A&D-Force Type Load Cells (Model:X-Y Series )

2
362
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Capacity Model No.
X-500 kg (5 kN) XY-500L / 250L
Y-250 kg (2.5 kN)
X-750 kg (7.5 kN) XY-750L / 250L
Y-250 kg (2.5 kN)
X-1000 kg (10 kN) XY-1000L / 500L
Y-500 kg (5 kN)

Features
Ideal for tire uniformity measurement, etc.
Simultaneous measurement in the X and Y directions with one unit
Structure designed for excellent toughness and durability
Minimal mutual interference with simultaneous loading on the X and Y axes
Specifications
Rated capacity (R.C.) X-500 kg Y-250 kg (X:5 kN, Y:2.5 kN)
X-750 kg Y-250 kg (X:7.5 kN, Y:2.5 kN)
X-1000 kg Y-500 kg (X:10 kN, Y:5 kN)
Rated output (R.O.) 2 mV/V ±1% (for X, Y)
Non linearity 0.1% R.O.
Hysteresis 0.05% R.O.
Repeatability 0.05% R.O.
Recommended excitation voltage 5 V to 10 V AC/DC
Max. excitation voltage 20 V AC/DC
Zero balance ± 1% R.O.
Input terminals bridge resistance 350 Ω ± 3.5 Ω
Output terminals bridge resistance 350 Ω ± 3.5 Ω
Insulation resistance 2000 MΩ (B/E DC 50 V)
Cable diameter/length φ7, 4-core shielded cable, 10 m, connector end
Zero point temperature effect 0.05% R.O./10 °C
Temperature effect on output 0.05% Load/10 °C
Temperature compensated range –10 °C to +70 °C
Temperature usable range –10 °C to +70 °C
Safe overload 150% R.L.
Limited overload 200% R.L.
Dustproof/Waterproof IP54
Natural frequency More than 1 kHz
Crosstalk 2.5 N or less (5 kN / 2.5 kN)
5.0 N or less (7.5 kN /5 kN, 10 kN, / 2.5 kN, 5 kN / 5 kN)

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | A&D-Force Type Load Cells (Model:X-Y Series ).

2 COMMENTS

  1. … [Trackback]

    […] Information to that Topic: ino.com.vn/khac-do-luong-kiem-tra/ad-force-type-load-cells-modelx-y-series/ […]