A&D Company – Balance (Model GX/GF Series)

0
288
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

 Fast, 1 second stabilization 
 Automatic calibration with an internal mass (GX) 
 Automatic response adjustment (GX) 
 Large bright Vacuum Fluorescent Display 
 Multiple weighing units & a user-programmable unit 
 GLP/GMP/GCP/ISO compliant output 
 Data memory function 
 Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function 
 Percent mode function 
 Animal weighing (hold) function 
 Comparator function with buzzer 
 Auto power on/off function 
 Underhook function 
 Density determination function 
 Windows Communication Tools software (WinCT) on CD-ROM 
 Quick reference card at the bottom 

Options

 GX-02: Quick USB interface with cable
  GX-04: Comparator output with a buzzer/RS-232C/Current loop output
  GX-06: Analog output/Current loop output
  GX-10: Glass breeze break for the pan size of 128 mm × 128 mm
  GX-11: Glass breeze break for the pan size of 165 mm × 165 mm
  GX-12: Animal weighing pan (not applicable for GX/GF-200)
  GX-13: Density determination kit (for the pan size of 128 mm × 128 mm only)

  * The GX-02, GX-04, GX-06 and standard RS-232C cannot be used at the same time.
  ** The GX-04 and GX-06 are factory-installed options.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | A&D Company – Balance (Model GX/GF Series).