Electronic Load (PLA)

0
260
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

PLA SERIES OF AIR-COOLED PROGRAMMABLE DC ELECTRONIC LOADS (600W-250kW+)

Traditional dc Electronic Load Solutions are bulky and large in size. Most are offered with standard voltage, current and power ratings. In the ATE world, rack space is a highly coveted asset and application demands are constantly diversifying with new technology development.

AMREL’s PLA Series of "Air-cooled" dc Electronic eLoads offers the industry’s smallest footprint, the highest power density and current rating, along with the broadest selection of high voltage models on the market. PLA models are capable of being custom-tailored to meet your application requirements.

____________________________________________________________________________________________

PLA AIR-COOLED ELECTRONIC LOAD MARKETS AND APPLICATIONS

  • Battery/Energy Storage/Ultracapacitor Testing and Validation
  • dc Power Supply and Battery Charger Validation and Testing
  • Fuel Cell Durability, Lifetime and Performance Characterization
  • Single Cell and Short Stack Fuel Cell Characterization
  • EIS/Impedance Measurement
  • Defense/Aerospace and Avionics ATE, Electronics and Power Sources Testing
  • Thin-film, Single- & Poly-silicone PV Design Validation and Testing
  • Power Supply, Power Electronic Components Validation and Testing
  • Industrial Applications: Generator/Alternator, UPS/Battery Banks, Datacenter
  Backup Power and Automotive Power Electronics & Components
  • Lab/Bench-top Applications: Ideal for R&D, Testing and QC Engineers
  • Power Electronic Components, dc Distribution & dc-dc Converters
  • Universities & National Research Labs

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Electronic Load (PLA).