DRUCK-Low Pressure Pneumatic Hand Pump (Model: PV210)

0
260
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Low pressure pneumatic hand pump is fully portable, easy to use and generates pneumatic pressures in excess of 3000 mbar. It is an ideal tool for calibration checks on pressure transmitters, pressure switches, indicators, recorders and controllers.

Can be used as a portable pressure comparator in conjunction with various pressure indicating devices. This precision pneumatic hand pump includes a unique user adjustable pressure relief setting, enabling setting of maximum pressure.

Features

 • Dual source of pneumatic pressure and vacuum
 • Generate vacuum to 90%
 • Generate pressure to 3000 mbar
 • Adjustable pressure relief valve for setting maximum output pressure
 • Integral fine control and pressure release valve
 • Lightweight, handheld, easy to use

Applications

 • Dual source of pneumatic pressure and vacuum
 • Finger-tight quick fit connectors
 • Extremely low pressures generated by using the fine adjust vernier alone
 • Built-in pressure relief valve for setting maximum output pressure
 • Fine control needle valve for pressure release

Specifications

Pressure Range 0 to 1250 inH2O, 0 to 45 psi
Vacuum Range 0 to 27 inHg
Relief valve adjustment 20 inH2O to maximum pressure
Materials Bright nickel-plated brass, anodized aluminum, phosphor bronze, Nitrile seals, nylon hose
Dimensions (h x w) 6.7 in to 1.8 in diameter
Weight 1 lb

Ordering Information

PV210 Hand pump, two flexible, 3 ft long by 1/8 in diameter, nylon hoses with 1/4 in NPT female adaptors
PV210-HA Hand pump in carrying case with two flexible, 3 ft long by 1/8 in diameter nylon hoses with 1/4 in NPT female adaptors and accessories
IAS-A110 Service Kit
Supporting Services (order as separate items)

PV 210 Hand Pump Diagram

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | DRUCK-Low Pressure Pneumatic Hand Pump (Model: PV210) .