REFERENCE THERMOMETERS (PHP 601/602)

1
686
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
PHP 601 / 602 are high accurate, dual input thermometers suitable for use with RTDs and thermocouples. They are able to store sensor features and coefficients, while up to 12 sensors can be simultaneously scanned using SHP 101 Scanner.
Main applications include:
·         Temperature measurements (RTDs or thermocouples)
·         Absolute or differential measurements over two channels
·         Differential thermal analysis
·         Checking temperature stability of furnaces
·         Monitoring (alarm) and temperature recording 
·         High accurate temperature measurement at 0.005°C 
·         Monitoring of furnaces
·         Differential thermal analysis

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | REFERENCE THERMOMETERS (PHP 601/602).

1 COMMENT