EMTEST-Benchtop Temperature Controllers (Model: 2100 and 2200)

0
356
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

2100 and 2200 Benchtop Controllers

  • Most stable temperature controllers available
  • Resolution as high as 0.00018°C
  • RS-232 interface included for automating applications

2100 and 2200 Benchtop Controllers

  • Most stable temperature controllers available
  • Resolution as high as 0.00018°C
  • RS-232 interface included for automating applications

It’s no secret why Fluke Calibration's temperature baths are the most stable baths in the world. If you’re using a homemade bath there’s a good chance you can drastically improve its performance by using one of Fluke Calibration’s two temperature controllers.

The 2100 controller can sense and respond to temperature changes as low as 0.00001 °C, which means you can enjoy stabilities better than ±0.001 °C in a mechanically sound bath.

The 2100 has set-point resolution of 0.002 °C using a thermistor input and 0.01 °C using an RTD input. In high-resolution mode you can adjust the set-point in increments smaller than 0.0002 °C. Actual display resolution is 0.01 °C.

Power output is provided on a standard IEC female power receptacle. An auxiliary power output provides constant line voltage to equipment accessories such as stirrers. The 2200 controller is smaller and lighter than the 2100 and uses an RTD input to provide stabilities as good as ±0.015 °C. Resolution is 0.01 °C and temperature range is –100 °C to 800 °C.

If operated from any line power between 100 and 230 V ac, 50 or 60 Hz, the 2200 will supply up to 10 amps power output on a standard IEC female power receptacle. Both models are programmed using the front-panel buttons and also come with an RS-232 interface.

Either of these benchtop controllers can turn an average temperature bath into a true calibration tool. Call us and tell us

Specifications
Temperature range 2100: –100 °C to 670 °C 
2200: –100 °C to 800 °C
Control stability 2100: ±0.0005 °C to ±0.002 °C 
2200: ±0.005 °C to ±0.02 °C 
(depends on system design)
Display accuracy (with probes shown below) ±1.0 °C without system calibration
Display resolution 0.01 °
Set-point resolution 2100: 0.0002 ° in high-resolution mode
2200: 0.01 °
Auxiliary and heater output 2100: 100–125 nominal VAC or 230 nominal VAC (internally switchable), 50/60 Hz, 10 A max. 
2200: 100–230 VAC, 50/60 Hz, 10 A max.
Heater output Solid-state relay
Dimensions (H x W x D) 2100: 72 x 172 x 250 mm (2.83 x 6.75 x 9.86 in)
2200: 72 x 114 x 178 mm (2.85 x 4.5 x 7 in)
Probes 2620: RTD, 280 x 4.8 mm (11 x 0.187 in), –100 to 550 °C 
2622: RTD, 229 x 4.8 mm (9 x 0.187 in), –100 to 550 °C 
2624: RTD, 356 x 4.8 mm (14 x 0.187 in), –100 to 550 °C 
2611: Thermistor, 229 x 5.5 mm (9 x 0.218 in), –10 °C to 110 °C (2100 controller only) 
Automation software Both models include Fluke Calibration’s 9930 Interface-it software package

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EMTEST-Benchtop Temperature Controllers (Model: 2100 and 2200).