COESFELD – Wear Resistance Tester (Model: 76 – 170)

0
243
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Test appliance for determining the wear resistance of plastic coatings

Compact desktop appliance with acrylic glass cover for the sample compartment. The appliance works with a motor drive and an infinitely adjustable lift path for two parallel tests. The two test places are constructed in a stainless steel tank with a drain valve, so that the tests can be carried out with the addition of liquids (cleaners, scouring agents or similar). All relevant test parameters such as speed and cycle number can be defined through the appliance's controller.

Technical data:                    Speed:                                   30 – 120 lifts/min

Sample holder with tank and drain (height approx. 30 mm)

Sample size:                          max. DIN A4

Sample thickness: 0.5…30 mm

Lift path variable to max. 200 mm

sep. controller with specification of lift speed and lift cycles

Frame made of low-torsion ITEM profiles

max. load per test position 5 kg, the test positions must be loaded

symmetrically

Weight of clamping device and weight holder approx. 0.5 kg 7 weights per test position: 1 x 2 kg, 2 x 1 kg, 1 x 0.5 kg, 2 x 0.2 kg, 1 x 0.1 kg

Clamping device for cleaning sponges and cleaning cloths Plexiglass safety hood

Mains connection:                               230 V, 50 Hz


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | COESFELD – Wear Resistance Tester (Model: 76 – 170).