Wire Line Simulator-Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
257

 Vui lòng liên hệ với chúng tô– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
Spirent 6200 Multiline Production Simulator 
Spirent DLS 400 Wireline Simulator (ADSL) 
Spirent DLS 400 A WireLine Simulator 
Spirent DLS 400 HN Wireline Simulator (ADSL) 
Spirent DLS 400 IA Wireline Simulator xDSL 
Spirent DLS 400 IA2 Wireline Simulator (ADSL w/Noise Imparment Module) 
Spirent DLS 400 S WireLine Simulator 
Spirent DLS-5A01H Wireline Simulator (HDSL ANSI) 
Spirent DLS-6100-R WireLine Simulator (XPS) 
Spirent XPS/26-M24 WireLine Simulator (XPS) 
Spirent XPS-26-R24 WireLine Simulator (XPS) 
Spirent XPS-26-R24 Ver. 3 WireLine Simulator (XPS) 
Spirent XPS-26-R24 Ver. 4 WireLine Simulator (XPS) 
Spirent DLS – 50 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 20 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 3000 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 400E WireLine Simulator 
Spirent DLS – 400J WireLine Simulator 
Spirent DLS – 5000 WireLine Simulator 
Spirent DSS – 5200 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 5200IA WireLine Simulator 
Spirent DLS – 5402 DC WireLine Simulator 
Spirent DLS – 6000 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 6100 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 6200 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 6210 WireLine Simulator 
Spirent DLS – 6300 WireLine Simulator 
Telebyte 458-LM-20 WireLine Simulator 
Telebyte 459-A xDSL Line Simulator 
Telebyte M459A Wireline Simulator xDSL 
Telebyte 458 WireLine Simulator 
Telebyte 458-Z5L WireLine Simulator 
Telebyte 458-LM-E20 WireLine Simulator
Telebyte 458-LM-J20 WireLine Simulator
Telebyte 458-LM-25M WireLine Simulator
Telebyte 459-AE WireLine Simulator
Telebyte 459-AJ WireLine Simulator
Telebyte 460-V WireLine Simulator
Telebyte 4100-J WireLine Simulator
Telebyte 4152 WireLine Simulator
Telebyte 4153 WireLine Simulator
Telebyte 4154 WireLine Simulator
Telebyte 4155 WireLine Simulator
Telebyte 4156 WireLine Simulator
Telebyte 4157 WireLine Simulator
Telebyte 4158 WireLine Simulator
Telebyte 4161 WireLine Simulator
Telebyte 4162 WireLine Simulator
Telebyte 4163 WireLine Simulator
Telebyte 4164 WireLine Simulator
Telebyte 4165 WireLine Simulator
Telebyte 4801 Noise Generator
Telebyte 4152-NE Noise Generator
Telebyte 4154-NE Noise Generator
Telebyte 4164-NE Noise Generator
Telebyte 4165-NE Noise Generator
Telebyte 4850-NE Noise Generator
Telebyte 4851-NE Noise Generator
Telebyte 4852-NE Noise Generator
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
TELECOM