Daytronic Corporation-Horsepower Instrument (Model 4K/HP)

0
353
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Based on both the Model 4040 Frequency Instrument and the Model 4078 AC Strain Gage Instrument, the Model 4K/HP is a two-channel instrument for accurate measurement of TORQUE, RPM, and HORSEPOWER.

Like the analog input of the 4078, the 4K/HP's torque input channel is of phase-sensitive carrier-amplifier design, and accepts a force-measurement signal from a conventional strain gage transducer with a 4-arm bridge of nominal 350 Ω or higher, and a full-scale range of 0.75, 1.50, or 3.00 mV/V.

Like the analog input of the 4040, the 4K/HP's frequency (or RPM) input channel accepts a pulse signal from a tachometer pickup, turbine flowmeter, transistor or logic-circuit driver, "zero-velocity" (true digital output) sensor, or similar frequency-generating transducer.

Reported by a separate data channel, a "live" horsepower value is continuously calculated from the "tared" readings of these two inputs (under the 4K/HP's "standard configuration," the tare offset for the frequency channel is always zero).


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Daytronic Corporation-Horsepower Instrument (Model 4K/HP).