Maynuo Electronic-Programmable DC electronic load (M97 series)

0
97
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

M97series DC electronic load, as a new generation product of Maynuo Electronic Co., Ltd, is designed with high-performance chips, high speed, high accuracy and with resolution of 0.1 mV and 0.01 mA (the basic accuracy is 0.03%, the basic current rise speed is 2.5 A/us). M97 series have  a wide application in production line (cell phone charger, cell phone battery, electronic vehicle battery, switching power supplier, linear power supplier), research institutes, automotive electronics, aeronautics and astronautics, ships, solar cells, fuel cell, etc. From 150W to 200KW, there are many models to choose from :

Model

M9710

M9711

M9712

M9712B

M9712C

M9712B30

M9713

M9713B

M9714

M9714B

M9715

M9715B

Power

150W

150W

300W

300W

300W

300W

600W

600W

1200W

1200W

1800W

1800W

Current

0-30A

0-30A

0-30A

0-15A

0-60A

0-30A

0-120A

0-30A

0-240A

0-60A

0-240A

0-120A

Voltage

0-150V

0-150V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

Model

M9716

M9716B

M9716E

M9717

M9717B

M9717C

M9718

M9718B

M9718D

M9718E

M9718F

M9834

Power

2400W

2400W

3000W

3600W

3600W

3600W

6000W

6000W

6000W

6000W

6000W

10KW

Current

0-240A

0-120A

0-480A

0-240A

0-120A

0-480A

0-240A

0-120A

0-240A

0-120A

0-480A

0-500A

Voltage

0-150V

0-500V

0-150V

0-150V

0-500V

0-150V

0-150V

0-500V

0-500V

0-600V

0-150V

0-150V

Model

M9835

M9835B

M9836

M9836B

M9837

M9837B

M9838

M9838B

M9839

M9839B

M9840

M9840B

Power

15KW

15KW

20KW

20KW

35KW

35KW

50KW

50KW

100KW

100KW

200KW

200KW

Current

0-500A

0-240A

0-500A

0-240A

0-500A

0-240A

0-500A

0-240A

0-500A

0-240A

0-1500A

0-500A

Voltage

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

0-150V

0-500V

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | 0869421303 | 02873000184 | Maynuo Electronic-Programmable DC electronic load (M97 series).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here