Gefran Việt Nam – Trao đổi kỹ thuật với kỹ sư khách hàng – INO Measure Co., Ltd

0
1239

Bên cạnh thế mạnh là các loại biến tần, driver dùng để điều khiển các động cơ trong các nhà máy và trong lĩnh vực thang máy. Hãng Gefran còn có các sản phẩm về đo lường như cảm biến nhiệt độ, cảm biến lực, cảm biến vị trí (Temperature sensor, Load Cell, Linear Tranducer Sensor…)…

Nếu một thiết bị hay phụ kiện nào đó của hãng Gefran không được liệt kê ở đây, các bạn có thể liên hệ với công ty INO để được hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn mua sắm, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và sửa chữa bảo trì.


INO Measure Co., Ltd – Nhà phân phối chính thức của hãng Gefran tại Việt Nam

TR6-B-2-A-K-D-2 000X000X00100XA LGP Trading Co.,Ltd
TR6-B-2-A-C-1-B-2 000X000X00200XA Gefran Vietnam distributor
TR6-D-2-A-1-B-2 000X000X00100XA Web: lien he : 090 383 5828
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X100MM LGP Trading Co.,Ltd
TR6.D.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00100XA Gefran Vietnam distributor
RESISTANT THERMOMETER TR6, 10X100MM Web: lien he : 090 383 5828
TR6.B.2.A.C.A.K.B.2.O/000X00X00100XA LGP Trading Co.,Ltd
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X200MM Gefran Vietnam distributor
TR6.B.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00200XA Web: lien he : 090 383 5828
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X100MM LGP Trading Co.,Ltd
TR6.D.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00100XA Gefran Vietnam distributor
RESISTANT THERMOMETER TR6, 10X100MM Web: lien he : 090 383 5828
TR6.B.2.A.C.A.K.B.2.O/000X00X00100XA LGP Trading Co.,Ltd
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X200MM Gefran Vietnam distributor
TR6.B.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00200XA Web: lien he : 090 383 5828
S/N: 03487993 LGP Trading Co.,Ltd
Code: F000175 Gefran Vietnam distributor
Type: 4T-96-4-01-0-000 Web: lien he : 090 383 5828
F026944 LGP Trading Co.,Ltd
F026081 Gefran Vietnam distributor
POTENTIOMETER LT-M-130 Web: lien he : 090 383 5828
LT-M-750 LGP Trading Co.,Ltd
LT-M-250 Gefran Vietnam distributor
LT-M-150 Web: lien he : 090 383 5828
LT-M-900 LGP Trading Co.,Ltd
LT-M-300 Gefran Vietnam distributor
PK-M-1000L Web: lien he : 090 383 5828
LT-M-375-S-XL-0202 LGP Trading Co.,Ltd
GQ-50-48-D-1-3 Gefran Vietnam distributor
RA450-D08S04 Web: lien he : 090 383 5828
Model: GQ 50 48 D 13 LGP Trading Co.,Ltd
Codel: F040341 Gefran Vietnam distributor
F040925LT M 0450 S  XL0202 0000X000X00 Web: lien he : 090 383 5828
LT-M-0450-S LGP Trading Co.,Ltd
F040925  Gefran Vietnam distributor
LT-M-0450-S  Web: lien he : 090 383 5828
F008501-M30-6-M-B07C-1-4-0-XM228 2130X000X00 LGP Trading Co.,Ltd
M31-6-M-B07C-1-4-D-000 Gefran Vietnam distributor
(Pressure Sensor: Web: lien he : 090 383 5828
Model: M31-6-M-(B07C)-1-4-D LGP Trading Co.,Ltd
Serie number: D06480135 Gefran Vietnam distributor
F.r output: 3.3mmv/v Web: lien he : 090 383 5828
Pressure: 700 bar) LGP Trading Co.,Ltd
M31-6-M-B35D-1-4-F-000 Gefran Vietnam distributor
350 Bar Web: lien he : 090 383 5828
3.33 Mv/v LGP Trading Co.,Ltd
6-12 VDC Gefran Vietnam distributor
SERI no: 021006-103245 Web: lien he : 090 383 5828
Gefran 800  LGP Trading Co.,Ltd
Part No. 800-RRR0-10020-000 Gefran Vietnam distributor
Gefran 800  Web: lien he : 090 383 5828
Part No. Temperature Controller LGP Trading Co.,Ltd
   Model : 800-RR0I-00020-000 Gefran Vietnam distributor
Gefran Multifunction Integrated Control  Web: lien he : 090 383 5828
type GFX-S2-15/440-O-R-00-P-CO     LGP Trading Co.,Ltd
Temperature Controller  Gefran Vietnam distributor
Type 600-R-R-R-R-1-M82 Web: lien he : 090 383 5828
(Code : 600-R-R-R-R-1)  LGP Trading Co.,Ltd
GTS-60/480-0 (480V/60A) Gefran Vietnam distributor
F000129 Web: lien he : 090 383 5828
(GTS 60A/480VAC, 6-32VDC) LGP Trading Co.,Ltd
GTS-90/480-0 (480V/90A) Gefran Vietnam distributor
F000131 Web: lien he : 090 383 5828
(GTS 90A/480VAC, 6-32VDC) LGP Trading Co.,Ltd
GTS-25/480-0 (480V/25A) Gefran Vietnam distributor
F000121 Web: lien he : 090 383 5828
(GTS 25A/480VAC, 6-32VDC) LGP Trading Co.,Ltd
LT-M-200-S Gefran Vietnam distributor
Gerfran RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER LT series Web: lien he : 090 383 5828
Gefran SIEI Driver LGP Trading Co.,Ltd
Code: AGY-EV-2075-KBX-4 Gefran Vietnam distributor
SN: 06502257 Web: lien he : 090 383 5828
Code: F026437 LGP Trading Co.,Ltd
Type: 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1 Gefran Vietnam distributor
Supply: 100..240Vac/dc 50/60Hz 18VA Web: lien he : 090 383 5828
Vers.: FW 3.24 LGP Trading Co.,Ltd
bộ chuyển đổi Gefran,  bộ hiển thị số  Gefran, 

