Anritsu- Universal Power Sensors (Average) (Model:MA248xD Series)

0
160
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features

  • True-RMS detection enables accurate average power measurements of any signal type
  • 80 dB dynamic range
  • Option 1 enables fast and accurate (1.8 % linearity) CW average power measurements.
  • Wide frequency coverage from 10 MHz to 18 GHz (sensor dependent)
  • Calibration factors stored in EEPROM

Description

The MA2480A series are true RMS sensors with a dynamic range of 80 dB. These power sensors can be used for average power measurements on CW, multi-tone and modulated RF waveforms such as 3G, 4G, and OFDM. The sensor architecture consists of three pairs of diodes, each one configured to work in its square law region over the dynamic range of the sensor. Therefore, it measures true RMS power regardless of the type or bandwidth of the modulation of the input signal. Option 1 provides TDMA measurement capability, calibrating one of the diode pairs for linearity over a wide dynamic range, thus making it a truly universal sensor.

Specifications

 Universal Power Sensors

Model

 MA2481D

 MA2482D

 MA2480/01

Frequency Range

 10 MHz – 6 GHz

 10 MHz – 18 GHz

Adds fast CW mode to Universal Power Sensors for high speed measurements of CW signal plus TDMA and pulse measurements.

Dynamic Range (dBm)

 -60 to +20

SWR

<1.17; 10-150 MHz
<1.12; 0.15-2 GHz
<1.22; 2-12.4 GHz
<1.25; 12.4-18 GHz

Rise Time1 (ms)

 <0.004 (with option 1 only)

Sensor Linearity

10 MHz to 6 GHz
3% -60 to +20 dBm
6 to 18 GHz
3% -60 to +20 dBm
3.5% o to +20 dBm
(1.8% CW with option 1)

RF Connector 2

 N(m)

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Anritsu- Universal Power Sensors (Average) (Model:MA248xD Series).