Atlas – solar and environmental testing (Model :SEC 12000/19000 MHUV)

0
257
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 SEC MHUV chambers are integrated, ready-to-use systems equipped with special 1000 W metal halide lamps.

Two chamber sizes are available – the SEC 12000 MHUV offers an exposure area of 1.5 x 2.0 m and the SEC 19000 MHUV has a 2.2 x 2.6 m exposure area. Both chambers offer 3 sun UV irradiance or, as an option, an additional set of MHUV lamps can be installed to obtain 5 sun UV irradiance. Higher UV intensity exposure significantly reduces the total test time and increases sample throughput.

Chamber parameters and irradiance level are controlled by a fully integrated PC unit with a 12" color touch screen user interface.

FEATURES

 • Test chamber capacity approx. 12,2 / 19,5 m3
 • SEC 12000 MHUV Solar Simulation System Component
 • Lamp: 6x MHUV 1000 W luminary
 • Intensity: 150 W/m2 (adjustable)
 • Wavelength: 280 ~ 400 nm (UV spectrum)
 • Exposed area: 2000 x 1500 mm
 • Spatial uniformity: ±15 %
 • SEC 19000 MHUV Solar Simulation System Component
 • Lamp: 12x MHUV 1000 W luminary
 • Intensity: 160 W/m2 (adjustable)
 • Wavelength: 280 ~ 400 nm (UV spectrum)
 • Exposed area: 2600 x 2200 mm
 • Spatial uniformity: ±15 %
 • Environmental Chamber Component
 • SEC 12000 MHUV internal dimensions: 3050W x 2660D x 1500H mm
 • SEC 12000 MHUV external dimensions: 3650W x 3940D x 2200H mm
 • SEC 19000 MHUV internal dimensions: 3890W x 3340D x 1500H mm
 • SEC 19000 MHUV external dimensions: 4490W x 4620D x 2200H mm
 • Temperature range: 60°C (with radiation)
 • Temperature accuracy: ±5°C
 • Condensing type: Air cooled type
 • Coolant: CFC Free R-404A, R-23
 • Main Instrumentation Features
 • 12.1" color touch screen Graphic User Interface
 • Chamber and MHUV integrated control
 • Intuitive control features and easy-to-use programming logic
 • Built-in industrial computer with full Microsoft Windows functionality
 • 6 Channel DAQ integrated for temperature sensors
 • Multi-source temperature control pre-implemented and selectable in user interface
 • Pre-wired for BST (Black Standard Temperature) sensor and control
 • Pre-wired for plug-and-play radiometer for irradiance measurement
 • Pre-fabricated high insulation polyurethane panel construction
 • Double wing type door
 • Inner testing chamber optimized for spatial uniformity
 • Robust refrigeration system for precision control of environmental parameters
 • Multi-stage safety features
 • Multi-stage safety features
 • CE certified
 • IEC 61215 / 61646 UV test capable
 • Atlas 25+ UV test capable
 • Electrical Voltage:400 V ±10% (3, N, PE) AC, 50/60 Hz
 • Other voltages available upon request.

OPTIONS

 • Option high intensity UV testing for SEC 12000 MHUV
 • Number of installed lamps increased to:12 x MHUV 1000 W luminary
 • Increased exposure intensity:250 W/m2 (adjustable)
 • Option high intensity UV testing for SC 19000 MHUV
 • Number of installed lamps increased to: 20 x MHUV 1000 W luminary
 • Increased exposure intensity: 250 W/m2(adjustable)

STANDARD

IEC 61215

Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Atlas – solar and environmental testing (Model :SEC 12000/19000 MHUV).