Advantest-Cross Domain Analyzer (Model:U3841 / U3851)

0
242
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The U3800 is the industry's first metrology tool to offer phase measurement of two high-frequency signals in a single instrument, allowing operators to determine the phase difference. This new functionality enables quick and accurate detection of reception problems caused by inter-circuit interference or radio wave reflection, making the U3800 ideal for applications ranging from electromagnetic interference (EMI) challenges, to broadcasting and communications.

The U3800 series utilizes a new "X math" (pronounced "cross math") function for comparative analysis of input from two channels. This function displays the waveforms of both signals on a single coordinate plain, enabling operators to see the phase difference between the signals at a glance. Furthermore the U3800 series can be used as spectrum analyzer.

 • Vector and Spectrum Signal Analyzer
 • Comparative measurement/analysis of the signals from two channels on the basis of their time, amplitude, phase, and frequency domains by simultaneous and synchronized measurement
 • Two-channel RF input and wide frequency range
  U3841: 9 kHz to 3 GHz
  U3851: 9 kHz to 8 GHz
 • The best-in-class time domain analysis bandwidth of 40 MHz
 • Vector operation that allows composition/decomposition
 • "X math" function for comparative analysis
 • Contain high performance Spectrum Analyzer function
Model Description
OPT.20 High stability frequency reference crystal
OPT.28 EMC filter
OPT.76 50Ω 3GHz Tracking Generator
OPT.77 50Ω 6GHz Tracking Generator
JU3800S Japanese operating manual (printed manual)
EU3800S English operating manual (printed manual)
ZT-130NC 50/75Ω impedance converter
A129003 Transit case
A122004 Rack mount kit (JIS)
A124005 Rack mount kit (EIA)
A899001 High pass filter (2.8GHz ~ 18GHz)
A899002 High pass filter (8GHz ~ 18GHz)
A899003 High pass filter (11GHz ~ 26GHz)
A899004 High pass filter (18GHz ~ 30GHz)
A199002 Power divider kit (8GHz/SMA)
A199003 Power divider kit (40GHz/K)

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Advantest-Cross Domain Analyzer (Model:U3841 / U3851).