Anritsu-Optical Spectrum Analyzer (OSA) (Model:MS9740A)

0
295
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Features
  • Measurement of passive optical devices in <0.2s(5nm) reduces total analysis time
  • Dedicated applications for evaluating active optical devices
  • Excellent cost performance
  • Dynamic range performance ≤58 dB (0.4 nm from peak wavelength)
  • 30 pm minimum resolution
  • Supports SM and MM fibers
  • Lightweight, 50% less power consumption

Description

Improved Production Efficiency Reduces Measurement and Inspection Time

The MS9740A is a benchtop optical spectrum analyzer covering 600 nm to 1750 nm. The MS9740A offers high-performance optical resolution and high-speed measurements to support the needs of device and component manufacturers.

Waveform data can be measured and transmitted to external control equipment within 0.2s — a 5x improvement over previous Anritsu models.

This enables optical device manufacturers to reduce costs and time for testing and analysis by:
– Improving sweep speed (measurement time), and
– Accelerating data transfer to control equipment after measurement

Combine these overall improvements with the ability to do basic analysis, and the result is excellent return on investment and improved productivity.

Specifications

Specification Details
Applicable optical fiber 10 µm/ 125 µm SM fiber (ITU-T G.652), 50 µm/ 125 µm GI fiber
Optical connector User replaceable: FC, SC, ST, DIN, LC
Wavelength measurement range 600 nm to 1750 nm
Wavelength accuracy *1 ±20 pm (1520 nm to 1620 nm, Resolution: 0.03 to 0.2 nm) *2,
±100 pm (1520 nm to 1620 nm, Resolution: 0.5, 1.0 nm) *2
Setting resolution 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0 nm
(RBW: 3dB optical filter: transmission bandwidth)
Maximum input power +23 dBm (Optical ATT: On)
Dynamic range *1 High dynamic range: 60 dB (0.4 nm from peak wavelength)
Normal dynamic range: 58 dB (0.4 nm from peak wavelength)
[Resolution: 0.05 nm, 1550 nm, Optical Att: Off, 20 to 30°C]
Sweep Sweep width: 0.2 nm to 1200 nm, 0 nm
Sweep speed: ≤0.2 sec. (span 5 nm)
[Resolution: 0.1 nm, VBW=10 kHz, Normal dynamic range, center 1550 nm, sweep start to stop, no optical input, sampling point: ≤501]
Dimensions and mass 426 (W) x 177 (H) x 350 (D) mm (excluding projections) ≤15.0 kg (without option)

*1: Using SM fiber (ITU-T G.652), after 2 hours of warm-up (the Repeat sweeping performed at Span 100 nm or more and VBW 10 kHz or more during the warm-up operation), after Auto Align, at stable room temperature.
*2: Built-in option 002, after Wl cal (ref) wavelength calibration execution, at stable room temperature.

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Anritsu-Optical Spectrum Analyzer (OSA) (Model:MS9740A).