bộ hiển thị tín hiệu  Gefran,  các thiết bị điều khiển  Gefran,  load cells  Gefran … Gefran Vietnam distributor

1600-DRR0-00-00-0-1 GEFRAN Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-025 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-050 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-075 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-100 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-125 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-150 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-200 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-A-250 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-F-025 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
PZ34-F-050 GEFRAN Vietnam distributor Web: lien he : 090 383 5828
Melt pressure sensor F008334-MN2-6-M-B07C-1-4-D 2130X000X00 LGP Trading Co.,Ltd
Connector CON300 Gefran Vietnam distributor
Indicator F000194-40T96-4-00-RR00-001 Website lien he : 090 383 5828
Gefran Vietnam Web: lien he : 090 383 5828
TR6-B-2-A-K-D-2 000X000X00100XA LGP Gefran Vietnam distributor
Gefran Italy Web: lien he : 090 383 5828
TR6-B-2-A-C-1-B-2 000X000X00200XA LGP Trading Co.,Ltd
TR6-D-2-A-1-B-2 000X000X00100XAWeb: lien he : 090 383 5828
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X100MM LGP Gefran Vietnam distributor
TR6.D.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00100XA Web: lien he : 090 383 5828
RESISTANT THERMOMETER TR6, 10X100MM LGP Trading Co.,Ltd
TR6.B.2.A.C.A.K.B.2.O/000X00X00100XA LGP Gefran Vietnam distributor
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X200MM Web: lien he : 090 383 5828
TR6.B.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00200XA LGP Trading Co.,Ltd
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X100MM LGP Gefran Vietnam distributor
TR6.D.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00100XA Web: lien he : 090 383 5828
RESISTANT THERMOMETER TR6, 10X100MM LGP Trading Co.,Ltd
TR6.B.2.A.C.A.K.B.2.O/000X00X00100XA LGP Gefran Vietnam distributor
RESISTANT THERMOMETER TR6, 6X200MM Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Vietnam LGP Trading Co.,Ltd
TR6.B.2.A.C.A.I.B.2.O/000X000X00200XA LGP Gefran Vietnam distributor
Gefran Italy LGP Trading Co.,Ltd
S/N: 03487993 LGP Gefran Vietnam distributor
Code: F000175 LGP Trading Co.,Ltd
Type: 4T-96-4-01-0-000 Web: lien he : 090 383 5828
F026944 LGP Gefran Vietnam distributor
F026081 LGP Trading Co.,Ltd
POTENTIOMETER LT-M-130 Web: lien he : 090 383 5828
LT-M-750 LGP Gefran Vietnam distributor
LT-M-250 LGP Trading Co.,Ltd
LT-M-150 LGP Gefran Vietnam distributor
LT-M-900 Web: lien he : 090 383 5828
