AOIP-Cable fault locator (Model:ISOPALM 200)

0
423
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The fault locator ISOPALM 200 is designed to identify and locate with high precision any faults on telecom cables: insulation faults (bare, blasted, buried wires) and breaks on wires (partial or total break).

  • Display of fault location in meters
  • Suitable for Pupin coils
  • Homogeneous and heterogeneous cables 

ISOPALM 200 also has the ability to make loop resistance measurements, insulation resistance measurements and resistance ratio measurements ΔR. It uses standard impedance / impedance ratio measurement methods, and brings, due to innovative technology, key advantages to the user compared to manual bridges for example.

Designed for onsite use, the instrument features a rugged protective sheath, uses latest generation Li-Ion batteries with short recharging time, and has a large graphical display showing all information about the test performed.

Easy to use, a central interface on the instrument gives access to the different test methods. Tests are stored in the instrument database and results are recorded and linked to the test.

With a great accuracy, ISOPALM 200 calculates the fault location regardless of the cable type: the position of the fault is identified whether the cables are homogeneous or not and the instrument displays the distance to the fault in meter and resistance to the fault in Ω.

ISOPALM200_1 ISOPALM200_2
Example of test Access menu to all functions

Test on heterogeneous cables

The ISOPALM 200 can set up to 9 sections when calculating distance to a fault on a cable made of wires of different diameters, overhead or underground wires.

When wires of a same pair are of different types, ISOPALM 200 can use a third cable to calculate the distance to a fault.

Measurement of AC / DC voltage

Range Resolution Accuracy / 1 year
-300 to 300 V AC / DC Up to 99.9 V: 0.1 V

From 100 to 300 V: 1 V
±1% RDG + 0.5 V

Resistance measurement

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 to 10 KΩ Up to 1000 Ω: 0.1 Ω 

Beyond 1000 Ω: 1 Ω
±0.5% RDG + 0,2 Ω

Isolation measurement at test voltage 50 to 100 V

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 to 10 KΩ Up to 1000 Ω: 0.1 Ω 

Beyond 1000 Ω: 1 Ω
±0.5% RDG + 0.2 Ω

Isolation measurement at test voltage 150 to 300 V

Range Resolution Accuracy / 1 year
0 to 5000 MΩ From 0 to 999 kΩ: 2 digits after coma

From 1 MΩ to 9.99 MΩ: 2 digits after coma

From 10 MΩ to 99.9 MΩ: 1 digit after coma

From 100 MΩ to 5 GΩ: 0 digit after coma
From 1 MΩ to 999 MΩ: ±10% RDG

Beyond: ±10% RDG + 30 kΩ

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Cable fault locator (Model:ISOPALM 200).