AOIP-Hand-held Micro-Ohmmeter (Model:OM10 )

0
201
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Description:
The OM10 micro-ohmmeter is used for four-wire resistance measurement from low values (resolution 10 µ?) up to 50k?, with an excellent accuracy. It includes thermal emfs compensation and temperature compensation. It can also measure DC and AC voltages and ambient temperature. 

Specification:

 • Easy to use
 • High resolution: 10 ?W
 • Resistance and voltage measurements
 • Temperature compensation and measurementExamples of Applications:

 • Cable resistance and resistivity measurements
 • Inductive resistance measurements (motors, transformers, etc…)
 • Contact resistance measurements (connectors, switches, relays, quality of joints …)
 • Metallisation and earth bonding measurements
 • Test and measurement of electrical components: resistors, fuses, thermistors, heating elements, PCB trade etc…
 • Surface state, resistance of mechanical bonds and materialstest.Accessories:

 • We also offer the full range of accessories for this product. For more information please contact AOIP UK on +44 (0) 1943 602001

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Hand-held Micro-Ohmmeter (Model:OM10 ).