DC VOLTAGE AND CURRENT STANDARD (SN 8310)

0
554
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

SN 8310 is a standard DC voltage and current source, supplying voltages from 100 nV to 11 V and currents from 1 nA to 110 mA with an accuracy of 0.002%.
SN 8310 is remotely programmable using either RS 232C or IEEE 488 digital interface and can easily be integrated into a rack system, making it be a ideal instrument on test benches.
Applications
·         Calibration and test of voltmeters or ammeters (bench or panel mounted) up to 5 digit precision with 2,000, 20,000 or 200,000 counts; also electronic systems such as dividers, amplifiers, converters, oscillators and other components whether linear or not
·         Simulation of sensors such as µV, mV or mA sources to calibrate controllers, transmitters, recorders and other instruments used in process controls
·         Very stable, programmable, high precision power supply
·         High accurate power supply and sensor simulator: 0.002% RDG and 6 digits
·         Traceable to international metrology standard
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | DC VOLTAGE AND CURRENT STANDARD (SN 8310).