Thao tác chi tiết về thử nghiệm cao áp Hipot tester (AC/DC Hipot, IR, Ground Bond, Continuity…)

0
2229

Một thiết bị thử nghiệm an toàn điện là thiết bị thử nghiệm an toàn điện cho phép tiến hành các phép thử nghiệm độ bền điện áp AC, DC, đo điện trở cách điện, đo điện trở nối đất)
Viết tắt bằng tiếng anh:
AC/DC Hipot, IR, Ground Bond, Continuity…

• INSULATION TEST
• DIELECTRIC WITHSTAND TEST
• RESIDUAL VOLTAGE TEST
• LINE LEAKAGE TEST
• EARTH GROUND BOND TEST)

Rất nhiều người dùng, nhiều người bán các thiết bị dùng điện không hề quan tâm tới các tiêu chuẩn an toàn điện hoặc cũng chỉ biết sơ sơ về các khái niệm.
Bên cạnh đó, các nhà sản xuất thiết bị dùng điện lại không chú trọng tới việc giải thích, diễn giải hoặc truyền thông đủ nhiều, kỹ càng về các tiêu chuẩn an toàn điện, các phép thử nghiệm an toàn điện, độ bền điện nên lĩnh vực này nhiều khi gây khó khăn cho những người mới bắt đầu tìm hiểu hoặc có liên quan.
Một số tiêu chuẩn an toàn điện có thể kể ra như sau:
• EN 60950 INFORMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT
• EN 50091 UN-INTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES
• EN 60065 DOMESTIC ELECTRONIC EQUIPMENT (TV, HI-FI, ECT.)
• EN 61010 MEASUREMENT, CONTROL AND LABORATORY EQUIPMENT
• EN 60335 DOMESTIC APPLIANCES

Do đó, để lựa chọn một thiết bị thử nghiệm an toàn điện, hipot tester, đo điện trở cách điện, thử nghiệm nối đất, đo điện trở nối đất, thử nghiệm cách điện, làm thế nào để sử dụng thiết bị thử nghiệm an toàn điện… không phải là một câu hỏi dễ dàng cho nhiều kỹ sư, ngươig dùng.

Hãy cùng kỹ sư INO xem xét các thao tác thử nghiệm an toàn điện để khám phá các vấn đề còn chưa được đề cập tới ở bất cứ tài liệu nào.

Các thiết bị cùng phân khúc và có ứng dụng tương tự:

QUALITEC – AC510E – HIPOT TESTER | AC/DC – PADHT25000 – HIPOT | ACCOCIATED RESEARCH – 4050AT – HIPOT TESTER | ADVANCED POWER – LH-150T – AC HIPOT TESTER | AEMC – – HIPOT & MEGOHMMETER | AEMC – H216 – IR HIPOT | AEMC INSTRUMENTS – H215 – AC & DC HIPOT ELECTRICAL SAFETY TESTER | ASSOCIATED – 3565D – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEACH – 3665 – HIPOT III AC/DC | ASSOCIATED RESEACH – 7550DT – HIPOT III AC/DC | ASSOCIATED RESEARCH – 3140 – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEARCH – 3560D – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEARCH – 3570D – AC/DC HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESEARCH – 3670 – HIPOT TESTER | | ASSOCIATED RESERACH INC – 3500D – HIPOT TESTER | ASSOCIATED RESERACH INC – OMNIA 7650 – HIPOT TESTER ASSOCIATED | AVO – 220123 – HIPOT | BIDDLE – N/A – AC HIPOT TESTER | BIDDLE INSTRUMENTS – 230305 – HIPOT TESTER | BIDDLE INSTRUMENTS – 230425 – AC/DC HIPOT TESTER | BIDDLE INSTRUMENTS – 230425 – HIPOT | BIDDLE INSTRUMENTS – N/A – HIPOT TESTER | CABLE TEST – CCM ELECTRICS – HIPOT/GRND/CONTINUITY TESTER | CE – 7550DT – HIPOT TESTER | CHROMA – 19052 – AC/DC/IR HIPOT TESTER | CIRRIS SYSTEM CO. – 1000HT – HIPOT TESTER | CIRRIS SYSTEMS CORP. – 1000H+ – HIPOT TESTER | COMPLIANCE WEST – HT-5000 – HIPOT TESTER | CRITERION – LR62334 – HIPOT | DEV ELCECT. – N/A – HIPOT TESTER | GLASSMAN HIGH VOLTAGE – SERIES EW – HIPOT | GW INSTEK – GPI-825 – HIPOT TESTER | GW INSTEK – GPT-815 – HIPOT TESTER | HIPONTRONICS – AE-755 – HIPOT | HIPONTRONICS – H800PL – HIPOT TESTER | HIPONTRONICS – HD100 SERIES – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – 705-1-A – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – 7100-5SC – HIPOT CURRENT METER | HIPOTRONICS – 7100-5SC – HIPOT VOLTMETER | HIPOTRONICS – 750-2 – HIPOT W/ ACCESSORIES | HIPOTRONICS – 8060PL – DC HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – 8120-5PL – HIPOT | HIPOTRONICS – 815PL – HIPOT | TESTER | HIPOTRONICS – A1-AT-C – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – H303B – HIPOT & MEGOHMMETER | HIPOTRONICS – H800PL – HIPOT | HIPOTRONICS – HA3 AT C – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – HD-100 – HIPOT | HIPOTRONICS – HD-100 – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – HD100 – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – HD100 SERIES – AC-DC HIPOT | HIPOTRONICS – HD140 – HIPOT | HIPOTRONICS – HD140 – HIPOT TESTER | HIPOTRONICS – NA – HIPOT MILLIAMP METER | HIPOTRONICS – NA – HIPOT VOLT METER | HUBBELL – NA – HIPOT TESTER | HYPOTRONIC – HV2.5 – HIPOT | HYPOTRONIC – HV2.5 – HIPOT TESTER | HYPOTRONICS – HD-100 – HIPOT TESTER | MEGGER – 25135 – HIPOT TEST LEADS | MEGGER – 25507 – HIPOT TEST LEADS | MEGGER – FT6/12 MK.2 – HIPOT TESTER | MITCHELL INS. – PLEP 01 – HIPOT/CONTINUITY TESTER | MITCHELL INSTRUMENT – PLEP 01 – HIPOT CONTINUITY TESTER | MITCHELL INSTRUMENT – PLEP 01 – HIPOT/CONTINUITY TESTER | MITCHELL INSTRUMENT – PLEP-01 – HIPOT TESTER | TESTER | MITCHELL INSTRUMENTS – PLEP 01 – HIPOT TESTER | MITCHELL INSTRUMENTS COMPANY – PLEP 01 – HIPOT/CONTINUITY TESTER | PHENIX – 470-5 – HIPOT | PHENIX – PAD56 – HIPOT/MEGOHMMETER | QUAD TECH – GUARDIAN 1010 – AC HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 10 – AC HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 10 – HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 30 PLUS – AC/DC/IR HIPOT TESTER | QUAD TECH – SENTRY 30 PLUS – AC/DC/IR HIPOT TESTERN/A | QUADTECH – 1030 – HIPOT TESTER | QUADTECH – 1030S – HIPOT TESTER | QUADTECH – 2530 – HIPOT TESTER | QUADTECH – GAURDIAN 2520 – HIPOT TESTER | QUADTECH – SENTERY 30 – HIPOT TESTER | QUADTECH – SENTRY 15 – HIPOT TESTER | QUADTECH – SENTRY 20 – HIPOT TESTER