1B 
PROMAX4 Cable TV Analyser. 
PROMAX5 Cable TV Analyser including return band. 
PROMAX6 Cable TV Analyser including analogue and digital measurements. 
PROMAX-8 Premium Cable TV Analyzer and Spectrum Analyser and Datalogger 
PROMAX-8S Cable TV Analyzer and Spectrum Analyzer with Li+ Battery 
PROMAX-10 Premium Cable TV Multistandard QAM Analyser (Includes BER, MER, Constellation). 
OP-010-E Symbol Rate extension to 7200 Mb 
PROMAX-27 2.0 Docsis/Eurodocsis Cable Modem analyser (includes IPTV and VoIP tests). 
DT-101 COFDM Modulator. ASI Input, COFDM UHF Output 
DT-102 Dual COFDM Modulator. ASI Input, Combined COFDM UHF output 
DT-201 DVB-S Transmodulator with COFDM UHF Output 
DT-202 Dual DVB-S Transmodulator with COFDM UHF Output 
DT-212 Dual DVB-T to DVB-T Transmodulator with Combinded UHF Output 
DT-301 DVB-S/S2 Receiver with CAM and ASI Output 
DT-302 Dual DVB-S/S2 Receiver with CAM and ASI Output 
DT-311 DVB-T Receiver ASI-TS Output 
DT-312 Dual DVB-T Receiver, ASI-TS Output. 
DT-401 Four V/A Input Encoder and ASI Output Multiplexer 
DT-501 Four V/A Input Encoder and Multiplexer with COFDM UHF Output. 
DT-504 Quadruple V/A Input Encoder and Multiplexer with DVB-T UHF Output 
DT-700 4 Way Combiner and Satellite Splitter 
DT-710 4 Way Combiner and Satellite Splitter with 6 dBm Amplifier 
DT-800 Power Supply and Control Unit 
DT-900 Rack and Wall Mounted Structure 
TD-500-Q 4×1 four channel combiner 
GV-241 Monitor Test Generator. 
OP-241-01 Special Pattern Programming for GV-241. 
PROWATCH DEIDE3 Spectrum Monitoring System for FM/TV/DVB-T/H/DAB/Cable TV 
ProWatch TELMO DVB-T/H monitoring system (up to 6 channels) 
PROWATCHTELMOR DVB-T/H monitoring system in rack format and SNMP control (up to 6 channels) 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.