Motor Nord – Motor Siemens – Motor Rossi – Motor ABB – Motor ELECTRO ADDA SPA – INO Việt Nam

0
987

Motor Nord – Motor Siemens – Motor Rossi – Motor ABB – Motor ELECTRO ADDA SPA – INO Việt Nam

INO Measure Co., Ltd có khả năng tư vấn mua sắm, sử dụng, lắp đặt và cung cấp các thiết bị motor, động cơ điện của nhiều hãng khác nhau. Nếu bạn có nhu cầu mua sắm hoặc cần sự hỗ trợ về kỹ thuật cho một thiết bị không được liệt kê ở đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi;

Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Về Motor chúng tôi đã từng cung cấp những model sau, ngoài các model dưới đây hãy liên hệ chúng tối để được tư vấn về motor bạn đang cần nhé!

1 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 200LX/60L/H TF SH
3 PHASE
No. HE48234090/1248
IP 65
9.2KW 20.4A
2 NORD Việt Nam Motor NORD
E1302/5365499
3 PHASE
50Hz 380/660V Δ/Y
18.5KW 37/21A
1460/min
3 NORD Việt Nam Motor NORD
E1205/5344450 01004 IEC/EN 60034
3 PHASE
50Hz 380 VΔ
22KW 43/24.5A
1460/min
4 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 180L/6 OL/H TF SH
3 PHASE
50Hz 380 VΔ
5.5KW 12.4A
970 min
5 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 132S/4 SH
3 PHASE
No. 200951120-1300 / 16891056
50Hz 380/660V Δ/Y
11,8/6,86A
5,5KW
6 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 63SX/4 CUS WE
No. 41010495/15704178
3 PHASE
50Hz 0,09KW
220-240 / 380-420
RPM 1690
7 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 90L/4 BRE20 SH
3 PHASE
No. 200951120-100
50Hz 220/380V
1,50KW
Brake 20Nm 380VAC 180VDC
8 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 160M/4 BRE150 TFF IG12KSH
3 PHASE
No. 200951120-900
50Hz 380/660V Δ/Y
11KW 22/12.9A
Brake 150 Nm 380VAC 180VDC
9 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 132S/4 SH
3 PHASE
No. 200951120-500 / 16803248
5,5KW
380 / 660V Δ/Y
11,8/6,8A
10 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 132M/4 SH
3 PHASE
No. 200951120-1600
7,5KW
380/660V Δ/Y
15,3/8,83 A
11 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 160L/4 TF SH
3 PHASE
No. 200951120-800
15KW
380/660V Δ/Y
28,7/16,6A
12 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 112M/4 SH
3 PHASE
No. 200951120-1500
4KW
380/660V Δ/Y
28,7/16,6A
13 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 132S/4 BRE60 F IG12K SH
3 PHASE
No. 200951120-1100
50Hz 380/660V Δ/Y
11,8/6,86A
5,5KW
Break 60 Nm 380VAC 180VDC
14 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 100LA/4FIG12K SH
3 PHASE
No. 200951120-1200
50Hz 380/660V Δ/Y
6,9/3,97A
3KW
15 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 100LA/4 SH
3 PHASE
No. 200951120-200
3KW
380/660V Δ/Y
6,9 / 3,97A
16 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 63SX/4 CUS WE
No. 41010495
3 PHASE
0,09KW
220-240/380-420V Δ/Y 50Hz
0.55-0.59 / 0.32-0.34A
RPM 1690
17 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 132S/4 SH
3 PHASE
No. 200951120-500 / 16803268
50Hz 380/660V Δ/Y
11,8/6,8A
5,5KW
RPM 1445
18 NORD Việt Nam Motor NORD
Type: SK 200LX/60L/H TF SH
No, HE48234091 / 1248
3 PHASE 380VΔ
IP 65
11KW / 23,9A
19 SIEMENS Việt Nam Motor SIEMENS
3 PHASE
1LE15012CA234AA4
BEARING: DE 6215-ZC3, NE 6215-ZC3
400V 50Hz 96A 55KW
IE2
20 SIEMENS Việt Nam Motor SIEMENS
3 PHASE
1PQ8355-4PM90-Z
No. ND41370510040003/2013
690V 39Hz 260A 245KW
Rotor SQU.CAGE KL13
MADE IN GERMANY
21 SIEMENS Việt Nam Motor SIEMENS
3 PHASE
1PQ8315-4PM90-Z
No. ND41370510040003
690V 38.7Hz 116A
Rotor SQU.CAGE KL13
MADE IN GERMANY
22 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-200L-4TH
30KW / 40HP
380 / 660 Δ/Y
58/33.4A
50Hz
241kg
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
23 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-90L-4TH85/V1
11KW 22.2/12.8A
380/660V
50Hz 116Kg
Ser.No. 1208005
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
24 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-160M-4THB5/V1
11KW 22.2/12.8A
380/660V
50Hz 116Kg
Ser.No. 1208005
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
25 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-280S-4TH
75KW / 100HP
380/660V Δ/Y
1480r/min
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
