AOIP-high temperature primary Blackbody source (Model:MEDUSA R 999)

2
425
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The Medusa R 999 Blackbody calibration source allows for calibration of non-contact infrared thermometers from 30°C to 550°C. It is suitable for use as a radiation source for infrared thermometers. 

The cavity is 45 x 285 mm deep and suitable for use with the larger Fixed Point cells.

Laboratory performance and low uncertainty calibrations are ensured by the combination of high emissivity and excellent temperature uniformity.

The digital temperature controller allows the block temperature to be set to any value from 30°C to 550°C.

Uniformity of the block is ensured by using distributed heating technology.

For the smallest uncertainties, the Medusa R 999 may be used with ITS-90 Fixed Point cells of Gallium (29.7646°C), Indium (156.5985°C), Tin (231.928°C) and Zinc (419.527°C). The cells are supplied with a certificate of metal purity. 

Temperature range 30°C to 550°C
Cavity size 45 x 285 mm deep
Stability ±0.1°C
Emissivity > 0.995
Heating time 45 min

General specifications

Size 480 x 425 x 260 mm
Weight 17 kg
Display Resolution: 0.01°C at 99.99 and 0.1°C at 100 / 550
Power supply 100 / 130 V or 208 / 240 VAC, 50/60 Hz

1000 Watts

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-high temperature primary Blackbody source (Model:MEDUSA R 999).

2 COMMENTS

  1. … [Trackback]

    […] Read More Info here to that Topic: ino.com.vn/aoip/aoip-high-temperature-primary-blackbody-source-modelmedusa-r-999/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Read More here to that Topic: ino.com.vn/aoip/aoip-high-temperature-primary-blackbody-source-modelmedusa-r-999/ […]