LT-M-300 LGP Trading Co.,Ltd
PK-M-1000L LGP Gefran Vietnam distributor
LT-M-375-S-XL-0202 Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Vietnam LGP Trading Co.,Ltd
GQ-50-48-D-1-3 LGP Gefran Vietnam distributor
Gefran Italy Web: lien he : 090 383 5828
RA450-D08S04 LGP Trading Co.,Ltd
Model: GQ 50 48 D 13 LGP Gefran Vietnam distributor
Codel: F040341 Web: lien he : 090 383 5828
F040925LT M 0450 S  XL0202 0000X000X00 LGP Trading Co.,Ltd
LT-M-0450-S Web: lien he : 090 383 5828
F040925 LGP Trading Co.,Ltd
LT-M-0450-S LGP Gefran Vietnam distributor
F008501-M30-6-M-B07C-1-4-0-XM228 2130X000X00
M31-6-M-B07C-1-4-D-000 Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Pressure Sensor: LGP Trading Co.,Ltd
Model: M31-6-M-(B07C)-1-4-D Web: lien he : 090 383 5828
Serie number: D06480135 LGP Gefran Vietnam distributor
F.r output: 3.3mmv/v LGP Trading Co.,Ltd
Pressure: 700 bar LGP Gefran Vietnam distributor
M31-6-M-B35D-1-4-F-000 Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Italy Web: lien he : 090 383 5828
SERI no: 021006-103245 LGP Trading Co.,Ltd CON300
Gefran 800 LGP Gefran Vietnam distributor
Part No. 800-RRR0-10020-000 Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Temperature Controller LGP Trading Co.,Ltd
Model : 800-RR0I-00020-000 Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Multifunction Integrated Control
Type GFX-S2-15/440-O-R-00-P-CO LGP Trading Co.,Ltd
Temperature Controller LGP Gefran Vietnam distributor
Type 600-R-R-R-R-1-M82 Web: lien he : 090 383 5828
(Code : 600-R-R-R-R-1) LGP Gefran Vietnam distributor
GTS-60/480-0 (480V/60A) LGP Trading Co.,Ltd
F000129 LGP Gefran Vietnam distributor
(GTS 60A/480VAC, 6-32VDC) Web: lien he : 090 383 5828
GTS-90/480-0 (480V/90A) Web: lien he : 090 383 5828
F000131 LGP Gefran Vietnam distributor
(GTS 90A/480VAC, 6-32VDC) LGP Trading Co.,Ltd
GTS-25/480-0 (480V/25A) LGP Gefran Vietnam distributor
F000121 LGP Trading Co.,Ltd
Gefran Vietnam
(GTS 25A/480VAC, 6-32VDC) Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Italy LGP Trading Co.,Ltd
LT-M-200-S LGP Gefran Vietnam distributor
Gerfran RECTILINEAR DISPLACEMENT TRANSDUCER LT series
Gefran SIEI Driver LGP Trading Co.,Ltd
Code: AGY-EV-2075-KBX-4 Web: lien he : 090 383 5828
SN: 06502257 LGP Gefran Vietnam distributor
Code: F026437 LGP Trading Co.,Ltd
Type: 40B-96-5-10-RR-R0-0-0-1 LGP Gefran Vietnam distributor
Gefran Vietnam LGP Trading Co.,Ltd
Supply: 100..240Vac/dc 50/60Hz 18VA Web: lien he : 090 383 5828
Gefran Italy LGP Gefran Vietnam distributor
Vers.: FW 3.24 LGP Trading Co.,Ltd
Biến tần GEFRAN Itay http://thietbitudonghoa.mov.mn/ distributor
Gefran Inverter