26 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: 160L-4THB5/V1
15KW / 20HP 30/17A
380/660V Δ/Y
1460r/min 50Hz
Ser.No. 1208006
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
27 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-315L2-4TH
200KW / 270Hp
360/207 A
380/660V Δ/Y
1480r/min
Ser.No. 1208006
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
28 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-160L-4THB5/V1
15KW
380/660V Δ/Y
30A / 17,3A
Ser.No. 1208002
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
29 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-250H-4TH
55KW 75Hp
380/660V Δ/Y
104/60A
1480r/min
Ser.No. 1208004
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
30 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-250M-4TH
55KW / 75Hp
380 / 660V Δ/Y
104A / 60A
50Hz
415Kg
1480r/min
Ser.No. 1208004
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
31 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-132S-4THB5/V1
5.5KW / 7.5Hp
380/660V Δ/Y
11.8/6.84A
RPM 1440
Ser.No. 1301011
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
32 HENGSHUI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2-315S-4TH
110KW / 150Hp 201 / 115A 50Hz
380 / 660V Δ/Y
RPM 1480
Ser.No. 1210003
HENGSHUI ELECTRIC MOTORS CO., LTD
33 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE C180LTFECCL-6
No. B3401634
BRAKE DC V380 AC-K8/D
15KW 380/660V Δ/Y
32.7/19A
34 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE
Type: C112MFECCL-4
No: B3401670
4KW 380/660V 8.8 / 5A
RPM 1415
35 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE C180LT-6
No. B3205563
15KW 380/660V Δ/Y
32 / 18.5A
RPM 900
36 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE C250MT-6
No. B3204545
37KW 380/660V Δ/Y
72.4 / 42A
RPM 978
37 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE C160L-4
No. B3206487
15KW 380/660V Δ/Y
32 / 18.5A
RPM 1455
38 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE C315M-6
No. B3204983
75KW 380/660V Δ/Y
147.5 / 85A
RPM 990
39 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE FC90L/4
No. B3204983
2.2KW 230/440V Δ/Y
9.7 / 5.6A
RPM 1390
40 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE
Type: MR280M-6
No. B3206981
15KW / 380V Δ/36.7A Δ/ RPM 150
41 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE
Type: C355L-6
No: B3205127
160KW /380V / 660/289.6 / 167A/ RPM 994
42 ADDA S.p.A Việt Nam 3-PHASE
Type: C315M-6
No. B3205350
75KW / 380V / 660/152.5 / 88A / RPM 992
43 ABB Việt Nam 3-PHASE
Type: M3AA160MLC2 3GAA161037-ADG,002
No. 3GV1311100731018
380V / 50Hz / 18,5KW / 33,5A
RPM 2920
Prod.code:
44 ABB Việt Nam 3-PHASE
Type: M2BA355SMA4 IMB3/IM1001
No. 3GP12061861
380V / 50Hz / 250KW / 464A
RPM 1487
Prod.code: 3GBA352210-ADL,701,002
45 Động Cơ 3 Pha Việt Nam 3-PHASE
Type: M2BA260SMA2
No. 3GC12500655204016001
380V / 50Hz / 55KW / 98,2
RPM 2954
Prod.code: 3GBA2510A2-ADG002
46 ABB Việt Nam 3-PHASE
Type: M2BA315MLA4 IMB3 / IM1001
No. 3GP13079473
380V / 50Hz / 200KW / 366A
RPM 1484
Prod.code: 3GBA312410-ADL,002,701
47 MT Motori Elettrici Việt Nam Tipo: TN80B/4 IE2
Nr. A48830979
0.75KW
230/400 V
ITALIAN ORIGIN AND PRODUCTION (BOLOGNA)
48 SHUNYI Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: SY90L-6
1.1KW 380V 50Hz
Q/1081WSY003-2012
WEIHAI SHUNYI MOTOR CO.,LTD
49 WU XI Việt Nam 3-PHASE ASYNCHRONOUS MOTOR
Type: 90S-4
No. Z35397
380V
OUTPUT: 1.1KW
CURRENT: 2.8A
CONNECTION: Y
SPEED: 1400r/min
WEIGHT: 21Kg
WU XI ZHUO LI MOTOR CO., LTD
50 MINDONG Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTOR
Type: Y2B-180M-2
OUTPUT: 22KW
No. A330291
VOLT. 380V
CURR. 41A
CONNECTION Δ
FUJIAN MINDONG ELECTRIC CO., LTD
51 Động Cơ 3 Pha Việt Nam 3-PHASE INDUCTION MOTORS
Ser.No. 120333013
FRAME ME2-90S-4
1.1KW
POLES: 4
RPM: 1430 / 1730
Hz: 50/60
VOLTS: 230/275V
AMPS: 4.64/4.64A
DE BRG: 6205C3
NDE BRG: 6205C3
52 ROSSI Việt Nam ROSSI MOTOR
3-PHASE
No. 1417106 02/13 HBZ 160L 4 B5
380V / 50Hz / 32A / 15KW
RPM 1460
Brake: BC08 / 250Nm / 400V / 50Hz
MADE IN ITALY
53 SNY Việt Nam CHINA MOTOR
Type: Y290L-4
No. 130114
380V / 1.5KW / 3.7A / 50HZ / 1400r/min
Maker: SNY
Made in China.