C&H Technologies, M223 – 16 Channel Digital I/O M-Module

0
368
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The M223 (formerly Agilent E2290A) provides 16 data/actuator lines. These data lines offer TTL compatible inputs and open drain outputs up to 30 volts. Each I/O line also provides active pull-up and pull-down for actuating external devices such as relays or attenuators.

The M223 (formerly Agilent
E2290A) provides 16 data/actuator
lines. These data lines offer TTL
compatible inputs and open drain
outputs up to 30 volts. Each I/O line
also provides active pull-up and pulldown
for actuating external devices
such as relays or attenuators. The
module also has the ability to
generate an interrupt based upon
matching of a pre-stored pattern in a
Compare Register. De-bounce on
inputs is available.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | C&H Technologies, M223 – 16 Channel Digital I/O M-Module.