A&D Company – Balance (Model GP Series)

0
229
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

 •  IP65 compliant, dust and water proof
 •  Automatic calibration with an internal mass
 •  Adjustable swing-arm display (models with detached display stand also available)
 •  Automatic response adjustment
 •  Fast stabilization of 1.5 seconds
 •  Large bright Vacuum Fluorescent Display
 •  Multiple weighing units & programmable unit
 •  GLP/GMP/GCP/ISO compliant output
 •  Data memory function
 •  Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function
 •  Percent mode function
 •  Animal weighing (hold) function
 •  Accumulation function
 •  Comparator function with buzzer
 •  Auto power on/off function
 •  Underhook function
 •  Density determination function
 •  Windows Communication Tools software (WinCT) on CD-ROM
 •  Quick reference card at the bottom

Options

 GP-04 : Comparator output with a buzzer/RS-232C/Current loop output
  GP-06 : Analog output/Current loop output
  GP-07 : 5-meter extension cable (GP-30KS/32KS/61KS/60KS/100KS)
  GP-12 : Animal weighing pan
  GP-20 : Underhook (GP-12K/20K/30K/30KS/32K/32KS/40K)
  GP-21 : Underhook (GP-60K/60KS/61K/61KS/100K/100KS/102K)
  GP-22 : AD-8121B printer support
   *GP-04, GP-06 and the standard RS-232C cannot be used at the same time.
   ** GP-07 is a factory-installed option.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | A&D Company – Balance (Model GP Series).