Atlas Material Testing Technology LLC-Xenotest ( Model:440)

0
310
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The Xenotest 440 is a highly versatile xenon weathering instrument for a variety of materials. Designed for fast and economical testing, the Xenotest 440 utilizes XenoLogic™, a revolutionary new twin-lamp operating technology which enables high irradiance levels of 120 W/m2 of total UV radiation. In addition, XenoLogic provides extended lamp service life. With this new technology, the two xenon lamps combined can last over 4000 hours under standard testing levels of 40-60 W/m2.

Features

 • 2 x 2200W air-cooled xenon lamps
 • 2310 cm2 exposure area
 • XenoLogicTM lamp operating technology for extended lamp service life
 • Touch screen with color display to monitor and display test parameters
 • Direct Setting and Control of Irradiance (300-400 nm)
 • Direct Setting and Control of Black Standard Temperature (BST)
 • Direct Setting and Control of Chamber Temperature (CHT)
 • Direct Setting and Control of Relative Humidity
 • Display of Diagnostic Messages
 • Storage for 10 user-defined tests
 • Multi-Language Capability: English, German, Italian, French, Spanish, Turkish, Dutch, Polish, Hungarian, Czech, Japanese, Korean, Chinese
 • On-rack XENOSENSIV® RC-34 BST for measuring and controlling irradiance (in W/m²) in the wavelength range 300-400 nm and BST (°C) on specimen level
 • Selectable temperature control either by Chamber Temperature (up to 65 °C) or by Dual Control: Chamber Temperature and Black Standard Temperature (up to 115 °C) simultaneously
 • Fan-controlled temperature difference between BST and CHT
 • Ultrasonic humidifier controlling relative humidity in the range 10-75% (Light cycle)
 • Integrated 60 litre water reservoir for humidity control and specimen spray (automatic refill)
 • Specimen spray system
 • Rotating specimen rack with 38 test positions (13.5 cm x 4.5 cm); 33 (10.0 cm x 6.8 cm); 22 (13.5 cm x 5.5 cm); 11 (29.5 cm x 7.0 cm)
 • Pre-programmed lightfastness and weathering standards
 • Outer cylinder made of special UV glass
 • UV-protected test chamber window
 • Internal memory chip for storing instrument data
 • Data output via Memory Card or serial interface RS232
 • Ethernet interface for XenoTouch Add-ons

Options

XENOSENSIV RC-420 BPT

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Atlas Material Testing Technology LLC-Xenotest ( Model:440).